ODTUMİST-İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

Tarihçe

TARİHÇE:

İstanbul’daki ODTÜ Mezunları 1986 yılında, ODTÜ Mezunlar Derneği İstanbul şubesi olarak, Altan Lostar başkanlığında ilk kez aynı çatı altında toplandı.

O yıllardan başlayarak önce ‘Çağrı’ sonra ‘Baraka News’ süreli yayınları, ODTÜ Mezunlar Bülteni  ve son olarak ‘Baraka’ dergileri yayınlanmaya başladı. Forumlar düzenlendi ve Burs Havuzu Çalışma Grubu ile diğer  çalışma grupları-komitelerin bugüne taşınan temelleri atıldı.

3 Kasım 2000 tarihinde ise şube feshedilerek İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği, ODTÜMİST resmen kuruldu.

ODTÜMİST kuruluşundan bu yana üye sayısını arttırarak faaliyetlerini sürdürüyor.