ODTUMİST-İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

“ODTÜ Rektörlüğü, TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne başvuran akademisyenden ‘Saray’a gitme sözü’ istedi”

28 Mart 2019

ODTÜ Rektörü Verşan Kök’ün akademisyen Mehmet Somel’in başvuru dosyasını imzalamadığı öne sürüldü

 

ODTÜ Rektörlüğü, TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne başvuran akademisyen Mehmet Somel’e “dosyasını teslim ettikten bir gün sonra, ödülü kazandığı takdirde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gideceğinin teminatını vermezse, dosyasının TÜBİTAK’a iletilmeyeceğinin bildirdiği” iddia edildi. İddiaya göre, bu pazarlığı yanlış bulduğunu ve böyle bir teminat vermeyeceğini belirten Somel’in dosyası Rektör Verşan Kök tarafından imzalanmadı. Konuyla ilgili Eğitim Sen Ankara 5 Nolu Üniversiteler Şubesi açıklama yaptı.

Halk TV’de yer alan habere göre, “Somel’in adaylığının Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı ancak dosyasının Rektör tarafından imzalanmadığı” ifade edilen açıklamada “Rektörlüğün bilimin ve üniversite değerlerin yerine baskı ve zorla ODTÜ bileşenlerini yıldırmaya çalışması yeni değildir” denildi. ODTÜ yönetiminin önce çeşitli usulsüzlüklerle ve kadrolaşmayla ünlendiği belirtilen açıklamada, “yönetimin daha sonra soruşturmalarla, öğrenci ve emekçilerin örgütlü faaliyetlerini kısıtlamakla, öğrenci topluluğu kapatmakla, Kredi Yurtlar Kurumu ile protokol imzalayıp ODTÜ arazisine tüm ODTÜ kamuoyundan gizli bir biçimde devretmekle ve Rektörün hoşlanmadığı fikirleri beyan eden akademisyenlere karşı kişisel husumet geliştirilmesi ve artan mobbing ile anılır olduğuna” işaret edildi.

ODTÜ yönetiminin geçen yıl yandaş sendika olan Türk Eğitim Sen’e usulsüz bir biçimde üye kaydı yaparak Eğitim-Sen’in yetki hakkını gasp ettiği, Flormar dayanışma etkinliğine izin vermediği, Rektör Verşan Kök’ün sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan dolayı üyelerini telefonla bizzat arayarak ya da e-posta yoluyla psikolojik şiddete maruz bıraktığı hatırlatılan açıklamada, son olarak öğrenci topluluklarının kapatıldığı, evrimle ilgili konferansın iptal edildiği ve akademik takvimin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle değiştirildiği vurgulandı.

Açıklamada “Rektör Verşan Kök ve yönetimi ODTÜ’deki özgür fikir ortamını sermayedarların ve siyasi iktidarın çıkarları için feda etme görevini üstlenmiştir” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak ODTÜ Yönetimine üniversitelerin sıradan devlet daireleri olmadıklarını, siyasi iktidarla kurduğu ilişki açısından kurumsal özerkliği; kurumun içerisinde yer alanların iktidarla kurdukları ilişki açısından ‘özgürlüğü’; bir üretken güç olarak bilgiyi ve bilgi üretimini denetlemeyi değil, onu üreten güçlerin geliştirilmesini ve çeşitlenmesini, ‘öğrenenin’den ‘öğreten’ine kadar, herkesin bilginin üretiminin ortak özneleri olmaları açısından eşitliği savunan kurumlar olması gerektiğini hatırlatıyor, ODTÜ yönetimini uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış olan ve Ortak Yaşam İlkelerimizde belirttiğimiz hak ve özgurlüklerimizi çiğnememesi yönünde uyarıyoruz.

Üyemiz şahsında doğrudan ya da dolaylı olarak yönetimin ayrımcılığına, keyfi uygulamalarına ve mobbinge maruz kalan tüm üniversite çalışanlarının yanında olduğumuzu beyan ediyor, tüm üniversite bileşenlerini insan toplum ve doğa yararına üniversite için fiili, hukuki ve meşru mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz.”

 

Alıntıdır : https://t24.com.tr/haber/odtu-rektorlugu-tubitak-tesvik-odulu-ne-basvuran-akademisyenden-saray-a-gitme-sozu-istedi,809588

Last modified: 28 Mart 2019