İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği 20. Olağan Genel Kurulu 26 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşti. Eski yönetimin ibra edilmesinin ardından yapılan seçimde yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri oy birliği ile seçildi.