ODTUMİST-İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

Değerli Üyelerimiz

5 Mayıs 2020

Değerli Üyelerimiz,

Ülkemizde her alanda olumsuz etkisini sürdürmeye devam eden COVID – 19 virüs salgını nedeniyle Yönetim Kurulumuzun 13 Mart’ta aldığı karar doğrultusunda derneğimizin faaliyetlerinin 16 Mart Pazartesi itibari ile durdurulduğunu ve dernek merkezimizin 01 Haziran 2020 tarihine kadar kapalı olacağını siz üyelerimize duyurmuştuk.

Derneğin kapalı olduğu süre zarfında dernek çalışanlarımızın ücret ödemelerinde 3 aylık süre ile Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanabilmek üzere gerekli başvurular yapılmıştır.

Bu süreçte dernek bütçesinin revize edilmesi gereği doğmuş ve yapılan bütçe çalışmasında derneğimizin faaliyetlerinin durması nedeni ile yılda 100.000 TL’ye yaklaşan etkinlik gelirlerimizi 2020 yılı için elde etme imkanının ortadan kalktığı görülmüştür. Sadece aidat gelirleriyle derneğimizin personel, kira, yakıt ve diğer zorunlu giderlerinin önümüzdeki aylarda karşılanabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle giderlerimizi minimum seviyede tutmak için kira giderlerini düşürmek amacıyla 20 Mart’tan bu yana derneğin mal sahibiyle yaptığımız görüşmeler sonuçsuz kalmıştır.

COVID – 19 virüs tehlikesi 2-3 ay sonra ortadan kalksa bile, önümüzdeki yaz aylarında dernek merkezimizde faaliyet yapılmayacağı bilinmektedir. Önümüzdeki 6 ay boyunca aktif olarak kullanılamayacak olan dernek merkezinin 6 aylık kira gideri yaklaşık 90.000 liradır.

Yönetim Kurulumuz Dernek merkezini boşaltma ve Ulus’taki tesislere taşıma konusunda kendi arasında fikir birliğine varmıştır. Ancak son kararı vermeden önce konu dernek danışma kurulumuzun görüşüne açılarak sanal ortamda tartışılmasını sağlanmıştır.  Bu görüşmeler sonunda Danışma Kurulumuz derneğin ODTÜ Ulus Park’taki tesislere taşınması konusunda olumlu görüş bildirmiştir. Konu Eymir Kültür Vakfı yönetim kuruluyla görüşülerek onların onayı da alınmıştır.

Mal sahibimize son bir teklif daha götürülmüştür, anlaşamama durumunda taşınma işlemleri en kısa zamanda gerçekleştirilecek, dernek eşyaları şimdilik Ulus’a taşınacak, Kısa Çalışma Ödeneği 15 Haziran sonrası uzatılmazsa Dernek çalışanlarına Ulus’ta çalışma ortamı sağlanacaktır. Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak taşınma işlemi esnasında dernek çalışanlarımızın ve derneği taşıyacak olanların sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde gerekli tedbirler alınacaktır.

Ulus’taki arazi hazine tarafından ODTÜ Rektörlüğüne tahsis edilmiş ve Rektörlük tarafından; Rektörlük, Eymir Kültür Vakfı ve ODTÜMİST arasında yapılan üçlü protokol gereği Vakıf ve Derneğin kullanımına verilmiştir. Tahsis gereği her iki kurumun merkezi de bu arazide olamayacağından Dernek merkezimiz için Taksim civarında çok düşük bir bedelle ofis kiralanacaktır.

Konuyla ilgili gelişmeleri siz üyelerimize duyurmaya devam edeceğiz.

Görüşlerinizi bizimle paylaşmanız bu süreci ortak akılla atlatmamıza yardımcı olacaktır. Saygılarımızla,

ODTÜMİST Yonetim Kurulu

31.03.2020

Last modified: 5 Mayıs 2020