ODTUMİST-İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

KÖPRÜ

Bizler dernek olarak bursiyerlerimiz ile yakın iletişim halinde olmak istiyoruz.

Bu amaçla yıllar önce BHÇG üyeleri, mezun bursiyerler ve mevcut BURSİYER lerin oluşturduğu “KÖPRÜ” adını verdiğimiz bir yapı var. “KÖPRÜ” bu çalışmalar bütünü içinde, gerçekten bağlayıcı, bütünleştirici ve sıcak bir anlam taşıyor, olumlu rol oynuyor.

KÖPRÜ iletişim için;

 

araçlarını aktif olarak kullanmaktadır. Tüm bu ilişkileri düzenlemek amacıyla hem öğrencilerle hem de bizlerle yoğun ilişki içinde olan bursiyerlerimizin oluşturduğu aktif bir koordinasyon grubu vardır ve onlar da kendi proje ve faaliyetlerinin planlamasını bu grup içerisinde yapmaktadırlar.

Bursiyerlerimizin topluma karşı duyarlı olmalarına, gönüllü hizmet gerektiren projelerde çalışmalarına önem veriyoruz. Bu çalışmalar:

  • Köy okullarına kütüphane kurmak,
  • Çocuk yetiştirme yurdu ve toplum merkezlerinde çalışmalar yapmak,
  • LÖSEV,TEMA,TOG gibi STK’larla işbirliği yaparak projeler gerçekleştirmek,
  • AB projeleri yapmak ve buna benzer projelerdir

2020-2021 Akademik yılı için;

-KÖPRÜ Genel Koordinatörü  Gülçin Dikbaş,

-Kütüphane Projesi Koordinatörü Tuğba Kalbur

-AB Projesi Koordinatörü Tuğçe Er

 -Aktif Çevre Koordinatörü Cemil Saad Eddin (EME)

-İç Etkinlikler Koordinatörü İsmail BAŞARIR (CHE)

 

 

 

Köprü Tanıtım Videosu

Köprü Tanıtım Videosu