ODTUMİST-İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

Şehir Komitesi

Çalışma Grubunun Amacı

ODTÜMİST Şehir Komitesinin amacı, Kentimize ilişkin konuları(deprem, çarpık kentleşme, doğanın yok edilmesi, v.b. kentimiz ve kentimiz insanı ile ilgili diğer konular) tartışmak, fikir geliştirmek ve üyelerimizi bu konularda bilinçlendirerek farkındalığı artırmak. Bir STK olarak sorunlu görünen konularda ses yükseltmek.

 

Çalışma Grubunun Çıktısı

Amaca yönelik olarak seçilen konularda dernek içinden veya dışından uzman kişilerin konuşmacı olarak katılımı ile panel, sunum, toplantı veya benzeri etkinliklerin düzenlenmesi. Bu etkinliklerde  gerektiğinde konuyla ilgili kurum, kuruluş ve STK larla  iş birliği yapılması.. Bu çalışmalardan çıkacak sonuçların gerekirse bir yazı ya da bildiri olarak derneğin yazılı ve görsel mecralarından yayınlanması

 

Çalışma Yöntemi

Şehir Komitesi üyeleri belli aralıklarla (komite üyelerinin ortak karar vereceği günlerde) toplanarak veya  whastapp yoluyla üzerinde çalışılacak konuları arasında değerlendirir ve belirler. Seçilen konunun ne tür bir etkinlikle üyelerle paylaşılacağına karar verilir. Konu hakkında uzman olan kişi/kişiler belirlenerek iletişime geçilir ve gerekli organizasyon yapılarak dernek üyelerine duyurusu yapılır.

 

 

Çalışma Süresi

Komitemiz, yaz ayları dışında, derneğin aktif faaliyet gösterdiği aylarda faaliyetlerini sürdürür. İlkesel olarak ayda en az bir etkinlik düzenlenir. Gündemin yoğunluğuna göre etkinlik sayısı artabilir. Yapılan çalışmalar ve düzenlenen etkinliklerle ilgili YK sürekli bilgilendirilir.

 

 

 

Çalışma Grubunun Olanakları

Çalışma Grubunun etkinliklerini gerçekleştirirken  Derneğin toplantı ve iletişim ortamı olanakları kullanılmaktadır. Dernek çalışanlarından Arzu Ay ile temas kurulmaktadır.

 

Çalışma Grubu Katılımcıları ile İlgili İstekler

Grupta çalışacak üyelerin kentimiz sorunlarına ilgi duyan, bu konuda söyleyecek sözü olan kişiler olması tercih sebebidir.

Çalışma grubundaki üyelerin toplantılar  ve etkinliklerin mümkünse tümüne katılımı beklenmektedir.

Çalışma grubunda çalışmak isteyen üyeler her hangi bir koşul aranmaksızın komitemizde çalışabilirler.