ODTUMİST-İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

Oturumlar

bi' Dünya ODTÜLÜ Program Bölümler Oturumlar Kayıt

Oturumlar için Açıklamalar

Oturumlarda, aşağıdaki konuların, çeşitliliği sağlayacak biçimde kapsanması gözetilecektir:

Barış-Adalet-Eşitlik, Biyosfer, Eğitim,Ekonomi, Enerji,Girişimcilik, Gıda, İklim, İletişim-Bilişim, İnşaat, İnsan Kaynakları, Kadın, Kent, Pazarlama, Planlama, Sağlık, Su, Sürdürülebilirlik, Tarım, Tasarım, Toplum, Üniversite, Uzay, Yapay Zeka, Yönetim

Oturum kolaylaştırıcı adayları aracılığıyla oluşturulur. Kolaylaştırıcıları belirleme işini de dernekler ve bölümler yürütebilir. Sonrasında kolaylaştırıcı, konuşmacılarlarla sözleşmeleri yapmaktan başlayıp konuşmalar sonrasındaki süreci de izlemekten sorumludur. Oturumun temasını oluşturur. Konuşmacılarla görüşmeleri yapar. Konuşmacıların ODTÜ mezunu, ODTÜ’den emekli ya da aktif öğretim üyesi olması gözetilecektir. Görüşmelerde konuşmacı ile ilgili kararların Bi’ Dünya ODTÜLÜ Yürütme Kurulu ile uzlaşmayla sonuçlandırılacağını gözetir. Toplantı Programında kullanılacak konuşmacı bilgilerini (Ad Soyadı, Bölüm, Mezuniyet Yılı, İşyeri, Unvan, Konuşma Konusu) sağlar. 

Konuşmacı adayları ve konular, eşgüdümün kolaylaştırılması için aşağıdaki Oturum Tanımlama Formu aracılığıyla Yürütme Kuruluna bildirilir. Yürütme Kurulu konu ve konuşmacı ile ilgili olarak diğer oturumların konu ve konuşmacılarını da gözeterek önerilerde bulunabilir.

Oturumlarda çeşitliliği sağlamak için 2 ya da 3 konuşmacı bulunması yeğlenir. Fakat; çok özel konu ve konuşmacılar için tek kişiye de ayrılabilir. Bu konuda da Yürütme Kurulu ile işbirliği içinde çalışılır.

Kolaylaştırıcı, etkinlikteki konuşma kayıtlarının Bi’ Dünya ODTÜLÜ 2020 YouTube kanalında uzun süreli olarak yayınlaması iznini konuşmacılardan alır. İznin bir yazışma kaydı olması yeterlidir. İzin vermek istemeyen konuşmacıların durumunu Bi’ Dünya ODTÜLÜ Yürütme Kurulu ile değerlendirir. 

3 kişilik bir oturumda bir kişinin süresinin 14-15 dakikayı aşmasının sorun yaratabileceği gözetilmelidir. Her bir oturumun süresi kesin olarak tam 50 dakika olduğundan, her konuşmacının 13-14 dakika içinde konuşmasını tamamlaması çok önemlidir. Bu nedenle, konuşmacı sayısına bağlı olarak konuşma süresinin dengelenmesi kolaylaştırıcının sorumluluğundadır.

Oturumlar arasındaki eşgüdümü sağlayabilmek için Bi’ Dünya ODTÜLÜ Yürütme Kurulu ile iletişime özen gösterilmesi hazırlıkların hızlı ilerlemesi için önemlidir.

Konu ve konuşmacı önerileri aşağıdaki liste ile dernek@odtumist.org adresine iletilir. Oturum kesinleştirildiğinde kolaylaştırıcıya oturum yaygınlaştırma duyurusu Bi’ Dünya ODTÜLÜ Yürütme Kurulu tarafından iletilecektir.

Kayıt