ODTUMİST-İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

Faaliyet Raporu 2018

İndirmek için tıklayınız

 

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

19. OLAĞAN MALİ GENEL KURULU

GENEL KURUL DOSYASI:

 • GENEL KURUL DAVETİ ve GÜNDEM
 • 2018 YILI FAALİYET RAPORU
 • MALİ RAPORLAR, BÜTÇE ve BURS RAPORU
 • DENETLEME RAPORU

 

 

28 Şubat 2019

İSTANBUL

 

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

 

 1. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL DAVETİ

 

Derneğimizin 19. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 28 Şubat 2019, Perşembe günü saat 14:00’de Dernek Merkezi’nde (Cumhuriyet Cad. Cumhuriyet Apt. No: 17/8 Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresinde) aşağıdaki gündemle yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 09 Mart 2019 Cumartesi günü saat 14:00’de aynı adreste aynı gündemle yapılacaktır. Saygı ile duyurulur.

 

Gündem:

 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
 2. Başkanlık Divanı seçimi,
 3. 2018 yılı Faaliyet raporunun, Mali raporların, Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
 4. 2019 yılı bütçesinin sunulması, tartışılması ve onaylanması,
 5. 2019 yılı giriş aidatları ve yıllık aidat tutarlarının sunulması, görüşülmesi ve onaylanması,
 6. Dilek ve öneriler,
 7. Kapanış.

 

2018 YILI FAALİYET RAPORU

 

GENEL DEĞERLENDİRME 

Derneğimiz, çalışmalarını mezunlar arasında işbirliği ve dayanışmayı arttırmak, mezunların ODTÜ ile bağının sürmesine aracılık ederken aynı zamanda ODTÜ öğrencilerine katkı sunmalarını sağlamak, mezunların sosyal, kültürel, mesleki, sanatsal, sportif ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak amacı ile  sürdürmektedir.

Dernek bu çalışmalarını sürdürürken Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan cumhuriyetin ilkeleriyle uyumlu olarak ODTÜ’nün toplumcu, aydınlanmacı, bilimsel ve laik eğitimden yana olma geleneğini önemser, bu değerleri mezunlar adına savunur.  ODTÜ’nün, bilimin özgür bir ortamda üretildiği, insana ve doğaya saygılı, sorgulayıcı, liyakatın öne çıktığı bir üniversite olarak bundan sonra da varlığına devam etmesi için çalışır.

Dernek, ODTÜ’deki akademik, bilimsel, yönetimsel ve sosyal gelişmelere karşı duyarlıdır; bu gelişmeleri değerlendirmeyi ve kamuoyuyla paylaşmayı görev edinir. ODTÜ’nün yetiştirdiği aydın ve sorumlu insanlar olan mezunların ülke ve ODTÜ gündeminden haberdar olması, tartışması ve müdahil olması için gerekli ortamı sağlar.

 

2018 Yılı faaliyetleri:

 

İDARİ-GENEL:

 • Dünya Emekçi Kadınlar gününde koro etkinliği düzenlendi.
 • ODTÜ’nün Bilim Kafe etkinlikleri çerçevesinde, Yard. Doç. Dr. Şeyda Ertekin’in “Bu Yapay Zeka da çok olmuyor mu?” başlıklı sunumu Tünel – Türk Alman Kitabevinde gerçekleştirilmiştir.
 • Ankara saldırısında kaybettiğimiz öğrencilerimiz Ozancan Akkuş ve Berkay Baş adına yaptırılan ve yol yapım çalışmaları nedeni ile yerinden kaldırılması gereken “Feryat” anıtı için Sarıyer Belediyesinin tahsis ettiği yeni yerine taşınmış ve buradaki açılışı yapılmıştır.
 • Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi koordinatörlüğünde, BÜ Albert Long Hall’de yapılan, Mezun Dernekleri Konferansına ODTÜMİST olarak katılım sağlanmıştır. “İletişim” konulu bu konferansın “En iyi örnekler” bölümünde en iyi Bursiyer Grubu olarak seçilen Köprü Grubumuzun faaliyetleri hakkında BHÇG Koordinatürü Türkü Karan bir sunum yapmıştır.
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde yazılan metinler web sayfasına, üyelik formuna, FonZip’e konmuş ve eposta yolu ile üyeler bu konuda aydınlatılmıştır. Ayrıca personel ile gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır.
 • Dernek Personelinin iş tanımlarının olmadığı (BHÇG çalışanları hariç) ve Personel Sözleşmesi bulunmadığı anlaşıldı. İş tanımları yazıldı, sözleşmeler hazırlandı görüş için avukata gönderildi.
 • Üyelerin dernekle mekansal iletişim kurmalarını kolaylaştırabilmek için ilan panosu yaptırılıp salona asıldı.
 • Şiirlerle Şarkılarla ’68 Etkinliği düzenlendi.
 • İstanbul’dan ODTÜ’yü kazanan öğrenciler için Ankara ve Kuzey Kıbrıs Kampüsleri okul tanıtım toplantıları düzenlemiştir.
 • Dernek Tüzük ve Yönetmeliklerinin yeniden düzenlenmesi çalışmaları başlatılmış, Personel yönetmeliği ve Çalışma Gurupları yönetmeliği olmadığı belirlenmiştir. Yeni yazılan personel ve Çalışma Gurupları Yönetmelikleri ile düzenlenen Tüzük ve diğer yönetmelikler için 2019 yılında Genel Kurul yapılmasına karar verilmiştir.
 • Dr. Ercan Eyüboğlu ve Dr. Zeki Coşkun’nun katılımı ile “68’in felsefesi ve bugüne bıraktıkları” konulu söyleşi yapıldı.
 • İstanbul’da düzenlenen Mezun Dernekleri toplantılarına düzenli katılım sağlanmış ve kasım ayında toplantıya derneğimiz ev sahipliği yapmıştır.
 • Sosyal medyanın etkin kullanımı çalışmaları devam etmiştir. Facebook, Instagram, Linkedin ve twitter mecralarından yıl boyunca Dernek çalışmaları ve duyurular paylaşılmıştır.
 • Nadire Mater, Neşe Erdilek, Semih Eryıldız ve Tayfun Cinemre’nin katılımı ile “68’liler konuşuyor. Yaşananlar ve Günümüze Yansımaları” konulu forum yapıldı.
 • İş Bankası ile yürütülen görüşmeler  sonucunda 43.000 + KDV tutarında sponsorluk sağlanmıştır.
 • Dernekler Yönetmeliğinde 01.10.2018 tarihinde yapılan değişikliklerle ilgili üyelerimize bilgilendirme epostaları gönderilmiştir. Bu konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
 • Necdet Bulut’u anma günü düzenlemniş, Neşe Erdilek Bulut ve Nadire Mater konuşmacı olarak katılmıştır.
 • Dergimiz Baraka, çalışma dönemi içinde 2 sayı olarak üyelerimize ulaştırılmıştır. 2018 yılının ilk sayısı ise Şubat ayında yayınlanmıştır. Baraka’nın dijital yayına geçme çalışmaları başlatılmıştır.
 • Çalışma Grupları koordinatörleri toplantısı Ekim ayında Dernekte düzenlenmiştir.
 • “İstanbul Odtü Mezunları Derneği” nin isim tescili yaptırılmıştır.
 • Moderatörlüğünü Özlem Gürses’in yaptığı, Ege Cansen, Ersin Özince ve Mustafa Sönmez’in katılımcı olduğu “ODTÜ’lü Ekonomistler Konuşuyor” etkinliği Milli Reasurans salonunda düzenlenmiştir.
 • BHÇG Burs Sorumlusunun istifa etmesiyle boşalan yere dernek çalışanlarımızdan Recep Yılmaz atanmıştır. Selami Kara dernek personeline katılmıştır. Ayrıca Nejla Daşdelen dernek Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir.
 • Maraton makarna partisi ve bitiş kutlaması Dernekte düzenlenmiştir.

 

MALİ:

-2018 yıl sonu Mali Raporları ve 2019 yılı bütçe çalışmasına rapor ekinde yer verilmiştir.

-2018 yılı aidat tahsilatları borçlu üye aramaları devam etmesine rağmen bir önceki yıla göre %4,7 azalmış, bütçenin ise  %0,3 üzerinde gerçekleşmiştir.

