ODTUMİST-İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

Faaliyet Raporu 2019

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

20. OLAĞAN GENEL KURULU

GENEL KURUL DOSYASI:

 • GENEL KURUL DAVETİ ve GÜNDEM
 • 2019 YILI FAALİYET RAPORU
 • MALİ RAPORLAR, BÜTÇE ve BURS RAPORU
 • DENETLEME RAPORU 

28 Şubat 2020

İSTANBUL

 

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

 20. OLAĞAN GENEL KURUL DAVETİ

Derneğimizin 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Şubat 2020, Cuma günü saat 14:00’da Dernek Merkezinde (Cumhuriyet Cad. Cumhuriyet Apt. No:17/8 Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresinde)  aşağıdaki  gündemle yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 15 Mart 2020 Pazar günü saat 14:00’da Katip Mustafa Çelebi, İpek Sk. No:9, Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan  Makina Mühendisleri Odası Toplantı Salonu’nda aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:
1.    Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2.    Başkanlık Divanının oluşturulması
3.    Başkanın sunuş konuşması
4.    Yönetim Kurulunun 2019 Faaliyet raporunu okuması
5.    Mali raporun okunması
6.    Denetim Kurulu raporunun okunması
7.    Faaliyet raporu ve mali rapor üzerine görüşmeler yapılması
8.    Raporların oylanması ve Yönetim Kurulunun aklanması

9.    2020 Yılı bütçesinin Genel Kurulun bilgisine sunulması, tartışılması ve oylanması, 2020 Yılı             Üye aidatları hakkında görüşülmesi

10.  Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimleri

11.   Dilekler, öneriler ve kapanış

 

2019 YILI FAALİYET RAPORU

GENEL DEĞERLENDİRME 

Derneğimiz, çalışmalarını mezunlar arasında işbirliği ve dayanışmayı arttırmak, mezunların ODTÜ ile bağının sürmesine aracılık ederken aynı zamanda ODTÜ öğrencilerine katkı sunmalarını sağlamak, mezunların sosyal, kültürel, mesleki, sanatsal, sportif ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak amacı ile  sürdürmektedir.

Dernek bu çalışmalarını sürdürürken Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan cumhuriyetin ilkeleriyle uyumlu olarak ODTÜ’nün toplumcu, aydınlanmacı, bilimsel ve laik eğitimden yana olma geleneğini önemser, bu değerleri mezunlar adına savunur.  ODTÜ’nün, bilimin özgür bir ortamda üretildiği, insana ve doğaya saygılı, sorgulayıcı, liyakatın öne çıktığı bir üniversite olarak bundan sonra da varlığına devam etmesi için çalışır.

Dernek, ODTÜ’deki akademik, bilimsel, yönetimsel ve sosyal gelişmelere karşı duyarlıdır; bu gelişmeleri değerlendirmeyi ve kamuoyuyla paylaşmayı görev edinir. ODTÜ’nün yetiştirdiği aydın ve sorumlu insanlar olan mezunların ülke ve ODTÜ gündeminden haberdar olması, tartışması ve müdahil olması için gerekli ortamı sağlar.

 

2019 Yılı Faaliyetleri:

İDARİ-GENEL:

 • Tüzük ve mali işler, denetleme kurulu ve disiplin kurulu yönetmeliklerde değişiklikler yapıldı. Çalışma grupları ve personel yönetmeliği yeniden yazıldı. Bu gündemle 3 Şubat Pazar günü yapılan Genel Kurul’da onaya sunuldu.
 • 12 Şubat tarihinde #odtuluyalnizdegilsin başlığıyla Danışma Kurulu yapıldı ve alınan kararlar üyelere yayınlandı. Ayrıca yine aynı isim altında bir de google grup oluşturuldu.
 • 9 Mart Cumartesi günü seçimsiz Olağan Mali Genel Kurul yapıldı.
 • Arkeoloji Topluluğu kuruldu ve faaliyetlerine başladı.
 • Dünya Emekçi Kadınlar günü etkinliği olarak 11 Mart tarihinde koro etkinliği düzenlendi.
 • Dernek üye bilgilerinin DERBİS’e aktarılması ile ilgili çalışmalar yapıldı.
 • Ankara saldırısında kaybettiğimiz öğrencilerimiz Ozancan Akkuş ve Berkay Baş adına yaptırılan ve 2018 yılında yeni yerine taşınan “Feryat” anıtı önünde 17 Mart 2019 Pazar günü anma töreni yapılmış ve çocuklarımız için anıtın etrafına çam fidanları dikilmiştir.
 • 13 Nisan günü İş Sanat Kültür Merkezi’nde düzenlenen Neresi Sıla Bize, Neresi Gurbet isimli oyun için salon tahsis çalışmaları yapıldı.
 • 4 Nisan Perşembe günü DERBİS sistemle ilgili danışma kurulu yapıldı.
 • ODTÜ Akapelle Korosu Jazberry Tunes’un İstanbul’da vereceği konser için destek sağlanmış, Fransa’da katılacakları bir festival için destek çağrısında bulunulmuştur.
 • 11 Haziran’da Cemil Candaş’da yapılan Aşık Mahsuni Şerif Anma Konseri – Kanadım değdi sevdaya isimli konser için salon tahsis çalışmaları yapıldı.
 • ODTÜMİST Çocuk Kulübü kuruldu ve ilk etkinliğini 15 Haziran tarihinde gerçekleştirdi. Yine bu komite tarafından bir de Çocuk Kitaplığı yapılmıştır.
 • YK tarafından tüzük ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler gündemiyle 20 Haziran Perşembe günü 2. Olağanüstü Genel Kurul yapıldı.
 • 19 Mayıs günü dernekten başlayan 1919 mt. lik bir yürüyüş planlandı. Valiliğe yazılan izin yazısında red cevabı geldiği için gerçekleştirilemedi.
 • 4 Mayıs Cumartesi günü ODTÜ’LÜ YALNIZ DEĞİLSİN isimli forum yapılmıştır.
 • ODTÜ’de NELER OLUYOR sonuç bildirgesi üyelere gönderildi.
 • Dernek çalışanlarıyla ile personel sözleşmesi, dernek avukatı tarafından uygun görüldüğü biçimiyle imzalandı.
 • Okulda KYK Yurdu yapılmasıyla ilgili duyuru üyelerimize gönderildi.
 • 29 Haziran Cumartesi günü ODTÜ Mezunlar Günü’ne ve 30 Haziran’da yapılan Diploma törenine gidilerek stant açıldı.
 • Tayfur Cinemre adına Baraka özel sayısı çıkarıldı. Dernekte adına burs fonu oluşturuldu.
 • Mentorluk Çalışma grubu, altında çalıştığı Burs Çalışma Grubundan ayrılarak, ayrı bir çalışma grubu olarak çalışmalarına devam etmiştir.
 • Geçtiğimiz Mayıs ayında kaybettiğimiz üyemiz Tayfur Cinemre adına, doğumgünü olan 18 Kasım’da bir anma gecesi düzenlendi.
 • İstanbul’da düzenlenen Mezun Dernekleri toplantılarına düzenli katılım sağlanmıştır. Bu toplantılarda DERBİS üzerine yapılan çalışmalar ve ilerleyen zamanda yapılması muhtemel etkinlikler vb. konuşuldu.
 • İstanbul’dan ODTÜ’yü kazanan öğrenciler için derneğimizde Ankara ve Kuzey Kıbrıs Kampüsleri tanıtım toplantıları düzenlendi.
 • Sosyal medyanın etkin kullanımı çalışmaları devam etmiştir. Facebook, Instagram, Linkedin ve Twitter mecralarından yıl boyunca Dernek çalışmaları ve duyurular paylaşılmıştır.
 • Web sayfasında bir blog ve mühendislik hikayeleri bölümleri açılmasına karar verilmiştir. Yapılan duyurular sonucu mezunlarımızdan gelen yazılar sayfamızda paylaşılmaktadır.
 • 2018 yılında çalışmalarına başlanılan dijital Baraka dergisi için çalışmalar tamamlanmış ve 2019 yılında tüm yayınlar dijital ortamda yapılmıştır.
 • Maraton öncesi makarna partisi ve kapanış kutlaması önceki yıllarda olduğu gibi Derneğimizde yapılmıştır.
 • Şehir Komitesi kurulmuş 2020 Ocak – Şubat aylarında bilgilendirme, söyleşi ve toplantıları organize etmişlerdir.
 • Sinerji İşliği kurulmuş ve 1 toplantısını yapmıştır.
 • ODTÜMİST bursiyerlerinden oluşan 14 kişilik bir grup ODTÜ öğrencisi, 1 mezun, Burs ve Mentorluk Projeleri sorumlusu ve dernek sekreterinin katılımıyla  2-8 Eylül 2019 haftasında Assos’ta “Birlikte Düşünme Kampı” gerçekleştirilmiştir.
 • 14 Temmuz’da ODTÜ Kavaklık’daki direnişe katılmak isteyen mezunlarımız için İstanbul’dan otobüs kaldırılmıştır.

 

MALİ:

– 2019 yıl sonu Mali Raporları ve 2020 yılı bütçe çalışmasına rapor ekinde yer verilmiştir.

– 2019 yılı aidat tahsilatları borçlu üye aramalarına ağırlık verilerek bir önceki yıla göre %30,16 artmış, bütçenin ise  %6,85 üstünde gerçekleşmiştir.

– Ücretli etkinlik gelirleri ise geçen yılın %10,49 bütçenin ise %28,27 altında gerçeklemiştir.

– Dernek işlemlerinden ayrı olarak farklı hesaplarda takip edilen burs gelir/giderlerine ait bilgi ve finansal tablolar BÇG (Burs Çalışma Grubu) bölümünde detaylı olarak sunulmuştur.

– Fonzip ödeme sistemi burs bağışları, Maraton kampanyası ve aidat tahsilatlarında kullanılmaya devam edilmiştir.

ÜYELİK:

2019 yılında yeni üye sayısı:         71

Azalan üye sayısı:                            194

Dernek aktif üye sayısı:             1.844

ETKİNLİKLER:

2019 yılında ücretli ve ücretsiz etkinlikler sürdürülmüştür.

