Netaş ve Romar’da firmware mühendisi olarak çalıştı. Turizm İşletmeciliği yapıyor.
2016-2018 ODTÜMİST Yönetim Kurulu – 2. Başkan.
2018-2020 ODTÜMİST Yönetim Kurulu – Genel Sekreter.
ODTÜMİST Sosyal Komite, Fotoğraf Kulübü, Sinerji İşliği, Mentorluk Programları YK Temsilcisi.
ODTÜMİST Şehir Komitesi Üyesi.