-Dergi ilan geliri ise bütçede öngörülen seviyenin %46,20 üzerinde gerçekleşmiştir. Ayrıca geçen seneye göre bir sayı eksik basılmasına rağmen %56,80 gelir artışı kaydedilmiştir.

-Etkinliklere katılımcı sayısı geçen yıla göre artış göstermiş, yapılan etkinliklerin sayısı arttırılmış ve etkinlik gelirleri geçen yılın %49,5 bütçenin ise %33,5 üzerinde gerçeklemiştir.

-Dernek işlemlerinden ayrı olarak farklı hesaplarda takip edilen burs gelir/giderlerine ait bilgi ve finansal tablolar BHÇG (Burs Havuzu Çalışma Grubu) bölümünde detaylı olarak sunulmuştur.

-Fonzip ödeme sistemi burs bağışları, Maraton kampanyası ve aidat tahsilatlarında kullanılmaya devam etmiştir.

 

ÜYELİK:

2018 yılında yeni üye sayısı:         96

Azalan üye sayısı:                            109

Dernek üye sayısı:                       4684

 

Üye aidat tahsilat oranı %36 seviyesinde gerçekleşmiştir.

ETKİNLİKLER:

2018 yılında ücretli ve ücretsiz etkinlikler sürdürülmüştür.

 • Komite & Çalışma Grubu Faaliyetleri
 • Eğitimler / Kişisel-Mesleki Gelişim Atölyeleri
 • İşbirliği çalışmaları

 

 

OCAK

 • Zeynep Karadadaş ile söyleşi
 • ”Aydınlanma Felsefesi’‘ Seminerleri dizisi 1 –  Konuk konuşmacı – Afşar Timuçin
 • Kültür turu – Haliç’de haç atma töreni ve Balat gezisi
 • Orta seviye Excel eğitimi (4 Hafta)
 • Müjde Alganer ile söyleşi
 • Nardis Jazz ’’Los amigos de Herman Feat. Gökçe Hilal’’
 • ”Aydınlanma Felsefesi’‘ Seminerleri dizisi 2 – Konuk konuşmacı – Zekiye Kutlusoy
 • Klinik psikolog Burcu Sevim ile Psikolojik Film gösterimi
 • Hakan Yıldırım ile söyleşi : “Rüzgar Türbini Teknolojisindeki Gelişmeler, Rüzgar İhaleleri”
 • Orhan Tuncay ile söyleşi
 • ”Aydınlanma Felsefesi’‘ Seminerleri dizisi 3 – Konuk konuşmacı – Metin Sarfati
 • Risk Yönetim Eğitimi – Eğitmen Vedat Konyalı ile
 • Erdal Yüzak / Dilek Gürel ile söyleşi
 • Duygu Yiğit ile söyleşi
 • Burcu Sevim ile söyleşi ’’Bankacılık Sektörü ve Psikolojik Sağlık’’
 • Serhat Can ile söyleşi – ’’Akıllı Şebekeler’’
 • Meltem Kılıçcı ile söyleşi

 

ŞUBAT :

 • Assos’da Felsefe Seminerine gidiyoruz.
 • ”Aydınlanma Felsefesi’‘ Seminerleri dizisi 4 – Konuk konuşmacı – Prof. Dr. Bülent Gözkan
 • İsmail Hakkı Polat ile söyleşi – ‘’Yeni Medya’’
 • Ufuk Yaltıraklı ile söyleşi – ”Montaigne ve Dostluk”
 • İleri seviye Excel eğitimi (4 Hafta)
 • Nükhet Tüzüner ile söyleşi – “Abbas Maroufi – Ölüler Senfonisi veya Ölü Ruhlar’’
 • ”Aydınlanma Felsefesi’‘ Seminerleri dizisi 5 – Doç. Dr. Kurtul Gülenç
 • Cem Sarvan ‘’Bolivya Dia Gösterisi’’
 • Söyleşi : Ahmet Kuyaş “Demokrat olabilecek miyiz?”
 • Şahin Çağlayan ile söyleşi – ‘’IoT VE Dijital Enerji Yönetimi’’
 • Öykü Günü – ‘‘Kayıp’’ konusu üzerine öykülerimiz
 • Sabancı Müzesi Gezisi
 • ”Aydınlanma Felsefesi’‘ Seminerleri dizisi 6 : Konuk konuşmacı – Prof. Dr. Ferda Keskin
 • Danışma Kurulu
 • Jale Beşkonaklı ‘’Balkanlar Dia Gösterisi’’
 • Eren Cendey ile söyleşi – ‘’Edebiyat’ın Mutfağı: Çeviri’’
 • ”Aydınlanma Felsefesi’‘ Seminerleri dizisi 7 : Konuk konuşmacı – Rahmi Öğdül
 • Yurdagül Şahin ile söyleşi ‘’Av’’

 

 

 

 

MART

 • ”Aydınlanma Felsefesi’‘ Seminerleri dizisi 8 – Prof. Dr.  Metin Sarfati ve Doç. Dr. Güncel Önkal
 • Sinan Kılıç ile söyleşi ‘’G. Agamben – Çıplaklıklar, Kafka üzerine sohbet’’
 • THBT Kadınlar Kolu Konseri
 • ”Aydınlanma Felsefesi’‘ Seminerleri dizisi 9 – Murat Türkmen
 • ODTÜMİST Jazz Gecesi – Nardis ‘’Ceyda Köybaşıoğlu Quintet’’
 • Rock’n Roll ve Swing kursu ’’Kaya Yılmaz & Aysun Ayhan’’ – 4 hafta
 • Olağan Genel Kurul (Seçimli)
 • Ayşe Övür– ile söyleşi – ‘‘Sahra 1911’’
 • Aylık Buluşma ‘’ODTÜMİST Dernek Merkezi’’
 • Bilim Kafe – Yrd. Doç. Dr. Şeyda Ertekin ’’Yapay zeka’’ üzerine söyleşi
 • Bora Ercan ‘’Meditasyon ve mindfulness’’
 • Mustafa Özçilingir ‘’Girit’’ dia gösterisi
 • Didem İlter ile Şarap Semineri
 • Nurgül Özgirgin ile söyleşi – ‘’V. Nabakov – Solgun Ateş’’
 • ”Aydınlanma Felsefesi’‘ Seminerleri dizisi 10 – Prof. Dr. Haldun Gülalp
 • Psikolojik Film gösterimi, Klinik psikolog Burcu Sevim ile
 • Hasan Gören ile söyleşi ‘’Zan’’
 • ”Aydınlanma Felsefesi’‘ Seminerleri dizisi 11 – Dr. Mehmet Levent Safalı
 • Ozan Can Akkuş ve Berkay Baş’ı Anma ve Feryat Anıtının yeni yerinde açılış töreni

 

NİSAN

 • Belma Fırat ile söyleşi – Queer Felsefe Bağlamında ‘’Bugün anne gibi değilim’’
 • Leonardo da Vinci Sergisi Gezisi
 • ‘’Aydınlanma Felsefesi’‘ Seminerleri dizisi 12 Konuk konuşmacı – Prof. Dr. Fatmagül Berktay
 • Mezun Dernekleri Konferansı – Boğaziçi Üniversitesi
 • Korkut Öztürkmen ile söyleşi
 • Arkeoloji Müzesi Müdürü Zeynep Kızıltan ile söyleşi : ’’İstanbul’da Türklerin İlk İzleri mi Bulundu?’’
 • Gül Ergül, Akın Evren ve arkadaşları ile : ‘’Bu akşam gün batarken gel, Klasik Türk Müziği ve edebiyat’’
 • Gidiyoruz Hocam – Setüstü Cafe Setup
 • ’’Aydınlanma Felsefesi’‘ Seminerleri dizisi 13 : Konuk konuşmacı – Prof. Dr. Afşar Timuçin
 • Sezer Aksoy ile empati kürleri
 • Psikolojik film gösterimi ‘’Sunset Bulvarı’’
 • Kültür Turu : Süleymaniye – Zeyrek- Vefa
 • Abdulla Sert dia gösterisi
 • Tai Chi dersi– Eğitmen İrem Uşar
 • Paloma Yayınları Banu Erol, Başak Güntekin : ‘’Edebiyatın Mutfağı : Yayıncılık, Kalem Ajans ile ortak etkinlik’’

NİSAN devam

 • Aylık buluşma ’’ODTÜMİST Dernek Merkezi’’
 • Önder Focan ile‘’Caz Hakkında’’ söyleşi
 • Özcan Şenmevsim ile söyleşi’’Ursula LeGuin, Tüm eserleri’’
 • Konuk konuşmacı – Yrd. Doç. Dr. Vedat Kamer
 • Nevzat Evrim Önal ‘’Beyaz yakalılar
 • Hızlı okuma ve Etkin Algılama Atölyesi ‘’Eğitmen İbrahim Yıldız’’

 

MAYIS

 • Öykü Günü “Kuşku konusu üzerine öykü yazıyoruz”
 • ‘’Marx’ta Bugüne ve Yarına Dair 1’’ – Konuşmacı : Prof. Dr. Doğan Göçmen
 • ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu “Ham Meyvayı Kopardılar Dalından”, Köy Enstitüleri, Halk Müziği Konseri ve Halk Oyunu Gösterisi
 • Oğuz Türkyılmaz ’’Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor? Türkiye Enerji Görünümü Mayıs 2018”
 • Hasan Reyhanoğlu “Umberto Eco’nun Anlatı Ormanlarında Mizah”
 • ‘’Marx’ta Bugüne ve Yarına Dair 2’’ – Konuşmacı : Doç. Dr. Metin Bal
 • Burcu Sevim-Psikolojik film ‘’Güllerin Savaşı’’
 • Köprü Grubu Kütüphane Projesi
 • Kültür turu ‘’Beylerbeyi & Kuzguncuk Gezisi’’
 • Vedat Konyalı fotoğraf gösterisi
 • Hikmet Altınkaynak “Edebiyatımızdan Portreler”
 • Aylık buluşma – ODTÜMİST Dernek Merkezi
 • Halil Semih Eryıldız ile söyleşi
 • Bora Ercan ile “Mindfullness” – 4 haftalık eğitim
 • Tai Chi – Eğitmen İrem Uşar
 • Seçim süreci ile ilgili forum
 • Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi
 • ‘’Marx’ta Bugüne ve Yarına Dair 3‘’- Gökçe Çataloluk ve Barkın Asal
 • Derviş Zaim ile “Tabutta rövaşata” film gösterisi
 • ‘’Hızlı okuma ve etkin algılama kursu’’
 • Feramuz Kaya fotoğraf gösterisi
 • ODTÜMİST Caz : Nardiss Jazz Club “Ladies in Red”
 • ‘’Marx’ta Bugüne ve Yarına Dair 4’’ – Konuşmacı : Yrd. Doç. Dr. Güçlü Ateşoğlu

 

HAZİRAN

 • Kültür turu ’’Göbeklitepe-Urfa-Harran’’
 • Dilek Yücedağ ’’Meslek yönetim ve tercih tanıtım semineri’’
 • Fotoğraf Çalışma Grubu ‘’Kaçırdığınız sunumlar günü’’
 • Yelken eğitimi – Temel seviye
 • Şiirlerle, şarkılarla 68

 

TEMMUZ

 • Mezunlar Günü ve Diploma Töreni
 • Doğada Yoga ve Meditasyon
 • Aylık buluşma – Ruby İstanbul
 • ODTÜMİST Caz Gecesi – Nardis Jazz Club ‘’Çağla Erdoğan & Seçil Soylu’’
 • Trekking Turu – Derebalık/Pürenli Yaylaları

 

AĞUSTOS

 • Aylık Buluşma – Ruby İstanbul

 

 

 

 

EYLÜL

 • Tanıtım Günleri : ODTÜ’yü kazanan öğrenciler için
 • Enerji Komisyonu – Sezon açılış toplantısı
 • Mezunlar Günü – ODTÜ Ankara
 • Fotoğraf Çalışma Grubu gözüyle ‘’ANTAKYA’’
 • Edebiyat Kulübü – Sezon açılış toplantısı
 • Aylık buluşma – Moda Teras
 • Kuzey Ege Adalarına Yolculuk ‘’Gökçeada & Bozcaada’’
 • Filiz Arıöz & Didem Dayı ile söyleşi ‘’Akademisyenlerden KHK Öyküleri’’
 • Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Komitesi – Açılış toplantısı

 

EKİM

 • Felsefe Kulübü sezon açılış kokteyli
 • Muammer Pehlivan&Erdal Yüzak ile söyleşi – “Edebiyatta distopya”
 • Nardis Jazz Club “Esra Kayıkçı Band”
 • Erol Koç “Stratejik düşünmek ve büyük resmi görmek” eğitimi
 • Yüksel Altun ile söyleşi
 • Felsefe Kulübü – Geçmiş dönem değerlendirmesi
 • Edebiyat Kulübü
 • Tai-Chi
 • Taylan G. Öneri ile söyleşi “Finansal Kriz Altında Türkiye enerji Sektörüne Genel Bakış
 • Resim ve sanat tarihi kursu
 • 68’in felsefesi ve bugüne bıraktıkları
 • Nuran Durmaz ile söyleşi – “Madame Bovary, Gustave Flaubert”
 • Aylık buluşma “Litera”
 • Kültür Turu “Aphrodisias”
 • Metin Sarfati “Marx ve Gelecek Tahayyülü
 • Sitem Ateş ile söyleşi – “El İncesi
 • Necdet Bulut’u Anma Gecesi – Neşe Erdilek Bulut’un gözünden
 • Zeynep Sert Karadadaş ile söyleşi : Charles Bukowski

 

 

 

KASIM

 • Hüseyin Özel ” Marx, Tarih ve İşçi Sınıfı”Marx’ta Bugüne ve Yarına Dair – 6
 • Sezai Sarıoğlu ile şiir akşamı
 • Tai-Chi
 • Maraton Makarna Partisi
 • Ritim sanatçısı Tayyar Akdeniz “Halk dansları ve halk müziğinde ritim uygulamaları”
 • Mustafa Özçilingir “Kontrast” fotoğraf gösterimi
 • Burak Atamtürk – “Marx, Bilim ve Gelecek” – Marx’ta Bugüne ve Yarına Dair – 7
 • Resim ve sanat tarihi kursu
 • Meditasyon ve Mindfullness
 • Nüzhet Ünlüer ile söyleşi – “Stepançikova Köyü, Dostoveyski”
 • Aylık buluşma “Nola İstanbul”
 • Psikolog Aylin Gündoğdu ile Psikolojik Film söyleşisi “Black Mirror – Kara Ayna”
 • M. Levent Safalı – “Bir Filozof Olarak Marx” Marx’ta Bugüne ve Yarına Dair – 8
 • Doğan Bermek ile söyleşi “Miraçname”
 • İbrahim Yıldız ile “Hızlı Okuma ve Etkin Algılama Farkındalık Semineri”
 • Dr. Kemal İnan ile söyleşi “Teknoloji ve İşsizlik“

KASIM devam                                                                   

 • Doğa ve Yürüyüş turu “Trakya’da trekking”
 • Panel : ODTÜ’lü Ekonomistler Konuşuyor “Türkiye ekonomisinin ve finansal sisteminin mevcut durum analizi ile gelecek beklentileri”
 • Orhan Tuncay ile söyleşi – “Kale Kapısından Geçmez”

 

 

ARALIK

 • Hakan Uzunhekim “Kriz Döneminde Finansal Türevler ile Faiz Düşürme olanakları
 • Seher Badal ile söyleşi – ‘’Panait Istrati’’
 • 68’liler konuşuyor “Yaşananlar ve Günümüze Yansımaları”
 • Maraton Kutlama Partisi
 • Doç. Dr. Ateş Uslu ile söyleşi – “Marx’ın Düşüncesinde Doğa-Toplum İlişkisi”
 • Mehmet Yakut ile söyleşi – ‘’Umberto Eco – Prag Mezarlığı’’
 • Psikolog Aylin Gündoğdu ile Psikolojik Film söyleşisi ‘’Black Mirror – White Christmas bölümü’’
 • Enerji Sektörü Liderlerinin ve Çalışanlarının Kişisel Gelişimine Yardımcı Olmak İçin,‘’LİDERİN DUYGUSAL ZEKASI’’
 • ODTÜMİST Caz Gecesi – Nardis Jazz Club ‘’İmge Mıngıroğlu – Soul Project’’
 • Hızlı Okuma ve Etkin Algılama Atölyesi
 • Doç. Dr. Ertan Kardeş “Marx Düşüncesinin Çatışmacı Karakteri”
 • Gül Ergül ‘’68 Türküleri’’
 • YENİ YIL PARTİSİ – The Sofa Hotel Sofie Bar
 • Dekoratif Boyama ve Desen Atölyesi
 • Kültür Turu ‘’Antakya’da Noel’’
 • Doç. Dr. Barış Parkan “Marx’ın Düşüncesinde Ütopya, Teknoloji ve Gerçekler
 • Edebiyat Kulübü – Yeni yıl kutlaması
 • Bölüm
 • Dr. Örsan K. ÖYMEN ile ”Aydınlanma Düşmanlığının Sefilliği Üzerine” söyleşi

 

 

2018 yılı ETKİNLİKLER ÖZETİ:

 • Ücretsiz etkinlik (adet)  111
 • Ücretli etkinlik (adet)    48 

Toplam etkinlik          (adet)  159

 

 • Ücretsiz etkinlik (katilimci sayisi) 3235
 • Ücretli etkinlik (katilimci sayisi) 1142

Toplam katılımcı        (katilimci sayisi) 4377

 

KOMİTE & ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ:

 

Felsefe Kulübü bu dönemde hayata geçmiş, düzenli toplantılarına başlamıştır. Haziran ayında Çalışma Grubu Koordinatörleri toplantısı düzenlenmiştir. Duyurular yoluyla gönüllü üye sayısı arttırılmaya çalışılmıştır.

 

 • Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Komitesi
 • Burs Havuzu Çalışma Grubu
 • Edebiyat Kulübü
 • Enerji Komisyonu
 • Felsefe Kulübü
 • Fotoğraf Çalışma Grubu
 • İnsan Kaynakları Çalışma Grubu
 • Mentorluk Çalışma Grubu
 • ODTÜMİST Spor
 • Sosyal Komite
 • THBT
 • Yayın Komitesi

 

Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Komitesi:

ODTÜ ve ODTÜ’lülere bilimsel ve kültürel konularda katkıda bulunmak ve bu geniş alanda faaliyetler düzenlemek amacıyla kurulan Komite farklı alanlardan konukları ile ilgi çekici söyleşiler gerçekleştirmiş, yine bu çerçevede geziler düzenlemiştir.

 

 

 

Burs Havuzu Çalışma Grubu (BHÇG):

31.12.2018 Tarihi itibariyle bursiyer ve bağışçı rakamsal bilgileri ve Burs Havuzu Çalışma Grubu (BHÇG) faaliyetleri aşağıda verilmiştir:

2018 yılında yıllık burs bağışlarımızın toplamı %17’ lik artışla 2.468.313 TL’ye, öğrencilerimize dağıttığımız bursların tutarı ise %19’luk bir artışla 2.174,260 TL’ ye ulaşmıştır.

2017-2018 akademik yılında 634 olan bursiyer öğrenci sayımız, mezun olan ve bursunu kaybedenlerden sonra 489’a düşmüştür. 24 Kasım 2018 tarihinde ODTÜ Burs Ofisince tarafımıza yönlendirilen öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda, bursiyer sayımız 594’e tamamlanmıştır.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar düzenli burs bağışlarımızda etkisini göstermiş ve düzenli burs bağışçı sayımız 921 ‘den Aralık 2018 itibariyle 862’ye düşmüştür.

Buna karşın, farklı kaynaklardan gelen burslar 2018 yılında önemli katkı sağlamıştır. Kanada Mezunlarının kurduğu ODTÜ Alumni Association of Canada ve ABD’de yaşayan iki ayrı mezunumuz ODTÜ öğrencilerine burs havuzumuz üzerinden destek vermeyi seçmiştir.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği 1986 mezunu, çok değerli ve başarılı bir mezunumuzun güçlü yurtdışı bağlantılarını da kullanarak Üniversitemizin  genç kuşak insanlarına çağdaş yaratıcılığı gözetici, anlamlı  parasal destekler sağlayacak bir burs fonu oluşturdu.  Dr. Zekai Akbay’ın isteği üzerine bu fon sayesinde, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümümüzün çok değerli 3 hocasının (Engin Karaesmen, Erhan Karaesmen ve Uğur Ersoy) adına 3 İnşaat Mühendisliği öğrencisine önümüzdeki 15 yıl boyunca burs verilecektir.

Düzenli burslara ek olarak 2018 yılında tek seferlik bağışlar oldukça önemli seviyelere ulaşmıştır.

 

 • Maraton

ODTÜ’lüler ve ODTÜ dostları 11 Kasım’da gerçekleşen 40. İstanbul Maratonunda 6. kez burs yararına koştu. Derneğimiz Burs Fonunun önemli bir tutarı İstanbul Maratonuna katılıp bağış toplayan ODTÜ’lüler ve ODTÜ dostları tarafından sağlanıyor.

Bağış toplamak için düzenlediğimiz kampanyanın en önemli yanı bağışçısı, koşucusu pek çok insanı küçük katkılarla büyük bir etkinliğin parçası olarak hissettirmesi. Kampanya sonunda 182 kişi, 3730 kişiden 786.990,95 TL bağış topladı ve 194 öğrencinin bir yıllık burs bütçesi karşılandı. Bağış toplayanların içinde bu burslardan yararlanarak okulu bitirmiş şimdi “sıra bizde” diyen mezunların da olması bu önemli girişimin çok uzun yıllar süreceğinin bir göstergesi oldu.

 

 • Köprü Faaliyetleri:

Bursiyerlerimizin kurduğu Köprü grubu toplumsal duyarlılık projelerini 2018’de de sürdürmüştür. Kütüphane Projesi kapsamında Zonguldak Beycuma Şehit Hamza Sülün İlkokulu ve Akyazı Sakarya Ali Altıparmak İlk/Orta Okulunda iki kütüphane kuruluşunu katılan mezunlarımızla birlikte gerçekleştirmiş ve kütüphane kurulum gününü öğrencilerle geçirerek çeşitli aktiviteler gerçekleştirmiştir.  Kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı 5.000’in üzerindedir.

Ayrıca Şırnak’ta Oymak İlk/Orta Okulu ve Ankara Mamak’ta Kıbrısköy İlkokulu’na mezunlarımızın da desteği ile giysi ve kırtasiye yardımı yapılmıştır. Mamak’taki okula malzemeler Köprü grubunun ziyareti ile iletilmiş ve öğrencilerle vakit geçirilmiştir.

STEAM Projesi 2017-2018 akademik yılında ilk defa pilot proje olarak başlamıştır. Proje kapsamında okulumuza komşu 100. Yıl mahallesindeki Ahmet Bahardır İlhan Orta Okulu’ndan 32 öğrenciye Blok Tabanlı Robotik Programlama Atölyesi ve yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, işbirliği yapabilme gibi becerileri destekleyen robotik ve mekanik iki atölye düzenlenmiştir.

Her üç projede de okul seçimi, okul müdürlükleri ile yazışmalar ve ilişkiler, gerekli izinleri almak gibi konuları da tamamen kendileri yürütmüştür

 

 • Bursiyerlerimiz ile yapılan sosyal etkinlikler:

İstanbul Maratonunda 13 bursiyerimiz, koşucu mezunlarımızın sponsorluğu ile koşuya davet edilmiştir. Öğrencilerimiz mezunlarımızın evinde konaklamış, bizimle koşmuş ve böylelikle derneğimizi ve mezunlarımızı yakında tanıma fırsatı elde etmiştir.

Mart ve Nisan aylarında yapılan iki kahvaltı toplantımızda değerli konuşmacılarımız ve mezunlarımız öğrencilerimiz ile bir araya gelmiş ve hem birbirleri ile hem de mezunlar ile tanışıp fikir alışverişinde bulunmuştur.

24 Kasım 2018 tarihinde aramıza yeni katılan bursiyerlerimiz için tanışma toplantısı düzenlenmiş, mezunlarımız ile yeni bursiyerlerimiz birbirlerini yakından tanıma olanağı bulmuştur.

 

Edebiyat Kulübü

Edebiyat Komitesi, her hafta Çarşamba günü derneğimizde toplanarak düzenli etkinlik gerçekleştirmektedir. Etkinliklerde kendi hazırladıkları sunumların paylaşımı yanı sıra, önemli edebiyatçılar konuk olarak üyelerimiz ile buluşmaktadır.

