ODTÜMİST -İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEGİ

Etkinlikler - 24 Şub 18

Tarih/Saat Etkinlik Etkinlik Özeti
24/02/2018
14:00 - 18:00
18. Olağan Genel Kurula Davet

18. Olağan Genel Kurula Davet

Tüzüğümüzde öngörüldüğü şekilde iki yılda bir yapılması gereken seçimli Olağan Genel Kurul takvimi belirlenmiştir. Seçimli Olağan Genel Kurul ilk toplantısı 24 Şubat 2018, Cumartesi günü saat 14.00’de Dernek Merkezi’nde, çoğunluk sağlanamadığı taktirde, çoğunluk aranmaksızın 11 Mart 2018, Pazar günü saat 14.00’de Dernek Merkezi’nde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Seçme ve seçilme yeterliliği olan üye listesi (2017 yılı dahil tüm aidat borçlarını ödemiş olan üyeler) Dernek Merkezi’nde görülebilir. Tetkiki ile itirazlar 15 gün içinde Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapılabilir.

ODTÜMİST Yönetim Kurulu

Gündem:
1.    Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2.    Başkanlık Divanının oluşturulması
3.    BHÇG Burs Havuzu Çalışma Grubu Yönetmeliğinde değişiklik önerisi, görüşülmesi ve oylanması
4.    Başkan’ın sunuş konuşması
5.    Faaliyet raporunun okunması
6.    Mali raporun okunması
7.    Denetim Kurulu raporunun okunması
8.    Faaliyet raporu ve mali rapor üzerine görüşülmeler yapılması
9.    Raporların oylanması ve Yönetim Kurulu’nun aklanması
10. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimleri
11.Dilekler, öneriler ve kapanış

24/02/2018
15:00 - 17:00
Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Komitesi - Psikolojik Film gösterim

Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Komitesi – Psikolojik Film gösterimi

Klinik psikolog Burcu Sevim ile