ODTUMİST-İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

Açık Oturumlar

bi' Dünya ODTÜLÜ 2021 Oturumlar

Açık Oturumlar

“Bi’ Dünya ODTÜLÜ” etkinliğinde oluşturulacak açık oturumların özellikleri ve konuşmacıların gözetmeleri gereken konular şöyledir:

  • Konuşmalar 50’şer dakikalık oturumlarda toplam sürenin konuşmacılar arasında paylaşılmasıyla gerçekleştirecektir.
  • Her oturumda -konuşmacı olmayan- bir kolaylaştırıcı bulunacaktır.
  • Bir oturumdaki konuşmacı sayısı 2-4 kişi olacaktır.
  • Olabildiğince çok konuşmacıya fırsat sağlamak için katılımcı sayısı ile dengelenecek kadar paralel oturum oluşturulacaktır.
  • Konuşmacıların ODTÜ mezunu veya ODTÜ’de öğretim üyesi olmaları gerekmektedir.
  • Oturumlar “Bi’ Dünya ODTÜLÜ” Yürütme Kurulu tarafından 20 Haziran akşamına kadar oluşturularak konuşmacılara iletilecektir. 
  • Her konuşmacı yer alacağı oturum oluşturulduğunda kısa bir özgeçmişi (30-100 sözcük) hızla dernek@odtumist.org adresine iletecektir.
  • Konuşmacılar, kendi oturumlarını çevreleri ile paylaşabilecekleri biçimde hazırlanacak oturum duyurularına sahip olacaklardır.
  • Kolaylaştırıcılar konuşmacılarla iletişim kurarak oturumların etkili ve verimli olması için gerekli eşgüdümü sağlayacaklardır.

Konuşma öncesi (tanışma ve iletişim haftalarında 21 Haziran-2 Temmuz) ve 3 Temmuz Cumartesi günü konuşmacılara 1’e 1 görüşme isteğinin daha yoğun olabileceğinin gözetilmesi yararlı olur.

Konuşmacı adaylarıyla başvuruda belirttikleri e-posta adresi üzerinden iletişim kurmaya özen gösterilecektir. Gerektiğinde telefonlardan da yararlanılacaktır.