ODTUMİST-İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

Mentorluk

ODTÜMİST e-Mentorluk 2019-2020 Dönemi Başvuru Bilgileri için Tıklayınız.

PROGRAM TANITIMI VE SUNUMU

Program Tanıtımı programına ulaşmak için tıklayınız…

Programın Etkinlik Takvimini görmek için tıklayınız…

Mentor-Menti Profil Bilgileri ulaşmak için tıklayınız…

Sıkça Sorulan Sorulara ulaşmak için tıklayınız…

Programa Başvurmak için tıklayınız…

ODTÜMİST Mentorluk Programı’na e-mentorluğun yanısıra Uzman ve Gönüllü Havuzu’nda yer alarak da katkıda bulunabilirsiniz. Katılım Formu için tıklayınız

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ…

Deneyimli mezunların yeni mezunlara yapacağı “Bire bir Mentorluk” başvurusu için mentorluk@odtumist.org adresine yazabilirsiniz.

P3 WEB

 

ODTÜMİST MENTORLUK TANITIMI

Programın Tanıtımı

Programın Amacı

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği, iş yaşamına geçiş sürecine hazırlanan bursiyer öğrencilerine, bu öğrenme programı ile profesyonel hayatın kapılarını aralamayı, bireysel ve kariyer gelişimlerine yönelik önemli adımları atmalarına destek olmayı amaçlamaktadır.

Bu programla, ODTÜMİST’ten burs almakta olan öğrenciler ile Dernek Üyelerinden oluşan Öğrenme Ortağı rolündeki gönüllü mentorlarımızı bir araya getirerek;

 • Burs alan gençlerin özgüven, cesaret, kendi kararlarını alma gibi konularda güçlendirilmesi,
 • Gençlerin çalışma hayatına geçişte bireysel/ kariyer becerilerinin gelişimi için desteklenmesi, yüreklendirilmesi,
 • İş dünyasından anahtar kişiler ve rol modeller ile bağımızı güçlendirmek,
 • İş dünyasından mentorlarda sosyal sorumluluk tabanlı çalışmalara katılımın teşvik edilmesi

amaçlanmaktadır.

MENTORLUK NEDİR ?

Mentor: Öğrenme ortağı/ Akıl hocası/ Rol Modeli/ Rehber şeklinde tanımlayabiliriz.

Menti:  Öğrenen, Danışanolarak tanımlayabiliriz.

Mentorluk; danışmanlık, destekleyicilik, öğrenme ortağı, koç, koruyucu, rol modeli ve rehber görevlerini kapsayan akıl öğretici ilişkiler bütünüdür. Mentor teriminin sözlük anlamı, “akıllı ve güvenilir rehber veya kılavuz”dur. Koçluk, destekleyicilik ve rehberlik aracılığıyla yaşam ve kariyere yönelik bireysel gelişimi sağlamayı amaçlayan, gizliliğe ve güvene dayanan birebir öğrenme/ gelişim ilişkisidir.

Mentorluk ilişkisi, iki kişinin anlayış ve güven üzerine kurduğu gizlilik içeren bir ortaklıktır. Asıl amaç, Menti’nin yaşam ve kariyer becerilerine yönelik gelişimi anlamında bağımsızlığını desteklemektir.

Günümüzde, mentorluk ilişkileri, birçok kurum ve kuruluşta çok farklı hedef kitle, yaş grubu ve farklı amaçlar dahilinde yapılandırılmış şekilde uygulanmaktadır. Günümüzde, kurumlar, bu karmaşık ve sürekli değişen iş yaşantısına ayak uydurabilmek için, öğrenme liderlik becerileri, kurumsal iklim, kültür, davranış tarzlarını geliştirmek ve birer öğrenen organizasyon haline dönüşebilmek, bunun için de her seviyede çalışanları için öğrenme potansiyelini ortaya çıkartacak ortamlar hazırlamak, öğrenme liderleri yetiştirmek, buna imkan sağlayacak taşıyıcı mekanizmalar yaratmak zorundadırlar.                                                

E-MENTORLUK NEDİR?

4 Temel Mentorluk türünden bahsedilebilir. Bunlar;

 • Geleneksel Birebir (Yüzyüze) Mentorluk
 • Grup veya Ekip Mentorluğu
 • Eş Düzey Mentorluk
 • E- Mentorluk olarak belirtilebilir.