Enerji Komisyonu

Enerji Komisyonu düzenlediği toplantılarda Türkiye ve dünyadaki enerji politikalarını, enerji sektöründeki regülasyonları, gelişmeleri ve firmaların durumunu değerlendirmektedir. Konularında uzman isimlerle yaptıkları söyleşiler ve konuklarının sunumları ile sektörün nabzını tutmaktadır.

Felsefe Kulübü

Çeşitli kurumlarda yapılan seminerler üzerinden felsefe öğrenmek, tartışmak, düşünmek için bir araya gelen ODTÜ mezunları tarafından 2017 yılında kurulan Felsefe Kulübü, ODTÜ’lü felsefeseverleri bir araya getirmeye 2018 yılında da devam etti. Farklı konularda zincir seminerler düzenlenleyen ve konunun uzmanı olan konukları davet ederek düzenli olarak haftalık seminerler gerçekleştiren Kulüp ayrıca, Assos’da düzenlenen Felsefe Sempozyumuna da toplu olarak katılım sağlanmıştır.

Fotoğraf Çalışma Grubu

Fotoğraf Çalışma Grubumuz ODTÜ’lü olan ve olmayan fotoğraf severlerle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu dönem de kendi içinde yaptığı fotoğraf çekim gezileri dışında, Dernek üyelerine ve fotoğraf gönüllülerine açık fotoğraf gösterileri ve fotoğraf söyleşileri gerçekleştirilmiştir.

İnsan Kaynakları Çalışma Grubu – ODTÜMİST İşyeri Temsilcilikleri

ODTÜ öğrencilerine İstanbul’daki işyerlerinde staj imkanları yaratmak, mezunların iş bulma sürecine katkı sağlamak, İK alanındaki uzmanlarla ODTU’lüleri buluşturan etkinlikler düzenlemek ve yeni ODTU’lülere ulaşmak amacıyla geçen yıl kurulan Komite işyeri temsilcileri koordinasyonunu yılboyunca sürdürerek toplantılar düzenlemiştir.

Mentorlük:

Derneğimiz, mentorluk programı aracılığıyla, iş yaşamına geçiş sürecine hazırlanan bursiyer öğrencilerine profesyonel hayatın kapılarını aralamayı, bireysel ve kariyer gelişimlerine yönelik önemli adımları atmalarına destek olmayı amaçlamaktadır.

2018-2019 döneminde 4. uygulaması yapılan “uzaktan mentorluk” programımızda, 42 eşleşmede, mezunlarımız ve bursiyerlerimiz, mentor-menti çiftleri oluşturarak, Kasım-Mayıs ayları arasında süren programa dahil olmuştur.

Bunun yanı sıra geçen sene uygulamaya koyduğumuz, hazırlıkta okuyan öğrencilerimizin okula uyumunu çabuklaştırmayı amaçlayan “akran mentorluğu” programı 12 eşleşmede hazırlık sınıfı öğrencileriyle geçtiğimiz yıl mezunlardan mentorluk almış olan 4. Sınıf öğrencilerini bir araya getirmiştir.

Toplamda 64 eşleşmemizle, geçen seneki eşleşme sayısının %42 üstüne çıkan programımıza gösterilen ilginin yükselen bir ivmeyle devam edeceğine inanıyoruz. Aynı zamanda, mentor ve mentilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda, fikir veya bağlantı desteği veren yaklaşık 200 üyemizden oluşan uzman havuzu grubumuz da programın başarısına katkıda bulunmaktadır.

Programın başarısını sürdürülebilir kılmak ve kapsamını genişletmek amacıyla gönüllülerimizden oluşan Mentorluk Çalışma Grubu kurulmuştur. Kaynak Geliştirme – Belgeleme – Tanıtım – Platform alt çalışma grupları, 2019-2020 döneminde hayata geçecek yapılandırma projelerini oluşturmaktadırlar.

ODTÜMİST Spor:

2017 yılında kurulan komite, yelken eğitimleri düzenlemiştir.

Sosyal Komite

Aylık kokteyl ve buluşmalar, tarih ve kültür gezileri, günübirlik ve hafta sonu konaklamalı geziler, şarap tadım semineri gibi etkinliklerle faaliyetlerini sürdürmektedir.

THBT

Türk Halk Bilimleri Topluluğu Mezunları, koro ve ritim çalışmalarına her pazar günü ODTÜPARK’ta devam etmektedir. 2018 yılı Mayıs ayında İş Sanat Kültür Merkezi’nde ‘’Ham Meyvayı Kopardılar Dalından’’ adlı gösteriyi sergilemişlerdir.

Yayın Komitesi

Dergimiz Baraka, Yayın Komitesi koordinasyonunda 2018 yılında 2 sayı olarak çıkmıştır. Dergimiz gerek etkinliklerimizin üyelerimize duyurulmasında gerekse de okulumuzun politikalarının kamuoyuna duyurulmasında etkili bir araç olarak yayınlarını sürdürmektedir. Bunun yanısıra dijital dergiye geçiş için çalışmalar başlatılmış ve 2019 başında yayına girecek şekilde planlama yapılmıştır. Yayın Komitesinin gönüllü çalışacak ve sorumluluk alacak daha fazla üye ihtiyacı devam etmektedir.

Eğitim Salonları Kullanımı

Hafta içi ve hafta sonu eğitim salonlarımızdaki gündüz saatleri boşluğunu değerlendirmek gerekmektedir. Eğitim salonları farklı kişi ve kurumların yanı sıra münferit kullanımlar için de hizmet vermiştir. 2018 yılında yaz döneminde çocukara yönelik olarak eğitim veren kurumlara hafta içinde kullandırılmıştır.

İşbirliği Çalışmaları

 • Sarıyer Belediyesi işbirliği ve sponsorluğunda Ankara saldırısında yitirdiğimiz öğrencilerimiz Ozancan Akkuş ve Berkay Baş anısına sanatçı Ali Abayaoğlu tarafından tasarlanıp yapılan ‘Feryat’ anıtının yol yapımı nedeniyle söküldüğü yerinden Maslak’taki yeni yerine taşınması çalışması tamamlanmış ve Mart ayında öğrencilerimizi anma töreni ile birlikte anıtın yeni yerinin açılışı yapılmıştır.
 • İş Bankası ile sponsorluk işbirliği yapılmıştır.
 • İstanbul Maraton çalışmasında BORUSAN ve Sardunya firmalarının sponsorlukları devam ettirildi.

Sosyal Medya Takipçi sayıları:

Facebook : Sayfa 2.887, Grup  6.560, toplam 9.447

LinkedIn 6.012 (Alt gruplarla birlikte 10.453)

Twitter 2.618

İnstagram 1.411

Etkinliklerin sosyal medya kanallarımızda (Facebook, Twitter, LinkedIn ve İnstagram) yayınlanarak yeni kullanıcılara ulaşılması hedeflenmiştir.

2018

ODTÜMİST MALİ RAPOR

 

    İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2018 BÜTÇE ve GERÇEKLEŞME
A- GELİRLER 2018
FİİLİ (TL)
2018
BÜTÇE (TL)
SAPMA (%) 2018 FİİLİ/
2018 BÜTÇE
2017
FİİLİ (TL)
DEĞİŞİM (%) 2018 FİİLİ/
2017 FİİLİ
Aidat 394.039 393.000 0,3 413.657 -4,7
Etkinlik Gelirleri 121.494 91.000 33,5 81.291 49,5
Diğer Gelirler 1.200 5.000 -76,0 3.150 -61,9
Salon Kiralama Gelirleri 26.371 20.000 31,9 15.460 70,6
Sponsorluk Geliri 51.475 60.000 -14,2 31.949 61,1
Faiz Geliri 14.807 8.400 76,3 7.302 102,8
Dergi İlan Geliri 28.500 19.500 46,2 18.176 56,8
Diğer Satışlar (Tshırt+Çanta+Takvim) 16.289 15.000 8,6 15.951 2,1
GELİRLER  TOPLAMI 654.173 611.900 6,9 586.936 11,5
İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2018 BÜTÇE ve GERÇEKLEŞME
B- GİDERLER 2018
FİİLİ (TL)
2018
BÜTÇE (TL)
SAPMA (%) 2018 FİİLİ/
2018 BÜTÇE
2017
FİİLİ (TL)
DEĞİŞİM (%) 2018 FİİLİ/
2017 FİİLİ
PERSONEL GİDERLERİ 269.379 295.150 9,6 299.128 11,0
Aylık Ücretler 185.410 182.250 -1,7 176.228 -5,0
Fazla Mesai+Harcırah 5.490 10.000 82,1 9.617 75,2
Yol Yardımı 11.997 12.000 0,0 11.879 -1,0
Yemek Yardımı 19.200 19.200 0,0 16.452 -14,3
Yasal Yükümlülükler 40.871 41.700 2,0 37.117 -9,2
Kıdem ve İhbar tazm.+İzin Ücreti 6.411 30.000 368,0 47.833 646,1
KİRA GİDERLERİ 132.500 133.480 0,7 118.758 -10,4
ETKİNLİK GİDERLERİ 75.378 53.400 -29,2 52.919 -29,8
DİĞER SATIŞ GİDERLERİ(T-SHIRT+ÇANTA+TAKVİM) 8.363 12.000 43,5 12.618 50,9
DERGİ GİDERLERİ 18.366 34.320 86,9 28.373 54,5
Dergi Baskı+Digital Dergi Giderleri 14.850 22.770 53,3 18.100 21,9
Dergi DağıtımGiderleri 3.516 11.550 228,5 10.273 192,2
DIŞARIDAN ALINAN HİZMETLER 35.753 41.180 15,2 47.874 33,9
Genel Temizlik Giderleri 10.003 9.673 -3,3 4.881 -51,2
İlan ,Reklam-Web Sayfası Giderleri 805 2.000 148,4 15.988 1885,9
Müşavirlik-Denetim Hizmetleri 13.969 13.057 -6,5 12.581 -9,9
Avukatlık Hizmetleri 0 3.000 0,0 0 0,0
Bina Aidat ve Güvenlik Giderleri 10.395 12.850 23,6 13.882 33,5
Sigorta Giderleri 581 600 3,3 542 -6,7
İDARİ GİDERLER 19.245 23.100 20,0 20.418 6,1
Temizlik Çay Kahve Giderleri 3.888 3.000 -22,8 2.844 -26,9
Bakım Onarım – Elektrik  Su 7.185 9.000 25,3 7.958 10,8
Telefon Fax İnternet Giderleri 4.753 6.300 32,5 5.667 19,2
Posta, Kurye, Kargo Giderleri 1.492 1.800 20,7 1.631 9,3
Kırtasiye, Fotokopi, Matbuat Giderleri 1.926 3.000 55,7 2.318 20,3
ÇEŞİTLİ GİDERLER 22.408 21.400 -4,5 28.594 27,6
Temsil Ağırlama, İkram 552 1.000 81,2 597 8,2
Taksi Nakliye Ulaşım Giderleri 129 600 365,1 344 166,7
Banka Masrafları-Kredi Kartı ve Mobil Tahsilat Komisyonları 8.999 9.600 6,7 6.797 -24,5
İşyeri Kiralama Depozito 0 0 0,0 7.350 0,0
Noter,Vergi,Resim, Harç 5.411 4.000 -26,1 4.837 -10,6
Dekorasyon,Demirbaş, Donanım Alımı 6.388 5.000 -21,7 7.947 24,4
Diğer Giderler 929 1.200 29,2 722 -22,2
Muhasebe ve Üye Programı 0 0 0,0 0 0,0
Özel Maliyet (Boya+Elektrik+Telefon Santrali) 0 0 0,0 0 0,0
GİDERLER TOPLAMI 581.392 614.031 5,6 608.681 4,7
GELİR GİDER FARKI 72.781 -2.131 97,1 -21.746 70,1

 

    İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2019 YILI BÜTÇESİ
A- GELİRLER 2019
BÜTÇE (TL)   KONSOLİDE 
2019
BÜTÇE (TL)   DERNEK
2019
BÜTÇE (TL)   İKTİSADİ İŞLETME
Aidat 480.000 480.000 0
Etkinlik Gelirleri 151.600 3.600 148.000
Diğer Gelirler 18.000 18.000 0
Salon Kiralama Gelirleri 20.000 0 20.000
Sponsorluk Geliri 60.000 0 60.000
Faiz Geliri 20.000 14.400 5.600
Dergi İlan Geliri 20.000 0 20.000
Diğer Satışlar (Tshırt+Çanta+Takvim) 17.200 0 17.200
GELİRLER  TOPLAMI 786.800 516.000 270.800
   
    İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2019 YILI BÜTÇESİ
B- GİDERLER 2019
BÜTÇE (TL)   KONSOLİDE 
2019
BÜTÇE (TL)   DERNEK
2019
BÜTÇE (TL)   İKTİSADİ İŞLETME
PERSONEL GİDERLERİ 369.650 369.650 0
Aylık Ücretler 230.640 230.640 0
Fazla Mesai+Harcırah 6.400 6.400 0
Yol Yardımı 11.760 11.760 0
Yemek Yardımı 21.600 21.600 0
Yasal Yükümlülükler 49.250 49.250 0
Kıdem ve İhbar tazm.+İzin Ücreti 50.000 50.000 0
KİRA GİDERLERİ 159.750 47.925 111.825
ETKİNLİK GİDERLERİ 91.800 3.000 88.800
DİĞER SATIŞ GİDERLERİ(T-SHIRT+ÇANTA+TAKVİM) 9.000 0 9.000
DERGİ GİDERLERİ 12.000 0 12.000
Dergi Baskı+Digital Dergi Giderleri 12.000 0 12.000
Dergi DağıtımGiderleri 0 0 0
DIŞARIDAN ALINAN HİZMETLER 106.173 60.073 46.100
Genel Temizlik Giderleri 11.400 10.200 1.200
İlan ,Reklam-Web Sayfası Giderleri 25.200 1.200 24.000
Müşavirlik-Denetim Hizmetleri 16.771 7.171 9.600
Avukatlık Hizmetleri 36.960 36.960 0
Bina Aidat ve Güvenlik Giderleri 15.143 4.543 10.600
Sigorta Giderleri 700 0 700
İDARİ GİDERLER 22.650 19.640 3.010
Temizlik Çay Kahve Giderleri 4.440 3.840 600
Bakım Onarım – Elektrik  Su 8.550 7.200 1.350
Telefon Fax İnternet Giderleri 5.560 5.200 360
Posta, Kurye, Kargo Giderleri 1.800 1.800 0
Kırtasiye, Fotokopi, Matbuat Giderleri 2.300 1.600 700
ÇEŞİTLİ GİDERLER 21.890 12.690 9.200
Temsil Ağırlama, İkram 1.200 1.200 0
Taksi Nakliye Ulaşım Giderleri 240 240 0
Banka Masrafları-Kredi Kartı ve Mobil Tahsilat Komisyonları 10.200 7.200 3.000
İşyeri Kiralama Komisyon+Depozito+Taşıma  Gideri 0 0 0
Noter,Vergi,Resim, Harç 6.650 2.250 4.400
Dekorasyon,Demirbaş, Donanım Alımı 2.400 1.200 1.200
Diğer Giderler 1.200 600 600
Muhasebe ve Üye Programı 0 0 0
Özel Maliyet (Boya+Elektrik+Telefon Santrali) 0 0 0
GİDERLER TOPLAMI 792.913 512.978 279.935
GELİR GİDER FARKI -6.113 3.022 -9.135

 

 

31.12.2017 –  31.12.2018 KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO (TL)
AKTİF DERNEK     2018 İKTİSADİ İŞLETME    2018 KONSOLİDE  2018 DERNEK     2017 İKTİSADİ İŞLETME    2017 KONSOLİDE 2017 KONSOLİDE 2018/2017 INDEKS
1- Dönen Varlıklar 2.071.889 123.383 2.195.272 1.755.636 81.856 1.837.492 119,5
Hazır Değerler 2.016.139 87.851 2.103.990 1.744.910 14.161 1.759.071 119,6
Kasa 362 410 772 635 624 1.259 61,3
Bankalar 1.873.985 87.441 1.961.426 1.567.874 13.537 1.581.411 124,0
Diğer Hazır Değerler 141.792 0 141.792 176.401   176.401 80,4
Menkul Kıymetler 52.531 0 52.531 7.193 11.054 18.247 287,9
Diğer Menkul Kıymetler 52.531 0 52.531 7.193 11.054 18.247 287,9
Ticari Alacaklar 2.511 5.145 7.656 2.511 32.479 34.990 21,9
Alıcılar 0 0 0   165 165 0,0
Verilen Depozito Ve Teminatlar 2.511 5.145 7.656 2.511 5.145 7.656 100,0
Diğer Ticari Alacaklar 0   0     0 0,0
Şüpheli Ticari Alacaklar 0 0 0   27.169 27.169 0,0
Diğer Alacaklar 708 0 708 1.022 0 1.022 69,3
Personelden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0,0
Diğer Çeşitli Alacaklar 708 0 708 1.022 0 1.022 69,3
Stoklar 0 30.387 30.387 0 10.425 10.425 291,5
Ticari Mallar 0 26.887 26.887 0 10.425 10.425 257,9
Diğer Stoklar   0 0   0 0 0,0
Verilen Sipariş Avansları   3.500 3.500        
Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gelir Tah 0 0 0 0 0 0 0,0
Gelecek Aylara Ait Giderler 0 0 0 0 0 0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 0 0 0 0 13.738 13.738 0,0
Devreden Kdv 0 0 0 0 13.738 13.738 0,0
İndirilecek Katma Değer Vergisi 0 0 0 0 0 0 0,0
Peşin Ödenen Vergiler 0 0 0 0 0 0 0,0
İş Avansları 0 0 0 0 0 0 0,0
Personel Avansları 0 0 0 0 0 0 0,0
Duran Varlıklar 1.918.838 3.990 1.922.828 1.888.859 5.498 1.894.357 101,5
Ticari Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0
Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0 0 0 0 0 0,0
Diğer Alacaklar 710.109 0 710.109 673.676 0 673.676 105,4
Diğer Çeşitli Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0,0
İştiraklerden Alacaklar 710.109 0 710.109 673.676 0 673.676 105,4
Mali Duran Varlıklar 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 100,0
İştirakler 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 100,0
Maddi Duran Varlıklar 5.849 3.544 9.393 5.441 5.105 10.546 89,1
Demirbaşlar 14.668 38.641 53.308 11.983 38.641 50.623 105,3
Birikmiş Amortismanlar -8.819 -35.097 -43.916 -6.542 -33.536 -40.078 109,6
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.599 0 2.599 9.494 0 9.494 27,4
Haklar 50.535 0 50.535 48.615 0 48.615 104,0
Özel Maliyetler 0   0 0 0 0 0,0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0   0     0 0,0
Birikmiş Amortismanlar -47.936   -47.936 -39.120   -39.120 122,5
Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gelir Tah. 282 446 727 248 393 641 113,5
Gelecek Yıllara Ait Giderler 282 446 727 248 393 641 113,5
Aktif Toplamı 3.990.726 127.373 4.118.099 3.644.495 87.354 3.731.849 110,4
DİPNOT
Kasa Toplam 772 1.259
Burs Kasa Hesabı 47 358
Dernek+İktisadi İşletme Kasa Hesabı 725 901
Banka+Hazır Değerler+Menkul Kıymetler Toplamı 2.155.749 1.776.059
Burs 1.998.012 1.694.815
Dernek+İktisadi İşletme 157.736 81.244

 

31.12.2017 – 31.12.2018 KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO (TL)
PASİF DERNEK     2018 İKTİSADİ İŞLETME    2018 KONSOLİDE  2018 DERNEK     2017 İKTİSADİ İŞLETME    2017 KONSOLİDE 2017 KONSOLİDE 2018/2017 INDEKS
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 25.530 723.091 748.621 22.524 678.911 701.435 106,7
Ticari Borçlar 0 3.086 3.086 0 675 675 457,1
Satıcılar 0 3.086 3.086 0 675 675 457,1
Diğer Borçlar 1.771 710.109 711.880 0 673.676 673.676 105,7
Ortaklara Borçlar 0 710.109 710.109 0 673.676 673.676 105,4
Personele Borçlar(Kıdem Tazminatı)   0 0   0 0 0,0
Diğer Çeşitli Borçlar 1.771 0 1.771   0 0 0,0
Alınan Avanslar 0 0 0 0 0 0 0,0
Alınan Sipariş  Avansları   0 0   0 0 0,0
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlü. 23.759 9.897 33.656 22.524 4.560 27.084 124,3
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 15.874 9.897 25.771 15.308 4.560 19.868 129,7
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 7.885 0 7.885 7.215   7.215 109,3
Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0 0 0 0 0 0 0,0
Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı 0 0 0 0 0 0 0,0
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 116.193 0 116.193 89.403 0 89.403 130,0
Borç ve Gider Karşılıkları 116.193 0 116.193 81.703 0 81.703 142,2
Kıdem Tazminatı Karşılıkları 116.193 0 116.193 81.703 0 81.703 142,2
Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gid. Tahakkukları 0 0 0 7.700 0 7.700 0,0
Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0 0 0 7.700 0 7.700 0,0
Öz Kaynaklar 3.849.003 -595.718 3.253.285 3.532.569 -591.557 2.941.011 110,6
Ödenmiş Sermaye 0 1.200.511 1.200.511 0 1.200.511 1.200.511 100,0
Sermaye 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 100,0
Sermaye Düzeltmesi 0 511 511 0 511 511 100,0
Geçmiş Yıllar Karları 3.532.569 -1.792.068 1.740.500 3.152.767 -1.754.818 1.397.949 124,5
Geçmiş Yıllar Karları 3.532.569 0 3.532.569 3.152.767 0 3.152.767 112,0
Geçmiş Yıllar Zararları 0 -1.792.068 -1.792.068 0 -1.754.818 -1.754.818 102,1
Dönem Net Karı (Zararı) 316.435 -4.161 312.274 379.802 -37.250 342.552 91,2
Dönem Net Karı 316.435 0 316.435 379.802 0 379.802 83,3
Dönem Net Zararı   -4.161 -4.161   -37.250 -37.250 11,2
Pasif Toplamı 3.990.726 127.373 4.118.099 3.644.495 87.354 3.731.849 110,4

 

 

