ODTUMİST-İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

Finansal Tablolar Ve Mali Denetim

EK: FİNANSAL BİLGİLER

Bu ekte 31/12/2018 tarihi itibariyle mali raporumuzu, burs tutarlarımızı ve bursi/bursiyer sayılarımızdaki gelişimimizi gösteren tabloları görebilirsiniz.