ODTUMİST-İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

LOGO TASARIM YARIŞMASI

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ – ODTÜMİSTSPOR

LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 1. A. YARIŞMANIN AMACI

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği tarafından 2021 İstanbul Maratonu kapsamında yapılacak olan tüm dünyadaki ODTÜlülerin ve ODTÜ Dostlarının katılabileceği ‘’Bir Günde Dünyayı Turlamak’’ projesinde amacımızı yansıtacak, dijital ve basılı mecralarda kullanılabilecek, akılda kalıcı ve özgün bir logo tasarlanmasıdır.

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği; üyelerinin sosyal, kültürel, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı ve işbirliğini artırmak amacıyla çalışmalar yapar. MEZUN’ların, ÖĞRENCİ’lerin ve ODTÜ’nün sorunları ile ilgilenmek üzere çaba gösterir. Bu çalışmalar esnasında Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin kuruluş felsefesi ışığında laik, çağdaş ve demokratik bir toplumda insan haklarına saygı, doğa ve çevreye karşı duyarlılık davranış ve kurallarını gözetir. DERNEK amaçlarını gerçekleştirmek üzere yaptığı faaliyetlerde kar amacı gütmez. (Daha fazla bilgi için ODTU-TUZUK-20.03.2015-ONAYLI.pdf (odtumist.org) linkinden tüzüğün detayları okunabilir.)

ODTÜMİSTSPOR

ODTÜMİST’in bir çalışma grubu olan  ODTÜMİSTspor, ODTÜ Mezunlarının ve ailelerinin katılabileceği spor etkinlikleri düzenlemek, İstanbul Maratonu’nda ODTÜ öğrencilerine burs kaynağı yaratmak için bağış kampanyası düzenlemek amacıyla çalışmaktadır. 2013 yılından bu yana düzenli olarak İstanbul Maratonu’nda yeralmıştır. Sadece İstanbul’da değil, dünyanın farklı ülkelerinden de bu etkinliğe katılmayı teşvik etmektedir. 2020 yılında yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz salgın döneminde ‘’Bir Günde Dünyayı Koşuyoruz’’ (1GDK) etkinliği 2021 yılı için ‘’Bir Günde Dünyayı Turluyoruz’’ (1GDT) şeklinde biraz daha kapsamlı bir hale getirilmiştir. Kapsamı bir gün içinde dünyanın çevresini koşarak, yürüyerek, pedallayarak ve kulaçlayarak bitirmek şeklinde belirlenmiştir.

 1. YARIŞMA KOŞULLARI

Yarışmanın koşulları şu şekildedir:

 1. Logo, yukarıda tanımlanan ‘’Bir Günde Dünyayı Turluyoruz’’ (1GDT) (Koşu-Yürüme-Bisiklet-Yüzme); etkinliğimizi farklı alanlarda en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli, içerik ve görsellik açısından ayırt edici nitelikte olmalıdır.
 2. Yarışmaya sadece bireysel başvuru kabul edilmektedir.
 3. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 4. Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 eserle katılabilir.
 5. Her bir tasarım A4 boyutunda zemine, uzun kenarı 10 cm’yi geçmeyecek şekilde

yerleştirilecek, alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz halleri, kısa kenarı 2,5 cm’den büyük olmayacak şekilde olmalıdır.

 1. Çalışmalar aşağıda belirtilen teslimat adresine; Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış çalışma halinde, 300 dpi RGB renk formatında, JPEG ve PDF olarak dijital ortamda gönderilecektir.

Teslimat Adresi: dernek@odtumist.org

 1. Çalışmalarda form veya renk yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur.
 2. Çalışmalar, dijital ortamlarda, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler ve benzeri) her türlü basılı materyal, çeşitli tekstil malzemeleri, dijital medya, elektronik posta, web vb. her türlü dijital ortama uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.
 3. Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
 4. Gönderilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü tarafından daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Yarışma sürecinde ve sonucunda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında oluşacak her türlü ihlalin ve hukuki yaptırımının sorumluluğu yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği sorumlu tutulamaz.
 5. Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ve sonrasında İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği’nin logoyu kullanarak yaptığı tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü geri alınacaktır. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

 1. Yarışma; eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle tekrarlanabilir ve İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği, son teslim tarihi olan 30.04.2021 saat 17:00’den önce herhangi bir mazeret göstermeksizin yarışmayı iptal edebilir.
 2. İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışma sırasında veya sonrasında üçüncü kişilerden gelebilecek olan telif taleplerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 3. Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.
 4. Ödül kazanan tasarımı İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği kullanma hakkına sahiptir. Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası Seçici Kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici Kurul, eser sahibinin değişiklik yapmama hakkı saklı kalmak kaydıyla, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği tarafından ödül dışında bir ödeme yapılamaz.
 5. Eserler, Seçici Kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.
 6. Yarışma sonunda birinci seçilen eser “İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği” etkinliği ‘’Bir Günde Dünyayı Turluyoruz’’ logosu olarak belirlenecek ve herhangi bir süre sınırlanması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve dijital materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabilecektir.
 7. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.

Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

 1. Seçici kurulca 3 (üç) logo eseri seçilecek ve ilk üç sıralama açıklanacaktır. Seçici kurul yarışmaya katılan eserlerden hiçbirinin İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği’nin ihtiyacını karşılamayacağına karar verirse logo, farklı koşullarda tasarlanmak üzere yarışma sonlandırılacaktır.

 

 1. C. ÇALIŞMALARIN GÖNDERİLMESİ

Tasarımlar, 30.04.2021 Cuma günü saat 17:00’ye kadar …………… linkindeki forma dijital olarak gönderilecektir. Formların gönderimi sırasında oluşabilecek aksaklıklar, hatalar ve ulaşmayan formlar konusunda İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği sorumlu değildir.

 

 1. ÖDÜLLER

Yarışma sonucunda üç adet logo İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği jürisi tarafından derecelendirelecektir. Birinci olan esere 1000 TL para ödülü verilecektir. İkinci esere 750 TL, üçüncü esere ise 500 TL verilecektir. Diğer eserler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

 1. E. TELİF HAKLARI

Katılımcı, dereceye giren eserinin İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği tarafından kullanılmak üzere süresiz olarak tam kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için, İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği’ne tam lisans verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını menetmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği, eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başvuru Tarih Aralığı: 25 Mart 2021 – 30 Nisan 2021

Son Teslim Tarihi: 30 Nisan 2021 saat 17.00

 

Tasarımlar, ……………………………………adresine dijital olarak gönderilecektir. Sonuçlar ……………………………instagram ve diğper sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.