26 Haziran 2022 Pazar,11:00 AM

Genel Kurul (Çoğunluk aranmayan oturum)

Değerli Üyelerimiz,

Dernek Tüzüğümüzün STİM (İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü) tarafından incelenmesi sonucu gönderilen noksanlık yazısı ektedir. Buna göre Tüzüğümüzün ilgili maddelerinin değiştirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle 15.06.2022 Çarşamba günü saat 11:00′ da Tüzük gündemli Olağanüstü Genel Kurul, ODTÜPARK-Ulus Mah. Adnan Saygun Cad. Budak Sok. No:17 Ulus/Beşiktaş/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda Olağanüstü Genel Kurul 26.06.2022 Pazar günü aynı gündemle, aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Hazirun, Genel Kurulun yapılacağı adrese asılmıştır.

Saygılarımızla,
ODTÜMİST Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1-) Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu
2-) Başkanlık Divanının oluşturulması
3-) Tüzük değişikliği
4-) Dilek ve öneriler
5-) Kapanış