ODTUMİST-İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

BÇG – Burs Çalışma Gurubu

Şu anda aktif olarak çalışan 10 gönüllüden oluşan Burs  Çalışma Grubu üyeleri 1970 mezunlarımızdan 2019 mezunlarımıza kadar  uzuyor.

BÇG her ay en az iki kere toplanıyor. Toplantıların gündemi genellikle aşağıdaki konulardan oluşuyor:

  • Bursiyerle ilişkiler
  • Burs kaynaklarının artırılması ve çeşitlendirilmesiyle ilgili projeler
  • Burs bağışçılarıyla ilişkiler
  • Bursiyerlerimize yönelik sosyal etkinliklerin planlanması
  • Bursiyerlerin toplumsal duyarlılık projelerinin takibi
  • Genel planlama

FOTOĞRAFLARLA BURS