Dernek olarak bursiyerlerimizle yakın iletişimde olmak, mezuniyetleri sonrası da bu iletişimi devam ettirerek büyümeyi amaçlıyoruz.

Bu amaçla kurduğumuz, Burs Çalışma Grubu üyeleri ile eski ve yeni bursiyerlerimizden oluşan “Köprü” adında bir grubumuz var. Köprü, toplumsal duyarlılık projeleri gerçekleştiren ve bu projelerle bursiyerlerimizin topluma faydalı işlerde yer almasına da olanak tanıyan bir yapı.

Bugüne kadar köy okullarına kütüphane kurmak, çocuk yetiştirme yurdu ve toplum merkezlerinde çalışmalar yapmak, LÖSEV, TEMA, TOG gibi STK’larla birlikte projeler gerçekleştirmek, AB projeleri yazmak gibi işler yapan Köprü, bursiyerlerimizden gelecek yeni proje önerilerine de açık.

 

Daha fazla bilgi ve iletişim için: