ODTUMİST-İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

Denetim Kurulu

Denetim Kurulu Asıl Üyelikleri:

Ümmüşen Ünlü Gürsoy (MAN’79)
Asıl üye

Cihanşah Muratoğlu (ECON-STAT’83)
Asıl üye

Dilek Işık (ECON’09)
Asıl üye

Denetim Kurulu Yedek Üyelikleri

Mehlika Bulut (BA’80)
Yedek üye

Mine Ergül (ECON’94)
Yedek üye