 • Komite & Çalışma Grubu Faaliyetleri
 • Eğitimler / Kişisel-Mesleki Gelişim Atölyeleri
 • İşbirliği çalışmalar

OCAK

 • ‘’Biogaz‘dan enerji’’ Volkan Çoban
 • “Özgürlük” Kurtul Gülenç & Güçlü Ateşoğlu
 • ‘’Şiir Gecesi’’ Akın Evren
 • ‘’Müzikli Söyleşiler’’ Mahmut Abra
 • Tai-Chi
 • ‘’Nazım Hikmet Günü’’ Şiirler Orhan Aydın, Şarkılar Haluk Çetin
 • Danışma Kurulu
 • ‘’Kapı, Szabo Magda’’ Zeynep Ağca
 • ‘’Kentsel yönetimler ve yerel demokrasi’’ Tarık Şengül & Asuman Türkün
 • Günübirlik Kartepe Kayak Turu
 • ‘’Başta Güneş olmak üzere enerji alanında mevcut  ve gelecekteki durum analizi’’ Emre İdemen
 • “Özgürlük ve Hukuk İlişkisi’’ Gökçe Çataloluk
 • ‘’Labirent’’ Burhan Sönmez
 • Aylık Buluşma – Freya Akaretler
 • Hızlı okuma ve Etkin algılama atölyesi
 • Dekoratif Boyama ve Desen Atölyesi
 • Psikolojik Film Gösterimi – Black Mirror – 1. Sezon, 3. Bölüm ‘’The Entire History of You’’
 • “Marx’ta ve Marksizm’de Toplumculuk ve Bireysel Özgürlük Arasındaki İlişki’’ Dr. Haldun Gülalp
 • ‘’Miraçname II’’ Doğan Bermek & Ali Çağlar
 • Kanyon ve Doğa Araştırmaları Derneği ile ‘’Kanyon Sporu nedir, Türkiye’de Canyoning’’
 • Assos’da Felsefe Sempozyumu’na gidiyoruz

ŞUBAT :

 • Olağanüstü Genel Kurul “Tüzük ve yönetmelik değişiklikleri”
 • “Türkiye’de enerji ticareti piyasalarının durumu ve gelişimi” Kerem Kaya
 • “Aydınlanma Nedir Makalesi” Dr. Bülent Gözkan
 • “İyi, Kötü, Çirkin” Hasan Reyhanoğlu
 • Tai-chi
 • Hızlı okuma ve etkin algılama atölyesi
 • Danışma Kurulu #odtuluyanlizdegilsin
 • Ahmet Tulgar ile Söyleşi : Robert Musil
 • Psikolojik film söyleşisi- film: “Toc Toc
 • ODTÜMİST Jazz – Ece Şermet Quartet
 • Rıdvan Uçar “Doğalgazda Türkiye’nin Ticaret Merkezi Olma Yolculuğu”
 • Ömer B. Albayrak “Hegel ve Diyalektik”
 • Stiller, Max Frisch, Sunanlar: Nükhet Tüzüner, Orhan Tuncay
 • Aylık Buluşma – Sevgililer günü make-up – Freya Akaretler
 • Doç. Dr. Ertan Kardeş “Politik Felsefe Atölye Çalışması”
 • İnsanlığın ortak mirası “Kudüs” – Meral Tüfekçi
 • Doç. Dr. Ahu Tuncel “Aydınlanma(lar), Demokrasi(ler)
 • Lal Hitay ile Söyleşi : Arzu Tramvayı
 • Tavit Köletavitoğlu ve Mustafa Sönmez- Söyleşi- “Kent ve Yaşam”

MART

 • Serhan Süzer “Türkiye neden %100 yenilenebilir enerjiyi hedeflemeli?”
 • Doç. Dr. Yavuz Adugit, Felsefe Söyleşisi – Felsefe Kulübü
 • Refik Kocabaş “Tarumarname” – Edebiyat Kulübü
 • Murat Yetkin “yazdığı ve yayınlanan kitapları üzerinden Türkiye siyaseti”
 • Mali Genel Kurul
 • Trekking turu “Keramet Köyü – İznik”
 • ODTÜMİST Bursiyer-Mezun Kahvaltı Buluşması / Özgeçmiş-CV Atölyesi ve Söyleşi: Hasan Şirin
  “ODTÜ’den Pasifik Adaları’na” Ankara
 • THBT Kadınlar Günü Kutlaması
 • Dr. Atilla Erdemli “Mitostan Felsefeye”
 • Ömer F. Oyal “Zaman Lekeleri”
 • Sanat tarihçisi Lalehan Utkan “Bizans döneminden Bukoleon Sarayı”
 • Sibel Çeliksöz & Onur Doğan “Firavunların izinde Yukarı Mısır’a yolculuk” – Arkeoloji Topluluğu
 • Aylin Gündoğdu-Psikolojik film söyleşisi “Ana Yurdu”
 • Berkay Baş ve Ozancan Akkuş’u anma töreni – Feryat anıtı önünde
 • Dr. Ali Nezihi Bilge “2019 Yılında Dünya Enerji Görünümü”
 • Rahmi Özdil “Özgürlük Kapsamında Beden Mekan ilişkisi”
 • Hızlı okuma ve Etkin Algılama Atölyesi – Eğitmen İbrahim Yıldız (2 haftalık)
 • Nazmi Ağıl “Canterbury Hikayeleri”
 • Aylık Buluşma – Tamirane Akasya
 • ODTÜMİST Mentorluk Çalışma Grubu Toplantısı – Balat Kültür Evi
 • Hayri Kozanoğlu “Yerel Yönetimler ve Dayanışma Ekonomisi”
 • Pelin Buzluk, En Eski Yüz
 • “Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri” sergisi, Rehberli gezisi
 • Go Atölyesi (4 haftalık)

NİSAN

 • Necdet Elmas “Doğalgaz çevrim santrallarının biokütle yakıtlı santrallara dönüşümü”
 • Dr. Sinan Özbek “Devlet Dini”
 • Mentorluk Uzman Havuzu Buluşması. Konuk : Dr. Rıza Kadılar
 • Edebiyat Öykü Günü
 • ODTÜMİST Bursiyer – Mezun Kahvaltı Buluşması ve Mentorluk Programları Tanıtımı – Ankara Vişnelik Tesisleri
 • Emine Üzüm Tan & Okan Tan : Tarihin sıfır noktasına yolculuk: Göbeklitepe – Arkeoloji Topluluğu
 • Hızlı okuma ve etkin algılama atölyesi – Eğitmen İbrahim Yıldız
 • Nurgül Özgirgin “Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu – Italo Calvino
 • Dr. Kaan H. Ökten “Heidegger’de Varoluş ve Zamansallık”
 • Kültür Turu : Taşların dile geldiği diyar ” MARDİN”
 • Psikolojik Film Söyleşisi “Black Mirror “White Bear” ‘2. Sezon, 2. Bölüm
 • THBT Gösterisi : Neresi Sıla Bize, Neresi Gurbet – İş Sanat Kültür Merkezi
 • Jazzberry Tunes – ODTU Akapella Caz Korosu İstanbul Konseri
 • Levent Argönül “Tuzla deri organize sanayi bölgesindeki hayvan atıklarından biyogaz ve elektrik üretimi”
 • Felsefe Okuma Atölyesi
 • Nardis Jazz Club “Raci Pişmişoğlu Mus”
 • Vildan Ertürk “Şair ve Ressam Paul Klee”
 • Aylık Buluşma – Litera
 • Erdoğan Arkış “Geleceğin Meslekleri”
 • Latife Tekin, Sürüklenme, Manves City, Berci Krisitin Çöp Masalları
 • BHÇG – Köprü Grubu Kütüphane Gezisi (Şanlıurfa Harran ve Gaziantep Nurdağı)
 • Kültür Turu : Yeraltındaki İstanbul
 • Bekir Ağırdır & Murat Yetkin “Seçimlerin Ardından Türkiye”
 • Felsefe Okuma Atölyesi

MAYIS

 • Doğa ve Trekking turu : Sapanca İkramiye-Fevziye Dağları
 • Forum ‘’ODTÜ’LÜ YALNIZ DEĞİLSİN’’
 • Erol İren “Evsel Atıklardan Elektrik üretimi”
 • Vedat Kamer “Mantığın Konusu ve Sınırları”
 • Müfit Özdeş ile söyleşi “Bilim kurgu Edebiyatı”
 • Mentorluk Tanıtım Toplantısı
 • Psikolojik Film Söyleşisi “Experimenter”
 • Ateş Gülcügil ile söyleşi “Antik Sanatta Altın Oran”
 • Felsefe Okuma Atölyesi
 • Doç. Dr. Erman Gören “Eski Yunan Edebiyatı”
 • Aylık Buluşma – MR CAS Otel
 • Asuman Süner “Hongkong – İstanbul : Bir şehri şahsileştirmek”
 • Ercüment Akıllı “Enerji Sektöründe Dijital Dönüşüm”
 • Müjde Alganer ile söyleşi “Ziziro”
 • Doç. Dr. Erkan Konyar “Urartu”
 • Dr. Zekiye Kutlusoy “Mantığın Doğası ve Kavramsal Çerçevesi Üzerine”
 • Mentorluk Toplantısı

HAZİRAN

 • Kültür turu ’’Göbeklitepe-Urfa-Harran’’
 • Fotoğraf Sergisi açılış kokteyli, Remax Pasha Art, Bodrum
 • Fotoğraf Sergisi – Remax Pasha Art, Bodrum – Fotoğraf Çalışma Grubu
 • Cemal Parlak “Doğal Gaz Eneri Santrallerinin ülkemizdeki mevcut durumu ve geleceği”
 • Felsefe Okuma Atölyesi – Felsefe Kulübü
 • THBT Konseri : Aşık Mahzuni Şerif Anma Konseri “kanadım değdi sevdaya” – Şef Nevzat Pehlivan – Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi
 • Olağanüstü Genel Kurul
 • Nardis Jazz Club “Standards & Sanat Deliorman“
 • Çocuk Kulübü Kitap Etkinliği
 • İstanbul Kültür Turu “Eski İstanbul’un 6. Tepesi”
 • Zehra Koç Pekşen “Tarih öncesinden Mezopotamya’ya lezzet arayışı”
 • Felsefi Film Söyleşisi “Carnage”
 • Aylık Buluşma : ODTÜ İstanbul’da buluşuyor – ODTÜ Ulus Park
 • Olağanüstü Genel Kurul
 • Fotoğraf Çalışma Kulübü sunumu
 • Felsefe Okuma Atölyesi – Felsefe Kulübü
 • ODTÜ Mezunlar Günü
 • Yoga – ODTÜ Ulus Park

