ODTUMİST-İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

Mali Genel Kurul

20 Şubat 2019

Sayın Üyelerimiz,

Tüzüğümüzde öngörüldüğü şekilde, Derneğimizin Mali Genel Kurulu Toplantısının Dernek Merkezimizde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Last modified: 20 Şubat 2019