01.01.2017 – 31.12.2017 VE 01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMLERİ KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU (TL)
  DERNEK        2018 İKTİSADİ İŞLETME        2018 KONSOLİDE  2018 DERNEK     2017 İKTİSADİ İŞLETME       2017 KONSOLİDE 2017 KONSOLİDE 2018/2017 INDEKS
A- Bürüt Satışlar 2.903.351 240.588 3.143.940 2.563.636 157.555 2.721.191 115,5
1- Yurtiçi Satışlar 0 224.299 224.299 0 141.604 141.604 158,4
İlan ve Reklam Gelirleri 0 28.500 28.500 0 18.176 18.176 156,8
Etkinlik+Salon Kullanım 0 144.324 144.324 0 91.479 91.479 157,8
Sponsorluk Gelirleri 0 51.475 51.475 0 31.949 31.949 161,1
2- Diğer Gelirler 1.614 16.289 17.903 899 15.951 16.850 106,2
Diğer Gelirler 1.614 16.289 17.903 899 15.951 16.850 106,2
3- Bağış ve yardımlar 2.507.699 0 2.507.699 2.149.079 0 2.149.079 116,7
Burs Havuzu Bağışlar 1.702.492 0 1.702.492 1.535.745 0 1.535.745 110,9
Burs Toplama Kampanyası 792.766 0 792.766 597.690 0 597.690 132,6
Dernek Bağışlar 12.441 0 12.441 15.644 0 15.644 79,5
4- Aidatlar 394.039 0 394.039 413.657 0 413.657 95,3
B- Satış İndirimleri 0 0 0 0 1.135 1.135 0,0
1- Satıştan İadeler 0 0 0 0 1.135 1.135 0,0
Net Satışlar 2.903.351 240.588 3.143.940 2.563.636 156.420 2.720.056 115,6
D- Satışların Maliyeti 0 -99.675 -99.675 0 -80.884 -80.884 123,2
1- Satılan Ticari Malların Maliyeti 0 -8.363 -8.363 0 -12.618 -12.618 66,3
2- Satılan Hizmet Maliyeti 0 -91.311 -91.311 0 -68.265 -68.265 133,8
Dergi Giderleri 0 -18.366 -18.366 0 -28.373 -28.373 64,7
Etkinlik Giderleri+Salon Kullanım Gid. 0 -72.945 -72.945 0 -39.892 -39.892 182,9
E-Dergi ve E-Bülten Giderleri 0 0 0 0 0 0 0,0
Brüt Satış Karı 2.903.351 140.914 3.044.265 2.563.636 75.536 2.639.172 115,3
E- Faaliyet Giderleri -2.727.244 -119.322 -2.846.567 -2.301.592 -114.211 -2.415.802 117,8
1- Amaca Yönelik Giderler -2.363.884 0 -2.363.884 -1.946.866 0 -1.946.866 121,4
Burs Havuzu Giderleri -1.756.502 0 -1.756.502 -1.423.871 0 -1.423.871 123,4
Burs Toplama Kampanyası Giderleri -604.949 0 -604.949 -510.445   -510.445 118,5
Dernek Amaca Yönelik Giderler -2.433 0 -2.433 -12.549 0 -12.549 19,4
3- Genel Yönetim Giderleri -363.361 -119.322 -482.683 -354.726 -114.211 -468.937 102,9
Faaliyet Karı veya Zararı 176.107 21.591 197.698 262.044 -38.675 223.370 88,5
F- Diğ.Faaliyet.Olağan Gelir Ve Karlar 184.822 1.430 186.252 138.046 1.974 140.020 133,0
3- Faiz Gelirleri 176.049 655 176.704 132.041 1.497 133.538 132,3
4-Kambiyo Karları 3.307 0 3.307 769 0 769 430,2
5-Menkul Kıymet Satış Karları 5.465 774 6.240 5.236 477 5.713 109,2
G- Diğ.Faaliyet Olağan Gider Ve Zarar -44.494 -27.185 -71.679 -20.379 -550 -20.929 342,5
2- Karşılık Giderleri -40.767 0 -40.767 -20.321 0 -20.321 200,6
4- Kambiyo Zararları -3.283 0 -3.283   -95 -95 3.463,7
5- Diğer Olağandışı Gider ve zararlar -445 -27.185 -27.630 -58 -455 -513 5.385,9
Olağan Kar veya Zarar 316.435 -4.164 312.271 379.711 -37.250 342.461 91,2
I- Olağandışı Gelir Ve Karlar 0 3 3 91 0 91 3,3
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 0 3 3 91 0 91 3,3
    Dönem Karı Veya Zararı 316.435 -4.161 312.274 379.802 -37.250 342.552 91,2

 

 

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ                                                                  01/03/2019

2018  YILI  DENETLEME RAPORU

 

İSTANBUL ODTU MEZUNLARI DERNEĞİ

GENEL KURULU’NA

 

DENETLEME KURULU ÜYELERİ’NİN AD VE SOYADLARI:

 

– Ümmüşen (Ünlü) Gürsoy

– Nilüfer Ağırdır

– Cihanşah Muratoğlu

 

İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemindeki hesap ve faaliyetleri Tüzüğün Denetleme Kurulu ile ilgili 19. Maddesi uyarınca Dernek merkezinde 20/02/2019 ve 01/03/2019 tarihlerinde denetlenmiş olup, bulgular aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

 

 1. İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği’nin ve İktisadi İşletmesi’nin 2018 yılı kanuni defterlerinin incelenmesi.

Dernek 2018 yılı Kanuni Defterleri ;

 • Genel Kurul Karar Defteri’nin Beyoğlu 15.Noterliği’nin 05/06/2014 tarih ve 7797 sayısı ile,
 • Bilgisayar esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin (Günlük Defter) , İl Dernekler Müdürlüğü 13.12.2017 tarih ve 8346 yevmiye sayısı ile,
 • Yine bilgisayar esasındaki Defteri Kebir’in(Büyük Defter) Beyoğlu 15. Noterliği’nin 13.12.2017 tarih ve 12876  yevmiye sayısı ile,
 • Envanter Defterinin  Beyoğlu 15. Noterliği’nin 13.12.2017 tarih ve 12875  yevmiye sayısı ile,

 

İktisadi İşletme 2018 yılı Kanuni Defterleri  ;

 • Genel Kurul Karar Defteri’nin Beşiktaş 5. Noterliği’nin 21/11/2003 tarih ve 32136 yevmiye sayısı ile,
 • Bilgisayar esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin keza, Beyoğlu 15. Noterliği’nin 13.12.2017 tarih ve 12872 yevmiye sayısı ile,
 • Defteri Kebir’in Beyoğlu 15. Noterliği’nin 13.12.2017 tarih ve 12873  yevmiye sayısı ile,
 • Envanter in Beyoğlu 15. Noterliği’nin 13.12.2017 tarih ve 12874  yevmiye sayısı ile,

tasdik edildiği,

 

 1. Derneğin ve İktisadi İşletmenin kanuni defterleri,  belgeleri ve mali tabloları   üzerinde yapılan incelemelerde defterlerin yasalar ve genel muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulduğu tesbit olunmuştur. Derneğin mali yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirdiği,

 

 1. Denetim tarihi itibari ile Yönetim Kurulu’nca alınan kararların mevcut yasalara, dernek tüzük ve yönetmeliklerine ve genel kurul kararlarına uygun olduğu,

 

 1. Yönetim Kurulu’nun 2018 yılı Faaliyet Raporu’na ekli 01/01/2018 – 31/12/2018 dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Derneğin yasal defter ve kayıtlarına uygun bir biçimde düzenlendiği,

 

 1. Gerçek çalışan verileri üzerinden personel için her ay düzenli olarak kıdem tazminatı karşılığı

ayrıldığı,

 

 1. Üçüncü şahıslarla (kira, danışmanlık/müşavirlik, sigortalama vb..) dernek ve iktisadi işletmesi arasında yapılan sözleşmelerin yönetim kurulu kararlarına uygun yapıldığı(*),

 

 1. Yönetim kurulu karar defteri ve üye defterinin güncel tutulduğu,   demirbaş(**) listesinin çıkarılmış olduğu,

.

 1. Genel Kurul sonuç bildiriminin zamanında düzenlenip  İl Dernekler Müdürlüğü’ne verildiği,

 

 1. Pricewaterhause Coopers tarafından Eylül 2018 de yapılan ’’2017 burs denetim raporu’’ (***) incelenmiş, ayrıca burs toplamlarının nakit giriş-çıkışları tarafımızca denetlendiği,

 

 1. 2018 Ekim ayında 43.000 TL+%18 KDV tutarlı promosyon (****) karşılığı İş Bankasında aktif burs hesaplarının açıldığı,

 

 1. 2018 yılı konsolide bütçe ve fiili durum karşılaştırılmasında  gelirlerde  %6,9 olumlu, giderlerde %5,3 olumlu sapma olduğu,

 

Konuları saptanmıştır.

 

 1. Geçmiş bir Genel Kurul (8.)da tarafımıza iletilen  Maraton bursu ek denetim talebi bu dönem de tarafımızca devam ettirilmiş , Buna göre;    19/10/2018-31/12/2018 tarihleri arasında toplam 786.991 TL toplanmıştır. 31/12/2018 itibariyle bu bağış tutarı üzerinden;
 • 500 TL’ sı burs olarak dağıtılmış,
 • 322 TL’ sı hesabın finansal getirisi olmuş,
 • 049 TL’ sı banka gideri
 • 620 TL’ sı kampanya tanıtım gideri
 • 637 TL’ sı sair masraflar olarak tahakkuk etmiş olup, 506 TL lık hesap bakiyesi ilgili burs hesaplarında değerlendirilmektedir.

 

Bu dönem içinde Kurulumuza herhangi bir şikayet ve yolsuzluk duyurusu ulaşmamıştır.

 

Yukarıda aktarılan görüş ve düşüncemiz ışığında, işbu rapor ekindeki 31.12.2018 tarihli Bilançonun bu tarihteki  mali durumu,     (01.01.2018 – 31.12.2018)  12 aylık döneme ait Gelr Tablosunun,  gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır.

 

Sonuç olarak Bilanço, Gelir Tablosunun onaylanmasını, Yönetim Kurulu’nun aklanmasını Genel Kurul’un görüş ve onaylarına sunarız.

 

Ümmüşen (Ünü) Gürsoy                      Nilüfer Ağırdır                             Cihanşah Muratoğlu