TEMMUZ

 • Mezunlar Günü ve Diploma Töreni
 • Aylık Buluşma – Ruby Ortaköy
 • Mezun-Bursiyer Buluşması – ODTÜ Ulus Park – Burs Havuzu Çalışma Grubu
 • Kültür Turu : Boğaz Turu ve Üsküdar

AĞUSTOS

 • Aylık Buluşma – Ruby Ortaköy
 • Kültür Turu : Fener & Balat

EYLÜL

 • Enerji Komisyonu dönem açılış toplantısı
 • Edebiyat Kulübü dönem açılış toplantısı
 • Aylık buluşma Ruby Ortaköy
 • Kültür Gezisi : İstanbul’un Han ve Kapanları
 • Maraton Taksim antrenman koşusu
 • Edebiyat Kulübü Öykü okuma
 • Tanıtım Günleri : ODTÜ’yü kazanan öğrenciler için

EKİM

 • Felsefe Kulübü Dönem Açılış Kokteyli
 • Haluk Oral ile söyleşi “Nazım’ın Yolculuğu
 • Dr. Metin Sarfati “Michel Serres”
 • Nardis Jazz Club “Barış Doğukan Yazıcı Quintet”
 • Muammer Pehlivan “Peter Schlemihl’in Olağanüstü Öyküsü – Albert Von Chamisso”
 • Mentorluk Programları Çalışma Grubu Toplantısı
 • Dünya Arkeolojisi Meksika Gezi sunumu
 • Felsefe Okumaları
 • Süleyman Sezer “Öfke Üzerine Üç Öykü – Muhammed El-Mensi Kandil”
 • Aylık Buluşma – Levent Tenis Kulübü
 • Resmin Dili Semineri
 • Cemal Ünlü “Türkiye’de taş plak üretimi, gelişimi, örnekler ve dönemler itibariyle tarihsel süreç”
 • İbrahim Aybar “Elektrikli Otomobiller, şarj istasyonları”
 • Doç. Dr. M. Ertan Kardeş & Dr. Ahmet Emre Ateş “Felsefi Film İncelemesi”
 • Erdal Yüzak ile söyleşi “Dorian Gray’in Portresi – Oscar Wilde”
 • Psikolojik Film Söyleşisi “Her”
 • Kültür Turu : Pera
 • Banu Özyürek ile söyleşi “Poz”
 • Maraton Makarna Partisi

KASIM

 • Hüseyin Özel ” Marx, Tarih ve İşçi Aslan Ünal ile söyleşi “Kömür nedir, ne değildir?”
 • Levent Safalı ile söyleşi “Bilim Felsefesi-1”
 • Ayşe Övür “Botter Apartmanı” kitabı üzerine söyleşi
 • Doğa ve Trekking Turu : Kanara Kayalıkları – Güngörmez Trekking turu
 • Cemal Kozacı “Atatürk ve Müzik” konulu söyleşi
 • Mehmet Yakut ile söyleşi “Edebiyatın Arkeolojisi – Gılgamış Destanı”
 • Levent Safalı ile söyleşi “Bilim Felsefesi-2”
 • Yasemin Civelekoğlu ile söyleşi “Margaret Atwood – Nam-ı Diğer Grace”
 • Kültür Turu – İstanbul’un bittiği yer : Samatya & Yedikule
 • Tayfur Cinemre’yi anma gecesi
 • Felsefe Okumaları
 • Sedef Betil ile söyleşi “Parçalar ve Zerreler”
 • AYLIK BULUŞMA “Tamirhane – Akasya”
 • Abdulla Sert ile fotoğraf gösterimi “Mersin’de Narenciye Festivali”
 • Lalehan Utkan ile söyleşi “İstanbul Hikayeleri”
 • Doç. Dr. A. Emre Ateş ve Doç. Dr. M. Ertan Kardeş ile Felsefi Film İncelemesi “The Square – Kare”

ARALIK

 • Tamer Şengönül ile söyleşi “Otomotivde Enerji Kullanımının Dönüşümü”
 • Felsefe Okumaları
 • Zeynep Sert ile söyleşi “Iris Murdoch’dan Rüya Sakinleri ve İtalyan Kızı”
 • Anadolu Arkeolojisi-Hitit Uygarlığının İzinde & Arkeoloji Topluluğu Kuruluş yıldönümü kutlama
 • Levent Safalı ile söyleşi “Felsefi Düşünme Yöntemleri-I”
 • Akın  Evren ile söyleşi “Aşk Üstüne: şiirli, kıssalı, hisseli anlatı”
 • Kültür Turu : İstanbul’un Han ve Kapanları, Rehber Lalehan Utkan
 • ODTÜ THBT İstanbul Yemeği – Armada Otel
 • Tayfun Tuncer & Neslihan Ayvaz ile söyleşi “Enerji Sektörü Yatırımlarındaki Teknik ve Çevresel Riskler”
 • Doç. Dr. Demet Kurtoğlu ile söyleşi “Performatif Felsefe ve Devinen Bilgi”
 • İstEMbul : Endüstri Mühendisliği Bölümü Aylık Buluşması
 • Nazmi Ağıl ile söyleşi “Astrophil ile Stella Soneler – Sir Philip Sidney”
 • AYLIK BULUŞMA – Şimdi Cafe “YILBAŞI PARTİSİ”
 • Uzman Psikolog Aylin Gündoğdu ile Psikolojik Film Söyleşisi “Joker”
 • Levent Safalı ile “Felsefi Düşünme Yöntemleri-II”
 • Kültür Turu : Grande Rue de Pera’da Noel – Rehber Nur Çiğdem Tezel
 • Geçmişten Günümüze Meyhane Şarkıları, Gül Ergül
 • Gatsby Age Cocktails Workshop : Gin Gimlet – Tamirane Akasya

2019 yılı ETKİNLİKLER ÖZETİ:

ETKİNLİK SAYISI

Ücretsiz etkinlik 149
Ücretli etkinlik 42
Toplam 191

KATILIMCI SAYISI

Ücretsiz etkinlik 3119
Ücretli etkinlik 970
Toplam katılımcı 4089

Geçen yıla göre ücretsiz etkinliklerin sayısı %23 oranında artmış, ücretli etkinliklerin sayısı ise %18 oranında azalmıştır. Tüm etkinliklere katılımcı sayısı geçen yıla göre % 4 artmıştır.

 KOMİTE & ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ:

Çocuk Kulübü, Şehir Komitesi, Sinerji İşliği, #odtuluyalnidegilsin ve Arkeoloji Toplulukları bu dönemde hayata geçmiş, düzenli toplantılarına başlamıştır. Duyurular yoluyla gönüllü üye sayısı arttırılmaya çalışılmıştır.

 • Arkeoloji Topluluğu
 • Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Komitesi
 • Burs Çalışma Grubu
 • Çocuk Kulübü
 • Edebiyat Kulübü
 • Enerji Komisyonu
 • Felsefe Kulübü
 • Fotoğraf Çalışma Grubu
 • İnsan Kaynakları Çalışma Grubu
 • Maraton Çalışma Grubu
 • Mentorluk Çalışma Grubu
 • ODTÜlü Yalnız Değilsin Çalışma Grubu
 • Sinerji İşliği
 • Sosyal Komite
 • Spor Komitesi
 • Şehir Komitesi
 • THBT
 • Yayın Komitesi

Arkeoloji Topluluğu

1988 yılında bir grup ODTÜ’lü öğrenci, ülkemizin üniversite bünyesindeki ilk amatör Arkeoloji Topluluğunu kurdular. Topluluğun amacı, başta Anadolu Arkeolojisi olmak üzere Arkeoloji bilimini tanımak ve tanıtmak, sevdirmek, toplumda arkeolojik değerlere verilen önemi artırmak idi. Sloganları ise #Anadoluyubirliktekeşfedelim oldu. Bu amaç çerçevesinde Sunumlar, Seminerler, Arkeoloji Günleri, Arkeoloji temali geziler ve Arkeoloji alanında çalışan konuklarla söyleşi şeklinde etkinlikler düzenlediler. Şimdi ise Arkeoloji Topluluğu mezunları, İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği çatısı altında aynı amaç ve heyecanla yeniden bir araya geldiler.

Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Komitesi:

ODTÜ ve ODTÜ’lülere bilimsel ve kültürel konularda katkıda bulunmak ve bu geniş alanda faaliyetler düzenlemek amacıyla kurulan Komite farklı alanlardan konukları ile ilgi çekici söyleşiler gerçekleştirmiş, yine bu çerçevede geziler düzenlemiştir.

Burs Çalışma Grubu (BÇG):

31.12.2019 Tarihi itibariyle bursiyer ve bağışçı rakamsal bilgileri ve Burs Çalışma Grubu (BÇG) faaliyetleri aşağıda verilmiştir:

2019 yılında yıllık burs bağışlarımızın toplamı %7 lik bir düşüşle 2.454,669 TL’ye, öğrencilerimize dağıttığımız bursların tutarı ise %11’lik bir artışla 2.406,954 TL’ ye ulaşmıştır.

2018-2019 akademik yılında 607 olan bursiyer öğrenci sayımız, mezun olan ve bursunu kaybedenlerden sonra 455’e düşmüştür. 23 Kasım 2019 tarihinde ODTÜ Burs Ofisince tarafımıza yönlendirilen öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda, bursiyer sayımız 516’ya tamamlanmıştır.

Burs bağışçı sayımız 850 iken Aralık 2019 itibariyle 864 bağışcı ile %2 lik bir  artış göstermiştir.

Buna karşın, farklı kaynaklardan gelen burslar 2019 yılında önemli katkı sağlamıştır.