E- Mentorluk, e-mail ve/veya web forumlar üzerinden gerçekleşir. Taraflar arasında mesafe olduğu durumlarda avantaj sağlar. Bazı durumlarda yüzyüze görüşmeye tercih edilebilir veya güçlendiren bir ek seçenek olabilir.

E-Mentorluk Yapısı   

 • 6 Aylık Öğrenme İlişkisi
 • E-mail grup ve skype
 • Bire bir eşleşme ve grup tartışma oturumları
 • İlişkinin ilk ayları ve bazı dönemlerde haftada bir olmak üzere, minimumiki haftada bir45- 60 dakikalık görüşmeler

Pilot program, e-mentorluk modeli ve internet üzerinde iletişime dayalı bir öğrenme yaklaşımı kullanır. E-mentorlar ve e-menti arasındaki iletişim, haftalık yapılandırılmış plana dayalı bir program dahilinde e-mail ve skype gibi araçlar kullanarak gerçekleşmektedir. Buna ek olarak web tabanlı küçük grup çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Programda tarafların eğitimlerini takiben gerçekleştirilecek eşleşmeler dahilinde e-mentor ve e-mentiler  Kasım-Nisan dönemi boyunca e-mail ve/veya skype kullanarak yaklaşık 45-60 dakika süreli haftada bir veya iki haftada bir görüşmelerle temasta olacaklardır.

Her eşleşme için mail üzerinden oluşturulacak olan e-grup dahilinde mentor-mentiler öğrenme ilişkilerine devam edebileceklerdir. Program Koordinasyon Ekibi, tüm eşleşmeleri, e-grupları ve eşler arasındaki e-mail iletişimini izleyebilen, düzenli yönlendirme, hatırlatmada bulunarak, eşler arasındaki iletişim, etkileşimi destekleyecek, geribildirim sağlayarak, sorun çözümü boyutunda destek verecek şekilde görev yapacaktır.

PROJENİN SÜRESİ:

Program Kasım ve Mayıs  ayları arasında gerçekleşecektir.

HEDEF KİTLE

Programın hedef kitlesi ODTÜMİST’ten burs almakta olan  öğrenciler ile Dernek Üyelerinden oluşan Öğrenme Ortağı rolündeki gönüllü mentorlardır.

GÖRÜŞMELER

Programın amacına ve E-Menti’nin gelişimine destek olacak aşağıdaki konularkonuşulabilir;

 • Üniversiteden kariyer geçiş sürecine destek olmak,
 • Kendini tanımak,
 • Farkındalığını artırmak ve geribildirim almak,
 • Kendi gelişimine yönelik hedefler belirlemek,
 • Yaşam becerilerini geliştirmek,
 • Bireysel gelişim ve öğrenme yollarını bulmak,
 • Kariyer olgunluğu ve iş hayatına dair farkındalık,
 • İlişki geliştirmek ve network’ü artırmak,
 • Yaşam/iş dengesi oluşturmak,
 • Kişisel motivasyonunu ve başarma azmini artırmak 

PROGRAMIN İŞLEYİŞİ

Programın, İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği tarafından yürütülmesi planlanmaktadır. Dernek web sayfasında yer alacak bilgilendirme ve gerekli yönlendirmeler paralelinde ilgili formlar, Mentor’lar ve Menti’ler tarafından doldurulduktan sonra, formlar üzerinden bir ön değerlendirme yapılacaktır.

Bu aşamayı takiben Mentor adayları toplu bilgilendirme ve birebir görüşmelere davet edilerek anket, form ve görüşme bilgileri üzerinden yapılacak değerlendirmede aday listesi oluşturulacak, ardından adaylar Mentor ve Menti’ler için düzenlenecek olan eğitim programlarına katılarak, Menti ihtiyaç analizi ve taraflara ait profil formları çerçevesinde nihai olarak degerlendirilecek ve Mentor – Menti eşleşmeleri yapılacaktır.

Eşleştirmeyi takiben gerçekleştirilecek, Başlangıç Toplantısında eşleştirilen tüm Mentor ve Menti’lerin yüz yüze iletişim ve etkileşimi sağlayacak şekilde bir araya gelmesine imkan yaratılarak, ilk görüşme ve anlaşma oluşturma adımlarını birlikte atmaları hedeflenmektedir.

Bunun ardından, devam edecek olan E-Mentorluk pilot programı kapsamında Program süresince üçüncü ve altıncı ay sonunda olmak üzere, mentiler ve mentorler için ayrı ayrı olmak üzere anket ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirilecektir.