Değerli bağışçılarımızın dikkatine;

Burs hesaplarımız her yıl eğitim-öğretim dönemi sonunda bağımsız denetim şirketi tarafından  denetlenerek, denetleme neticesinde oluşturulan rapor dernek yönetim kuruluna sunulmaktadır.

Burslar eğitim-öğretim dönemi boyunca (9 ay) ödenir. Bağışlar maddi imkanları yetersiz bursiyerler ile onların  sosyal, kültürel gelişmelerine katkı sağlamak için harcanır. Toplanan bağışların burs dışında kullanılamayacağı BÇĞ yönergesinde açıkça belirtilmiştir.

Saygı ve Sevgilerimizle,