ABD’de yaşayan mezunumuz Zekai Akbay 2018 yılında ,her sene 3 öğrenci daha eklenmek üzere 3 inşaat mühendisliği öğrencisine verilmek üzere İnşaat Mühendisliği bölümümüzün çok değerli 3 hocasının adına bir burs fonu oluşturmuştu. 2019-2020 yılında ise eşi Anne Akbay adına  her sene 1 öğrenci eklenmek üzere, 1 kız öğrenciye  yaklaşık 15 yıl boyunca ödenecek bir fon daha oluşturmuştur.

Bunun yanı sıra, düzenlenen yurt dışı gezileri ile de burs fonuna  kaynak yaratılmıştır.

 • Maraton

ODTÜ’lüler ve ODTÜ dostları 3 Kasım’da gerçekleşen 41. İstanbul Maratonu’nda 7. kez burs yararına koştu. Derneğimiz Burs Fonunun önemli bir tutarı İstanbul Maratonuna katılıp bağış toplayan ODTÜ’lüler ve ODTÜ dostları tarafından sağlanıyor.

Bağış toplamak için düzenlediğimiz kampanyanın en önemli yanı bağışçısı, koşucusu pek çok insanı küçük katkılarla büyük bir etkinliğin parçası olarak hissettirmesi. Kampanya sonunda 127 kişi, 2715 kişiden 589.020,00 TL bağış topladı ve 121 öğrencinin bir yıllık burs bütçesi karşılandı. Bağış toplayanların içinde bu burslardan yararlanarak okulu bitirmiş şimdi “sıra bizde” diyen mezunların da olması bu önemli girişimin çok uzun yıllar süreceğinin bir göstergesi oldu.

 • Köprü Faaliyetleri:

Bursiyerlerimizin kurduğu Köprü grubu toplumsal duyarlılık projelerini 2019’da da sürdürmüştür. Kütüphane Projesi kapsamında Şanlıurfa-Harran Uzunyol İlkokulu ve Nurdağı Gedikli Osman Kaplan İlkokulu’na iki kütüphane kurmuş ve okullardaki minik kardeşlerimizle birlikte çeşitli aktiviteler gerçekleştirmiştir.  Kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı 4.000’in üzerindedir.

Ayrıca Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Erkonağı İlkokulu ile Harran ilçesindeki Aydınlar İlkokulu’ndaki mezunlarımızın da desteği ile giysi ve kırtasiye yardımı yapılmıştır. Mamak’taki okula malzemeler Köprü grubunun ziyareti ile iletilmiş ve öğrencilerle vakit geçirilmiştir.

2019 Köprü AB Projeleri için  başarılı bir yıl oldu. Geçen yıl yazdığımız ‘Doğayı Kucakla’ isimli projemiz Ulusal Ajans tarafından uygun bulunarak hibe almaya hak kazandı. Haziran ayında 4 farklı ülkeden gelecek 20 farklı misafirimizi kampüsümüzde ağırlayacak Köprü’nün partner ülkeleri ise Romanya, İspanya, Litvanya ve Almanya oldu.

 • Bursiyerlerimiz ile yapılan sosyal etkinlikler:

İstanbul Maratonu’nda 27 bursiyerimiz, koşucu mezunlarımızın sponsorluğu ile koşuya davet edilmiştir. Öğrencilerimiz mezunlarımızın evinde konaklamış, bizimle koşmuş ve böylelikle derneğimizi ve mezunlarımızı yakında tanıma fırsatı elde etmiştir.

Mart ve Nisan aylarında yapılan iki kahvaltı toplantımızda değerli konuşmacılarımız ve mezunlarımız öğrencilerimiz ile bir araya gelmiş ve hem birbirleri ile hem de mezunlar ile tanışıp fikir alışverişinde bulunmuştur.

23 Kasım 2019 tarihinde aramıza yeni katılan bursiyerlerimiz için tanışma toplantısı düzenlenmiş, mezunlarımız ile yeni bursiyerlerimiz birbirlerini yakından tanıma olanağı bulmuştur.

Çocuk Kulübü

2019 yılında yapılan #odtuluyalnizdeğilsin toplantılarında alınan karara paralel olarak, çocuklu ODTÜ’lüler arasındaki dayanışmayı artırmak ve onları çocuk gelişimi konusunda desteklemek için kurulmuştur. İlk çalışmalarını da 15 Haziran’da kitap okuma etkinliği olarak gerçekleştirmiştir. Ayrıca, yine bu komite tarafından bir de Çocuk Kitaplığı kurulmuştur.

Edebiyat Kulübü

Edebiyat Komitesi, her hafta Çarşamba günü derneğimizde toplanarak düzenli etkinlik gerçekleştirmektedir. Etkinliklerde kendi hazırladıkları sunumların paylaşımı yanı sıra, önemli edebiyatçılar konuk olarak üyelerimiz ile buluşmaktadır.

Enerji Komisyonu

Enerji Komisyonu düzenlediği toplantılarda Türkiye ve dünyadaki enerji politikalarını, enerji sektöründeki regülasyonları, gelişmeleri ve firmaların durumunu değerlendirmektedir. Konularında uzman isimlerle yaptıkları söyleşiler ve konuklarının sunumları ile sektörün nabzını tutmaktadır.

Felsefe Kulübü

Çeşitli kurumlarda yapılan seminerler üzerinden felsefe öğrenmek, tartışmak, düşünmek için bir araya gelen ODTÜ mezunları tarafından 2017 yılında kurulan Felsefe Kulübü, ODTÜ’lü felsefeseverleri bir araya getirmeye 2019 yılında da devam etti. Farklı konularda zincir seminerler düzenlenleyen ve konunun uzmanı olan konukları davet ederek düzenli olarak haftalık seminerler gerçekleştiren Kulüp ayrıca, Assos’da düzenlenen Felsefe Sempozyumuna da toplu olarak katılım sağlamıştır.

Fotoğraf Çalışma Grubu

Fotoğraf Çalışma Grubumuz ODTÜ’lü olan ve olmayan fotoğraf severlerle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu dönemde de kendi içinde yaptığı fotoğraf çekim gezileri dışında, Dernek üyelerine ve fotoğraf gönüllülerine açık fotoğraf gösterileri ve fotoğraf söyleşileri gerçekleştirilmiştir.

İnsan Kaynakları Çalışma Grubu – ODTÜMİST İşyeri Temsilcilikleri

İnsan kaynakları çalışma grubumuz ve İşyerlerindeki ODTÜ’lülerle dernek arasında köprü oluşturmak üzere kurulan işyeri temsilcileri grubumuz #odtülü yalnız değilsin platformunun çalışmalarına paydaş olarak eklenmiştir.

Mentorluk:

Derneğimiz, Mentorluk Programları aracılığıyla, iş yaşamına geçiş sürecine hazırlanan bursiyer öğrencilerine ve İstanbul’da yaşayan son iki yılda ODTÜ’den mezun olmuş gençlere, profesyonel hayatın kapılarını aralamayı, bireysel ve kariyer gelişimlerine yönelik önemli adımları atmalarına destek olmayı amaçlamaktadır.

2019-2020 döneminde 5. uygulaması yapılan “Kariyer Mentorluğu” programımızda, 44 eşleşmede, mezunlarımız ve bursiyerlerimiz, mentor-menti çiftleri oluşturarak, Kasım-Mayıs ayları arasında süren programa dahil olmuştur.

Hazırlıkta okuyan öğrencilerimizin okula uyumunu çabuklaştırmayı amaçlayan ve 3. uygulaması yapılan “Akran Mentorluğu” programımız, 6 eşleşmede Hazırlık sınıfı bursiyerlerimizle, geçtiğimiz yıl mezunlardan mentorluk almış olan 4. Sınıf öğrencilerini bir araya getirmiştir.

Bu yıl yeni başlattığımız, İstanbul’da yaşamaya başlamış yeni mezunlarımızın iş hayatına ve İstanbul’a uyumunu desteklemeyi amaçlayan “İş ve İstanbul Mentorluğu” programımızda ise 9 eşleşme ile ilk uygulama başlamıştır.

Toplamda 59 eşleşmeyle başlayan 5. Dönemimiz Mayıs ayında sonlanacaktır.

Programın yürütücülüğünü üstlenen gönüllü üyelerimizden oluşan Mentorluk Programları Çalışma Grubu, 2020-2021 dönemi için mevcut üç programın içeriğini geliştirerek güçlendirme ve gelecek dönemde 4. program olarak üyelerimizin İstanbul’da öğrenim gören üniversite öğrencisi çocuklarına yönelik mentorluk programı hazırlama çalışmalarını sürdürmektedir.

ODTÜ’lü Yalnız Değilsin

İstanbul’da yaşayan binlerce mezunumuzun ve okuldaki öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri konularda öncelikle kendi insan kaynağımız olan mezun ODTÜ’lülerce, ODTÜ’de verilen eğitim alanlarından farklı alanlarda da dış kaynaklardan sağlanabilecek destek türlerinin araştırılması, iletişim kanallarının oluşturulması ve gerekli programların hayata geçirilmesi için kurulmuştur. Bu doğrultuda İstanbul’da yaşayan ODTÜ mezunlarının birbiriyle ve dernekle iletişiminin ve dayanışmasının arttırılması hedeflenmektedir.

Sosyal Komite

Aylık kokteyl ve buluşmalar, tarih ve kültür gezileri, günübirlik ve hafta sonu konaklamalı geziler, şarap semineri, eğitimler, kokteyl yapımı atölyesi gibi etkinliklerle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sinerji İşliği

Çalışma Grubunun amacı, üyelerimizin ilgilendikleri konularda çalışma grubu oluşturmalarının özendirilmesi, başvuru ve kuruluş hazırlıklarının desteklenerek kolaylaştırılmasıdır. Sinerji ÇG; Çalışma Grupları Yönetmeliğinin uygulanmasını ve etkili sonuçlar alınmasını kolaylaştıracak bir araçtır.

Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda ODTÜ ile DERNEKin kamuoyunda yeterince tanınmasını ve saygınlığının korunmasını sağlayıcı çalışmalar yapar. Topluma ve özellikle ODTÜ’ye yararlı olacak projeler geliştirir ve uygular. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için ve DERNEK içinde oluşturulacak çalışma grupları ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar. maddesinin etkili bir biçimde yerine getirilmesini de sağlamaya hizmet edeceği öngörülmektedir. Derneğin mezunlar arası işbirliği ve dayanışmayı sağlamak ve mezunların sosyal, kültürel, mesleki, sanatsal, sportif ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak amaçlarına doğrudan, mezunların ODTÜ ile bağının sürmesine aracılık ederken aynı zamanda ODTÜ öğrencilerine katkı sunmalarını sağlamak amacına ise dolaylı olarak destek sağlayacaktır.

