ODTUMİST-İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

Forum #odtuluyalnizdegilsin

6 Mayıs 2019

#odtuluyalnizdegilsin başlıklı forumların bir yenisi 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü derneğimizde yapıldı. Mezunlarımız ve diğer Mezun dernekleriyle dayanışmamızdaki somut adımları konuşmak ve tartışmak üzere bir araya gelerek neler yapılabileceği üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Last modified: 11 Haziran 2019