23. Olağan Genel Kurulunda seçme ve seçilme yeterliliği olan üyelerden (2022 yılı dahil tüm aidatlarını ödemiş olan üyeler) oluşan Hazirun listesi Dernek Merkezinde görülebilir. İtirazlar dernek@odtumist.org adresi üzerinden Yönetim Kuruluna yazılı olarak yapılabilir.

ODTÜMİST Yönetim Kurulu

Gündem:

1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu,

2. Başkanlık Divanının oluşturulması,

3. Yönetim Kurulunun 2022 Faaliyet raporunu okunması,

4. Mali raporun okunması,

5. Denetim Kurulu raporunun okunması,

6. Faaliyet raporu ve mali rapor üzerine görüşmeler yapılması,

7. Raporların oylanması ve Yönetim Kurulunun aklanması,

8. 2023 Yılı bütçesinin Genel Kurulun bilgisine sunulması, tartışılması ve oylanması

2023 Yılı Üye aidatları hakkında görüşülmesi,

9. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimleri,

10. Münhasıran deprem konusunda öneriler ve kapanış.