Spor Komitesi :

2017 yılında kurulan komite, 2019 yılında yelken eğitimleri düzenlemiştir. Ayrıca İstanbul Maratonu’na hazırlanan koşucularımız için şehrin çeşitli yerlerinde antrenmanlar düzenlemiş, yaptığı tanıtımlar ve maraton günü organizasyonuyla İstanbul’daki ODTÜ’lüleri ve ODTÜ dostlarını bir araya getirerek derneğin tanıtımına katkı sunmuştur.

Şehir Komitesi

Depremini bekleyen kent İstanbul’da yaşayan ODTÜ mezunları olarak, bir doğa olayı olarak depremin yıkıcı etkilerine karşı koyacak bütün yapılaşma teknikleri, teknolojiler ve organizasyon olanakları mevcutken bunları halkın yararına kullanıma sokmayan ve bizi beton yığınları arasında çaresiz bırakan bu piyasacı sisteme karşı ODTÜlülük ruhuyla dayanışma ve birlikte hareket etme kültürümüzü geliştirme gerekliliği açıktır. Bu amaca paralel olarak, deprem ve kentimize ilişkin diğer konuları tartışmak, fikir geliştirmek ve üyelerimizi bu konularda bilinçlendirmek ve farkındalık artırmak için, kentsel konularla ilgili olan, bu konularda tecrübesi olan veya duyarlılık geliştirmiş üyelerimizden oluşan “Şehir Komitesi” çalışmalarına başlamıştır. Bu çerçevede konusunda uzman kişileri dernekte misafir etmiş, Afet Farkındalık eğitimi düzenleyerek üyelerin bilinçlenmesi için çalışmalar yapmıştır.

THBT

Türk Halk Bilimleri Topluluğu Mezunları, koro ve ritim çalışmalarına her pazar günü ODTÜ Ulus Park’ta devam etmektedir. 13 Nisan günü İş Sanat Kültür Merkezi’nde Neresi Sıla Bize, Neresi Gurbet isimli oyunu ve 11 Haziran’da Cemil Candaş’da yapılan Aşık Mahsuni Şerif Anma Konseri – Kanadım değdi sevdaya isimli gösterileri sergilemişlerdir.

Yayın Komitesi

Dergimiz Baraka, 2019 yılında e-dergiye geçmiş, 2 sayı olarak çıkmıştır. Ayrıca Tayfur Cinemre anısına özel bir sayı çıkarılmıştır. Dergimiz gerek etkinliklerimizin üyelerimize duyurulmasında gerekse de okulumuzun politikalarının kamuoyuna duyurulmasında etkili bir araç olarak yayınlarını sürdürmektedir. Yayın Komitesinin gönüllü çalışacak ve sorumluluk alacak daha fazla üye için bir duyuru yapılmış ve başvuruda bulunan üyelerle yeni bir toplantı planlanmıştır.

Eğitim Salonları Kullanımı

Hafta içi ve hafta sonu eğitim salonlarımızdaki gündüz saatleri boşluğunu değerlendirmek gerekmektedir. Eğitim salonları farklı kişi ve kurumların yanı sıra münferit kullanımlar için de hizmet vermiştir.

İşbirliği Çalışmaları

 • İstanbul Maraton çalışmasında Sardunya firması ile sponsorluk çalışması devam ettirildi.
 • İstanbul’da bulunan üniversitelerin mezun dernekleri ile düzenlenen toplantılara katılım sağlanmış ve tüm dernekleri ilgilendiren konularda karşılıklı fikirler konuşulmuştur.
 • Kurulan Çocuk Kütüphanesine İş Bankası tarafından kitap bağışında bulunulmuştur.

Sosyal Medya Takipçi sayıları:

Facebook : Sayfa 3512, Grup  6861, toplam 10373

LinkedIn 6592 (Alt gruplarla birlikte 11166)

Twitter 2849

İnstagram 2158

Duyuru e-posta grubu 7913

Etkinliklerin sosyal medya kanallarımızda (Facebook, Twitter, LinkedIn ve İnstagram) yayınlanarak yeni kullanıcılara ulaşılması hedeflenmiştir.

2019 ODTÜMİST MALİ RAPORU

    İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2019 BÜTÇE ve GERÇEKLEŞME
A- GELİRLER 2019
FİİLİ (TL)
2019
BÜTÇE (TL)
SAPMA (%) 2019 FİİLİ/
2019 BÜTÇE
2018
FİİLİ (TL)     
DEĞİŞİM (%) 2019 FİİLİ/
2018 FİİLİ   
Aidat 512.893 480.000 6,85 394.039 30,16
Etkinlik Gelirleri 108.748 151.600 -28,3 121.494 -10,5
Diğer Gelirler 1.360 18.000 -92,4 1.200 13,3
Salon Kiralama Gelirleri 4.484 20.000 -77,6 26.371 -83,0
Sponsorluk Geliri 0 60.000 -100,0 51.475 -100,0
Faiz Geliri 26.383 20.000 31,9 14.807 78,2
Dergi İlan Geliri 225 20.000 -98,9 28.500 -99,2
Diğer Satışlar (Tshırt+Çanta+Takvim) 17.876 17.200 3,9 16.289 9,7
GELİRLER  TOPLAMI 671.969 786.800 -14,6 654.173 2,7
    İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2019 BÜTÇE ve GERÇEKLEŞME
B- GİDERLER 2019
FİİLİ (TL)
2019
BÜTÇE (TL)
SAPMA (%) 2019 FİİLİ/
2019 BÜTÇE
2018
FİİLİ (TL)    
DEĞİŞİM (%) 2019 FİİLİ/
2018 FİİLİ   
PERSONEL GİDERLERİ 319.496 369.650 15,7 269.379 -15,7
Aylık Ücretler 231.120 230.640 -0,2 185.410 -19,8
Fazla Mesai+Harcırah 8.192 6.400 -21,9 5.490 -33,0
Yol Yardımı 12.894 11.760 -8,8 11.997 -7,0
Yemek Yardımı 20.883 21.600 3,4 19.200 -8,1
Yasal Yükümlülükler 46.407 49.250 6,1 40.871 -11,9
Kıdem ve İhbar tazm.+İzin Ücreti 0 50.000 0,0 6.411 0,0
KİRA GİDERLERİ 154.375 159.750 3,5 132.500 -14,2
ETKİNLİK GİDERLERİ 64.430 91.800 42,5 75.378 17,0
DİĞER SATIŞ GİDERLERİ(T-SHIRT+ÇANTA+TAKVİM) 11.351 9.000 -20,7 8.363 -26,3
DERGİ GİDERLERİ 8.875 12.000 35,2 18.366 106,9
Dergi Baskı+Digital Dergi Giderleri 8.875 12.000 35,2 14.850 67,3
Dergi DağıtımGiderleri 0 0 0,0 3.516 0,0
DIŞARIDAN ALINAN HİZMETLER 95.364 106.173 11,3 35.753 -62,5
Genel Temizlik Giderleri 9.007 11.400 26,6 10.003 11,1
İlan ,Reklam-Web Sayfası Giderleri 23.424 25.200 7,6 805 -96,6
Müşavirlik-Denetim Hizmetleri 16.762 16.771 0,0 13.969 -16,7
Avukatlık Hizmetleri 32.027 36.960 0,0 0 0,0
Bina Aidat ve Güvenlik Giderleri 13.455 15.143 12,5 10.395 -22,7
Sigorta Giderleri 688 700 1,8 581 -15,5
İDARİ GİDERLER 20.804 22.650 8,9 19.245 -7,5
Temizlik Çay Kahve Giderleri 4.291 4.440 3,5 3.888 -9,4
Bakım Onarım – Elektrik  Su 6.689 8.550 27,8 7.185 7,4
Telefon Fax İnternet Giderleri 5.362 5.560 3,7 4.753 -11,3
Posta, Kurye, Kargo Giderleri 981 1.800 83,6 1.492 52,1
Kırtasiye, Fotokopi, Matbuat Giderleri 3.480 2.300 -33,9 1.926 -44,6
ÇEŞİTLİ GİDERLER 29.509 21.890 -25,8 22.408 -24,1
Temsil Ağırlama, İkram 956 1.200 25,5 552 -42,3
Taksi Nakliye Ulaşım Giderleri 185 240 29,7 129 -30,3
Banka Masrafları-Kredi Kartı ve Mobil Tahsilat Komisyonları 15.389 10.200 -33,7 8.999 -41,5
İşyeri Kiralama Depozito 0 0 0,0 0 0,0
Noter,Vergi,Resim, Harç 5.987 6.650 11,1 5.411 -9,6
Dekorasyon,Demirbaş, Donanım Alımı 2.664 2.400 -9,9 6.388 139,8
Diğer Giderler 4.327 1.200 -72,3 929 -78,5
Muhasebe ve Üye Programı 0 0 0,0 0 0,0
Özel Maliyet (Boya+Elektrik+Telefon Santrali) 0 0 0,0 0 0,0
GİDERLER TOPLAMI 704.204 792.913 12,6 581.392 -17,4
GELİR GİDER FARKI -32.235 -6.113 119,0 72.781 -125,8

 

    İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2020 YILI BÜTÇESİ
A- GELİRLER 2020
BÜTÇE (TL)   KONSOLİDE 
2020
BÜTÇE (TL)   DERNEK
2020
BÜTÇE (TL)   İKTİSADİ İŞLETME
Aidat 562.500 562.500 0
Etkinlik Gelirleri 132.000 12.000 120.000
Diğer Gelirler 3.000 1.800 1.200
Salon Kiralama Gelirleri 6.000 0 6.000
Sponsorluk Geliri 30.000 0 30.000
Faiz Geliri 24.000 18.000 6.000
Dergi İlan Geliri 1.200 0 1.200
Diğer Satışlar (Tshırt+Çanta+Takvim) 12.600 0 12.600
GELİRLER  TOPLAMI 771.300 594.300 177.000
 
    İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2020 YILI BÜTÇESİ
B- GİDERLER 2020
BÜTÇE (TL)   KONSOLİDE 
2020
BÜTÇE (TL)   DERNEK
2020
BÜTÇE (TL)   İKTİSADİ İŞLETME
PERSONEL GİDERLERİ 368.171 297.027 71.143
Aylık Ücretler 262.801 211.350 51.451
Fazla Mesai+Harcırah 9.092 8.192 900
Yol Yardımı 16.152 12.240 3.912
Yemek Yardımı 26.400 19.800 6.600
Yasal Yükümlülükler 53.725 45.445 8.280
Kıdem ve İhbar tazm.+İzin Ücreti 0 0 0
KİRA GİDERLERİ 176.714 52.764 123.950
ETKİNLİK GİDERLERİ 73.915 1.915 72.000
DİĞER SATIŞ GİDERLERİ(T-SHIRT+ÇANTA+TAKVİM) 5.000 0 5.000
DERGİ GİDERLERİ 7.000 0 7.000
Dergi Baskı+Digital Dergi Giderleri 7.000 0 7.000
Dergi DağıtımGiderleri 0 0 0
DIŞARIDAN ALINAN HİZMETLER 108.766 25.646 83.120
Genel Temizlik Giderleri 12.000 10.800 1.200
İlan ,Reklam-Web Sayfası Giderleri 27.600 1.200 26.400
Müşavirlik-Denetim Hizmetleri 19.272 8.246 11.026
Avukatlık Hizmetleri 32.694 0 32.694
Bina Aidat ve Güvenlik Giderleri 16.400 5.400 11.000
Sigorta Giderleri 800 0 800
İDARİ GİDERLER 25.500 15.300 10.200
Temizlik Çay Kahve Giderleri 4.800 1.200 3.600
Bakım Onarım – Elektrik  Su 8.400 7.200 1.200
Telefon Fax İnternet Giderleri 7.200 3.600 3.600
Posta, Kurye, Kargo Giderleri 900 900 0
Kırtasiye, Fotokopi, Matbuat Giderleri 4.200 2.400 1.800
ÇEŞİTLİ GİDERLER 30.910 21.510 9.400
Temsil Ağırlama, İkram 1.800 1.200 600
Taksi Nakliye Ulaşım Giderleri 360 360 0
Banka Masrafları-Kredi Kartı ve Mobil Tahsilat Komisyonları 15.000 12.000 3.000
İşyeri Kiralama Komisyon+Depozito+Taşıma  Gideri 0 0 0
Noter,Vergi,Resim, Harç 7.750 3.750 4.000
Dekorasyon,Demirbaş, Donanım Alımı 1.200 1.200 0
Diğer Giderler 2.400 1.800 600
Muhasebe ve Üye Programı 1.200 1.200 0
Özel Maliyet (Boya+Elektrik+Telefon Santrali) 1.200 0 1.200
GİDERLER TOPLAMI 795.976 414.162 381.814
GELİR GİDER FARKI -24.676 180.138 -204.814

 

31.12.2018 – 31.12.2019 KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO (TL)
AKTİF DERNEK     2019 İKTİSADİ İŞLETME     2019 KONSOLİDE   2019 DERNEK      2018 İKTİSADİ İŞLETME     2018 KONSOLİDE 2018 KONSOLİDE 2019/2018 INDEKS
1- Dönen Varlıklar 2.363.448 32.104 2.395.552 2.071.889 123.383 2.195.272 109,1
10- Hazır Değerler 2.162.760 3.165 2.165.924 2.016.139 87.851 2.103.990 102,9
Dernek Kasa 1.023 626 1.649 315 410 725 227,4
Burs Kasa 215 215 47 47 459,2
Dernek Banka 97.311 2.539 99.849 50.733 87.441 138.175 72,3
Burs Banka 1.948.791 1.948.791 1.823.251 1.823.251 106,9
Dernek Hazır Değerler 3.805 0 3.805 7.341 0 7.341 51,8
Burs Hazır Değerler 111.615 111.615 134.451 134.451 83,0
11- Menkul Kıymetler 194.833 2.156 196.989 52.531 0 52.531 375,0
Dernek Diğer Menkul Kıymetler 25.062 2.156 27.217 12.221 0 12.221 222,7
Burs Diğer Menkul Kıymetler 169.772 0 169.772 40.310 0 40.310 421,2
12- Ticari Alacaklar 2.511 5.145 7.656 2.511 5.145 7.656 100,0
Alıcılar 0 0 0 0 0 0 0,0
Verilen Depozito Ve Teminatlar 2.511 5.145 7.656 2.511 5.145 7.656 100,0
Diğer Ticari Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0,0
Şüpheli Ticari Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0,0
13- Diğer Alacaklar 3.344 576 3.920 708 0 708 553,4
Personelden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0,0
Dernek Diğer Çeşitli Alacaklar 2.475 576 3.051 0 0,0
Burs Diğer Çeşitli Alacaklar 869 0 869 708 0 708 122,7
15 – Stoklar 0 14.838 14.838 0 30.387 30.387 48,8
Ticari Mallar 0 14.838 14.838 0 26.887 26.887 55,2
Diğer Stoklar 0 0 0 0 0 0 0,0
Verilen Sipariş Avansları 0 0 0 0 3.500 3.500 0,0
18- Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gelir Tah 0 0 0 0 0 0 0,0
Gelecek Aylara Ait Giderler 0 0 0 0 0 0 0,0
19- Diğer Dönen Varlıklar 0 6.225 6.225 0 0 0 0,0
Devreden Kdv 0 6.200 6.200 0 0 0 0,0
İndirilecek Katma Değer Vergisi 0 0 0 0 0 0 0,0
Peşin Ödenen Vergiler 0 0 0 0 0 0 0,0
İş Avansları 0 25 25 0 0 0 0,0
Personel Avansları 0 0 0 0 0 0 0,0
2- Duran Varlıklar 2.023.160 4.171 2.027.330 1.918.838 3.990 1.922.828 105,4
22- Ticari Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0
Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0 0 0 0 0 0,0
23- Diğer Alacaklar 816.211 0 816.211 710.109 0 710.109 114,9
Diğer Çeşitli Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0,0
İştiraklerden Alacaklar 816.211 0 816.211 710.109 0 710.109 114,9
24- Mali Duran Varlıklar 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 100,0
İştirakler 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 100,0
25- Maddi Duran Varlıklar 3.571 3.681 7.252 5.849 3.544 9.393 77,2
Demirbaşlar 14.668 40.141 54.808 14.668 38.641 53.308 102,8
Birikmiş Amortismanlar -11.096 -36.460 -47.556 -8.819 -35.097 -43.916 108,3
26- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.028 0 3.028 2.599 0 2.599 116,5
Haklar 52.266 0 52.266 50.535 0 50.535 103,4
Özel Maliyetler 0 0 0 0 0 0 0,0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0,0
Birikmiş Amortismanlar -49.238 0 -49.238 -47.936 0 -47.936 102,7
28- Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gelir Tah. 349 490 838 282 446 727 115,2
Gelecek Yıllara Ait Giderler 349 490 838 282 446 727 115,2
Aktif Toplamı 4.386.608 36.274 4.422.881 3.990.726 127.373 4.118.099 107,4

 

31.12.2018 – 31.12.2019 KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO (TL)
PASİF DERNEK     2019 İKTİSADİ İŞLETME     2019 KONSOLİDE   2019 DERNEK      2018 İKTİSADİ İŞLETME     2018 KONSOLİDE 2018 KONSOLİDE 2019/2018 INDEKS
3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 29.966 827.490 857.456 25.530 723.091 748.621 114,5
32- Ticari Borçlar 0 0 0 0 3.086 3.086 0,0
Satıcılar 0 0 0 0 3.086 3.086 0,0
33- Diğer Borçlar 695 816.211 816.906 1.771 710.109 711.880 114,8
Ortaklara Borçlar 0 816.211 816.211 0 710.109 710.109 114,9
Personele Borçlar(Kıdem Tazminatı) 0 0 0 0 0 0 0,0
Diğer Çeşitli Borçlar 695 0 695 1.771 0 1.771 39,2
34- Alınan Avanslar 0 0 0 0 0 0 0,0
Alınan Sipariş  Avansları 0 0 0 0 0 0 0,0
36- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlü. 29.272 11.279 40.550 23.759 9.897 33.656 120,5
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 21.111 9.758 30.869 15.874 9.897 25.771 119,8
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 8.161 1.521 9.682 7.885 0 7.885 122,8
39- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0 0 0 0 0 0 0,0
Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı 0 0 0 0 0 0 0,0
4- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 161.134 5.675 166.810 116.193 0 116.193 143,6
47- Borç ve Gider Karşılıkları 161.134 5.675 166.810 116.193 0 116.193 143,6
Kıdem Tazminatı Karşılıkları 161.134 5.675 166.810 116.193 0 116.193 143,6
48. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gid. Tahakkukları 0 0 0 0 0 0 0,0
Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0 0 0 0 0 0 0,0
5- Öz Kaynaklar 4.195.507 -796.892 3.398.616 3.849.003 -595.718 3.253.285 104,5
50- Ödenmiş Sermaye 0 1.200.511 1.200.511 0 1.200.511 1.200.511 100,0
Sermaye 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 100,0
Sermaye Düzeltmesi 0 511 511 0 511 511 100,0
57- Geçmiş Yıllar Karları 3.849.003 -1.796.230 2.052.774 3.532.569 -1.792.068 1.740.500 117,9
Geçmiş Yıllar Karları 3.849.003 0 3.849.003 3.532.569 0 3.532.569 109,0
Geçmiş Yıllar Zararları 0 -1.796.230 -1.796.230 0 -1.792.068 -1.792.068 100,2
59- Dönem Net Karı (Zararı) 346.504 -201.173 145.331 316.435 -4.161 312.274 46,5
Dönem Net Karı 346.504 0 346.504 316.435 316.435 109,5
Dönem Net Zararı -201.173 -201.173 -4.161 -4.161 4.834,4
Pasif Toplamı 4.386.608 36.274 4.422.881 3.990.726 127.373 4.118.099 107,4

 

01.01.2018 – 31.12.2018 VE 01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMLERİ KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU (TL)
  DERNEK       2019 İKTİSADİ İŞLETME    2019 KONSOLİDE 2019 DERNEK     2018 İKTİSADİ İŞLETME    2018 KONSOLİDE 2018 KONSOLİDE 2019/2018 INDEKS
A- Bürüt Satışlar 3.080.542 121.788 3.202.330 2.903.351 240.588 3.143.940 101,9
1- Yurtiçi Satışlar 0 120.588 120.588 0 240.588 240.588 50,1
İlan ve Reklam Gelirleri 0 225 225 0 28.500 28.500 0,8
Etkinlik+Salon Kullanım 0 120.363 120.363 0 212.088 212.088 56,8
Sponsorluk Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0,0
2- Diğer Gelirler 600 1.200 1.800 1.614 0 1.614 111,5
Diğer Gelirler 600 1.200 1.800 1.614 0 1.614 111,5
3- Bağış ve yardımlar 2.567.049 0 2.567.049 2.507.699 0 2.507.699 102,4
Burs Havuzu Bağışlar 1.964.224 0 1.964.224 1.702.492 0 1.702.492 115,4
Burs Toplama Kampanyası 590.720 0 590.720 792.766 0 792.766 74,5
Dernek Bağışlar 12.105 0 12.105 12.441 0 12.441 97,3
4- Aidatlar 512.893 0 512.893 394.039 0 394.039 130,2
B- Satış İndirimleri 0 1.288 1.288 0 0 0 0,0
1- Satıştan İadeler 0 1.288 1.288 0 0 0 0,0
Net Satışlar 3.080.542 120.500 3.201.042 2.903.351 240.588 3.143.940 101,8
D- Satışların Maliyeti 0 -75.619 -75.619 0 -99.675 -99.675 75,9
1- Satılan Ticari Malların Maliyeti 0 -11.351 -11.351 0 -8.363 -8.363 135,7
2- Satılan Hizmet Maliyeti 0 -64.268 -64.268 0 -91.311 -91.311 70,4
Dergi Giderleri 0 -8.875 -8.875 0 -18.366 -18.366 48,3
Etkinlik Giderleri+Salon Kullanım Gid. 0 -55.393 -55.393 0 -72.945 -72.945 75,9
Brüt Satış Karı 3.080.542 44.881 3.125.423 2.903.351 140.914 3.044.265 102,7
E- Faaliyet Giderleri -3.019.273 -248.525 -3.267.798 -2.727.244 -119.322 -2.846.567 114,8
1- Amaca Yönelik Giderler -2.643.309 0 -2.643.309 -2.363.884 0 -2.363.884 111,8
Burs Havuzu Giderleri -1.815.737 0 -1.815.737 -1.756.502 0 -1.756.502 103,4
Burs Toplama Kampanyası Giderleri -818.534 0 -818.534 -604.949 0 -604.949 135,3
Dernek Amaca Yönelik Giderler -9.037 0 -9.037 -2.433 0 -2.433 371,5
3- Genel Yönetim Giderleri -375.965 -248.525 -624.489 -363.361 -119.322 -482.683 129,4
Faaliyet Karı veya Zararı 61.269 -203.643 -142.375 176.107 21.591 197.698 -72,0
F- Diğ.Faaliyet.Olağan Gelir Ve Karlar 365.438 7.913 373.351 184.822 1.430 186.252 200,5
Dernek Faiz Gelirleri 13.352 6.917 20.269 10.279 655 10.934 185,4
Burs Faiz Gelirleri 234.039 0 234.039 154.527 0 154.527 151,5
Burs Kampanya Faiz Gelirleri 25.259 0 25.259 11.243 0 11.243 224,7
Dernek Kambiyo Karları 0 0 0 0 0 0 0,0
Burs Kambiyo Karları 79.541 0 79.541 3.307 0 3.307 2.404,9
Dernek Menkul Kıymet Satış Karları 5.118 996 6.114 3.098 774 3.872 157,9
Burs Menkul Kıymet Satış Karları 6.042 0 6.042 2.214 0 2.214 272,9
Burs Kampanya Menk.Kıymet Satış Karları 2.086 0 2.086 154 0 154 1.355,9
G- Diğ.Faaliyet Olağan Gider Ve Zarar -80.204 -5.880 -86.084 -44.494 -27.185 -71.679 120,1
2- Karşılık Giderleri -44.941 -5.675 -50.617 -40.767 0 -40.767 124,2
4- Burs Kambiyo Zararları -35.138 -1 -35.138 -3.283 0 -3.283 1.070,5
5- Diğer Olağandışı Gider ve zararlar -125 -204 -329 -445 -27.185 -27.630 1,2
Olağan Kar veya Zarar 346.503 -201.611 144.892 316.435 -4.164 312.271 46,4
I- Olağandışı Gelir Ve Karlar 1 438 438 0 3 3 14.556,5
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1 438 438 0 3 3 14.556,5
    Dönem Karı Veya Zararı 346.504 -201.173 145.331 316.435 -4.161 312.274 46,5

 

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ                                                                  20/02/2020

2019  YILI  DENETLEME RAPORU

İSTANBUL ODTU MEZUNLARI DERNEĞİ GENEL KURULU’NA

DENETLEME KURULU ÜYELERİ’NİN AD VE SOYADLARI:

– Ümmüşen (Ünlü) Gürsoy

– Cihanşah Muratoğlu

– Mehlika Bulut

İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği ve  İktisadi İşletmesinin yönetimsel ve mali denetimi; Nisan/2019, Ağustos/2019, Kasım/2019 ve Şubat/2020 tarihlerinde Tüzüğün Denetleme Kurulu ile ilgili 10. Maddesi ve Denetleme Kurulu Yönetmeliği   uyarınca Dernek merkezinde yapılmış  olup, bulgular aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

 1. İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği’nin ve İktisadi İşletmesi’nin 2019 yılı kanuni defterlerinin incelenmesi.
 2. Dernek 2019 yılı Kanuni Defterleri ;
 3. Genel Kurul Karar Defteri’nin Beyoğlu 15.Noterliği’nin 05/06/2014 tarih ve 7797 sayısı ile,
 1. Bilgisayar esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin (Günlük Defter) , İl Dernekler Müdürlüğü 13.12.2018 tarih ve 8261 yevmiye sayısı ile,
 2. Yine bilgisayar esasındaki Defteri Kebir’in(Büyük Defter) Beyoğlu 15. Noterliği’nin 19/12/2018 tarih ve 13970  yevmiye sayısı ile,
 3. Envanter Defterinin  Beyoğlu 15. Noterliği’nin 19/12/2018 tarih ve 13971  yevmiye sayısı ile,

 

 1. İktisadi İşletme 2019 yılı Kanuni Defterleri ;
 2. Genel Kurul Karar Defteri’nin Beyoğlu 15. Noterliği’nin 19/12/2018 tarih ve 13977 yevmiye sayısı ile,
 3. Bilgisayar esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin (Günlük Defter) , Beyoğlu 15. Noterliği’nin 19.12.2018 tarih ve 13967 yevmiye sayısı ile,
 4. Defteri Kebir’in Beyoğlu 15. Noterliği’nin 19.12.2018 tarih ve 13968 yevmiye sayısı ile,
 5. Envanter in Beyoğlu 15. Noterliği’nin 19/12/2018 tarih ve 13969 yevmiye sayısı ile,

tasdik edildiği,

 1. Derneğin ve İktisadi İşletmenin kanuni defterleri,  belgeleri ve mali tabloları   üzerinde yapılan incelemelerde defterlerin yasalar ve genel muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulduğu tesbit olunmuştur. Derneğin mali yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirdiği,
 2. Denetim tarihi itibari ile Yönetim Kurulu’nca alınan kararların mevcut yasalara, dernek tüzük ve yönetmeliklerine ve genel kurul kararlarına uygun olduğu,
 3. Yönetim Kurulu’nun 2019 yılı Faaliyet Raporu’na ekli 01/01/2019 – 31/12/2019 dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Derneğin yasal defter ve kayıtlarına uygun bir biçimde düzenlendiği,
 4. Gerçek çalışan verileri üzerinden personel için her ay düzenli olarak kıdem tazminatı karşılığı

ayrıldığı,

 1. Üçüncü şahıslarla (kira, danışmanlık/müşavirlik, sigortalama vb..) dernek ve iktisadi işletmesi arasında  yapılan sözleşmelerin yönetim kurulu kararlarına uygun yapıldığı,
 2. Yönetim kurulu karar defteri incelendiğinde, yönetim kurulunun gündemle toplandığı, alınan kararların gündem maddeleri ile örtüştüğü, ve bu kararların genel yasalara – genel kurul kararlarına aykırılık taşımadığı,
 3. Üye defterinin güncel tutulduğu,  güncel demirbaş listesinin çıkarılmış olduğu,
 4. Genel Kurul sonuç bildiriminin zamanında düzenlenip  İl Dernekler Müdürlüğü’ne verildiği,
 5. Pricewaterhause Coopers tarafından Ekim 2019 de yapılan ’’2018 burs denetim raporu’’ incelenmiş, ayrıca burs toplamlarının nakit giriş-çıkışları tarafımızca denetlendiği,
 6. 2019 yılı konsolide bütçe ve fiili durum karşılaştırılmasında  gelirlerde  %14,6 olumsuz, giderlerde %12,6  olumlu sapma olduğu,
 7. Burs çalışma grubunun raporu ile burs hesaplarındaki hareketlerin birbirine uyumlu olduğu

Konuları saptanmıştır

 1. Bu dönem içinde Kurulumuza herhangi bir şikayet ve yolsuzluk duyurusu ulaşmamıştır.

Yukarıda aktarılan görüş ve düşüncemiz ışığında, işbu rapor ekindeki 31.12.2019 tarihli Bilançonun bu tarihteki  mali durumu,  (01.01.2019 – 31.12.2019)  12 aylık döneme ait Gelir Tablosunun,  gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır.

Sonuç olarak Bilanço, Gelir Tablosunun onaylanmasını, Yönetim Kurulu’nun aklanmasını Genel Kurul’un görüş ve onaylarına sunarız.

