24 Mart 2024 Pazar,2:00 PM

24. Olağan Mali Genel Kurulu

Değerli Üyelerimiz,

Tüzüğümüzün 8.1 maddesinde belirtildiği şekilde derneğimizin Mali Genel Kurulu 24 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 14:00’da ODTÜPARK İstanbul’da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda toplantı 24 Mart 2024 Pazar günü aynı gündemle, aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurulumuza üyelerimizin katılımını bekleriz.
ODTÜMİST Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1-) Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu
2-) Başkanlık Divanının oluşturulması
3-) Yönetim Kurulu 2023 Faaliyet Raporu’nun okunması.
4-) Mali Raporun ve Stratejik Planın okunması.
5-) Mali Kaynak Gerektiren Projeler
6-) Denetim Kurulu Raporu’nun okunması.
7-) Faaliyet Raporu ve Mali Rapor üzerine görüşmeler yapılması
😎 Raporların oylanması ve Yönetim Kurulu’nun aklanması.
9-) 2024 yılı üye aidatları ve giriş aidatları hakkında Yönetim Kurulu’nun teklifi,
görüşülmesi oylanması.
10-) 2024 bütçesinin Genel Kurul’un bilgisine sunulması, tartışılması ve oylanması.
11-) Dilek ve öneriler
12-) Kapanış

ODTÜPARK İstanbul :
Adres: Ahmet Adnan Saygun Cad. Budak Sok. No 17 Ulus