Çalışma Grubunun Amacı

Deprem, çarpık kentleşme, doğanın yok edilmesi, yaşanan iklimsel ve doğa olaylarının kenti olumsuz etkilemesi gibi kentimiz ve kentimiz insanı ile ilgili konuları tartışmak, fikir geliştirmek ve üyelerimizi bu konularda bilinçlendirmek, sorunlu görünen ya da dikkat çekilmesi gereken konularda ses yükseltmek ve farkındalık yaratmak, sorunların yanı sıra, kentimiz için iyi ve güzel projelerin de paylaşımını ve tanıtımını yapmaktır.

 

Yapılan Çalışma ve Faaliyetler

Amaca yönelik olarak seçilen konularda dernek içinden veya dışından uzmanların konuşmacı olarak katıldığı panel, sunum, eğitim, toplantı veya benzeri etkinliklerin düzenlenmesi ve gerektiğinde konuyla ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılması.

 

Çalışma Yöntemi

Çalışma Grubu üyeleri, belirli aralıklarla toplanarak, üzerinde çalışılacak konuları belirler ve önceliklendirilir, seçilen konunun ne tür bir etkinlikle üyelerle paylaşılacağına karar verdikten sonra, konu hakkında uzman olan kişi/kişiler belirlenerek iletişime geçilir ve gerekli organizasyon yapılır.

 

Çalışma Süresi

Çalışma Grubumuz çalışmalarını, yaz ayları dışındaki derneğin aktif faaliyet gösterdiği aylarda sürdürür. İlkesel olarak ayda en az bir etkinlik düzenlenir, gündemin yoğunluğuna göre etkinlik sayısı artabilir.

 

Çalışma Grubu Katılımcıları

Çalışma Grubuna katılmak isteyen üyelerde kent sorunlarına ilgi duyan, bu konuda söyleyecek sözü olan kişiler olmak dışında her hangi bir ön koşul aranmaz.