Not: Mevcut yönetim kurulunun devrediyor olduğu  güncel mali yapı bilgisinin önemli olduğu düşüncesi ile 10.03.2020 tarihli mizan üzerinden bilanço ve gelir tablosu  düzenlenip, denetlenecektir.

Ümmüşen (Ünlü) Gürsoy                           Cihanşah Muratoğlu                                      Mehlika Bulut

 

31.12.2018 – 31.12.2019 DİKEY YÜZDELİ  BİLANÇOLAR (TL)
AKTİF KONSOLİDE   2019 KONSOLİDE 2019 DİKEY % KONSOLİDE 2018 KONSOLİDE 2018 DİKEY %
1- Dönen Varlıklar 2.395.552 54,16 2.195.272 53,3
10- Hazır Değerler 2.165.924 48,97 2.103.990 51,1
Dernek Kasa 1.649 0,04 725 0,0
Burs Kasa 215 0,00 47 0,0
Dernek Banka 99.849 2,26 138.175 3,4
Burs Banka 1.948.791 44,06 1.823.251 44,3
Dernek Hazır Değerler 3.805 0,09 7.341 0,2
Burs Hazır Değerler 111.615 2,52 134.451 3,3
11- Menkul Kıymetler 196.989 4,45 52.531 1,3
Dernek Diğer Menkul Kıymetler 27.217 0,62 12.221 0,3
Burs Diğer Menkul Kıymetler 169.772 3,84 40.310 1,0
12- Ticari Alacaklar 7.656 0,17 7.656 0,2
Alıcılar 0 0,00 0 0,0
Verilen Depozito Ve Teminatlar 7.656 0,17 7.656 0,2
Diğer Ticari Alacaklar 0 0,00 0 0,0
Şüpheli Ticari Alacaklar 0 0,00 0 0,0
13- Diğer Alacaklar 3.920 0,09 708 0,0
Personelden Alacaklar 0 0,00 0 0,0
Dernek Diğer Çeşitli Alacaklar 3.051 0,07 0,0
Burs Diğer Çeşitli Alacaklar 869 0,02 708 0,0
15 – Stoklar 14.838 0,34 30.387 0,7
Ticari Mallar 14.838 0,34 26.887 0,7
Diğer Stoklar 0 0,00 0 0,0
Verilen Sipariş Avansları 0 0,00 3.500 0,1
18- Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gelir Tah 0 0,00 0 0,0
Gelecek Aylara Ait Giderler 0 0,00 0 0,0
19- Diğer Dönen Varlıklar 6.225 0,14 0 0,0
Devreden Kdv 6.200 0,14 0 0,0
İndirilecek Katma Değer Vergisi 0 0,00 0 0,0
Peşin Ödenen Vergiler 0 0,00 0 0,0
İş Avansları 25 0,00 0 0,0
Personel Avansları 0 0,00 0 0,0
2- Duran Varlıklar 2.027.330 45,84 1.922.828 46,7
22- Ticari Alacaklar 0 0,00 0 0,0
Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0,00 0 0,0
23- Diğer Alacaklar 816.211 18,45 710.109 17,2
Diğer Çeşitli Alacaklar 0 0,00 0 0,0
İştiraklerden Alacaklar 816.211 18,45 710.109 17,2
24- Mali Duran Varlıklar 1.200.000 27,13 1.200.000 29,1
İştirakler 1.200.000 27,13 1.200.000 29,1
25- Maddi Duran Varlıklar 7.252 0,16 9.393 0,2
Demirbaşlar 54.808 1,24 53.308 1,3
Birikmiş Amortismanlar -47.556 -1,08 -43.916 -1,1
26- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.028 0,07 2.599 0,1
Haklar 52.266 1,18 50.535 1,2
Özel Maliyetler 0 0,00 0 0,0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0,00 0 0,0
Birikmiş Amortismanlar -49.238 -1,11 -47.936 -1,2
28- Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gelir Tah. 838 0,02 727 0,0
Gelecek Yıllara Ait Giderler 838 0,02 727 0,0
Aktif Toplamı 4.422.881 100,00 4.118.099 100,0

 

31.12.2018 – 31.12.2019 DİKEY YÜZDELİ  BİLANÇOLAR (TL)
PASİF KONSOLİDE   2019 KONSOLİDE 2019 DİKEY % KONSOLİDE 2018 KONSOLİDE 2018 DİKEY %
3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 857.456 19,4 748.621 18,18
32- Ticari Borçlar 0 0,0 3.086 0,07
Satıcılar 0 0,0 3.086 0,07
33- Diğer Borçlar 816.906 18,5 711.880 17,29
Ortaklara Borçlar 816.211 18,5 710.109 17,24
Personele Borçlar(Kıdem Tazminatı) 0 0,0 0 0,00
Diğer Çeşitli Borçlar 695 0,0 1.771 0,04
34- Alınan Avanslar 0 0,0 0 0,00
Alınan Sipariş  Avansları 0 0,0 0 0,00
36- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlü. 40.550 0,9 33.656 0,82
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 30.869 0,7 25.771 0,63
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 9.682 0,2 7.885 0,19
39- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0 0,0 0 0,00
Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı 0 0,0 0 0,00
4- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 166.810 3,8 116.193 2,82
47- Borç ve Gider Karşılıkları 166.810 3,8 116.193 2,82
Kıdem Tazminatı Karşılıkları 166.810 3,8 116.193 2,82
48. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gid. Tahakkukları 0 0,0 0 0,00
Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0 0,0 0 0,00
5- Öz Kaynaklar 3.398.616 76,8 3.253.285 79,00
50- Ödenmiş Sermaye 1.200.511 27,1 1.200.511 29,15
Sermaye 1.200.000 27,1 1.200.000 29,14
Sermaye Düzeltmesi 511 0,0 511 0,01
57- Geçmiş Yıllar Karları 2.052.774 46,4 1.740.500 42,26
Geçmiş Yıllar Karları 3.849.003 87,0 3.532.569 85,78
Geçmiş Yıllar Zararları -1.796.230 -40,6 -1.792.068 -43,52
59- Dönem Net Karı (Zararı) 145.331 3,3 312.274 7,58
Dönem Net Karı 346.504 7,8 316.435 7,68
Dönem Net Zararı -201.173 -4,5 -4.161 -0,10
Pasif Toplamı 4.422.881 100,0 4.118.099 100,00

 

01.01.2018 – 31.12.2018 VE 01.01.2019 – 31.12.2019 DİKEY YÜZDELİ GELİR TABLOLARI (TL)
  KONSOLİDE 2019 KONSOLİDE 2019 DİKEY % KONSOLİDE 2018 KONSOLİDE 2018 DİKEY %
A- Bürüt Satışlar 3.202.330 100,04 3.143.940 100,00
1- Yurtiçi Satışlar 120.588 3,77 240.588 7,65
İlan ve Reklam Gelirleri 225 0,01 28.500 0,91
Etkinlik+Salon Kullanım 120.363 3,76 212.088 6,75
Sponsorluk Gelirleri 0 0,00 0 0,00
2- Diğer Gelirler 1.800 0,06 1.614 0,05
Diğer Gelirler 1.800 0,06 1.614 0,05
3- Bağış ve yardımlar 2.567.049 80,19 2.507.699 79,76
Burs Havuzu Bağışlar 1.964.224 61,36 1.702.492 54,15
Burs Toplama Kampanyası 590.720 18,45 792.766 25,22
Dernek Bağışlar 12.105 0,38 12.441 0,40
4- Aidatlar 512.893 16,02 394.039 12,53
B- Satış İndirimleri 1.288 0,04 0 0,00
1- Satıştan İadeler 1.288 0,04 0 0,00
Net Satışlar 3.201.042 100,00 3.143.940 100,00
D- Satışların Maliyeti -75.619 -2,36 -99.675 -3,17
1- Satılan Ticari Malların Maliyeti -11.351 -0,35 -8.363 -0,27
2- Satılan Hizmet Maliyeti -64.268 -2,01 -91.311 -2,90
Dergi Giderleri -8.875 -0,28 -18.366 -0,58
Etkinlik Giderleri+Salon Kullanım Gid. -55.393 -1,73 -72.945 -2,32
Brüt Satış Karı 3.125.423 97,64 3.044.265 96,83
E- Faaliyet Giderleri -3.267.798 -102,09 -2.846.567 -90,54
1- Amaca Yönelik Giderler -2.643.309 -82,58 -2.363.884 -75,19
Burs Havuzu Giderleri -1.815.737 -56,72 -1.756.502 -55,87
Burs Toplama Kampanyası Giderleri -818.534 -25,57 -604.949 -19,24
Dernek Amaca Yönelik Giderler -9.037 -0,28 -2.433 -0,08
3- Genel Yönetim Giderleri -624.489 -19,51 -482.683 -15,35
Faaliyet Karı veya Zararı -142.375 -4,45 197.698 6,29
F- Diğ.Faaliyet.Olağan Gelir Ve Karlar 373.351 11,66 186.252 5,92
Dernek Faiz Gelirleri 20.269 0,63 10.934 0,35
Burs Faiz Gelirleri 234.039 7,31 154.527 4,92
Burs Kampanya Faiz Gelirleri 25.259 0,79 11.243 0,36
Dernek Kambiyo Karları 0 0,00 0 0,00
Burs Kambiyo Karları 79.541 2,48 3.307 0,11
Dernek Menkul Kıymet Satış Karları 6.114 0,19 3.872 0,12
Burs Menkul Kıymet Satış Karları 6.042 0,19 2.214 0,07
Burs Kampanya Menkul Kıymet Satış Karları 2.086 0,07 154 0,00
G- Diğ.Faaliyet Olağan Gider Ve Zarar -86.084 -2,69 -71.679 -2,28
2- Karşılık Giderleri -50.617 -1,58 -40.767 -1,30
4- Burs Kambiyo Zararları -35.138 -1,10 -3.283 -0,10
5- Diğer Olağandışı Gider ve zararlar -329 -0,01 -27.630 -0,88
Olağan Kar veya Zarar 144.892 4,53 312.271 9,93
I- Olağandışı Gelir Ve Karlar 438 0,01 3 0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 438 0,01 3 0,00
    Dönem Karı Veya Zararı 145.331 4,54 312.274 9,93