Misyon

ODTÜ'lülük ruhunun, mezuniyetten sonra da güçlenerek sürmesini, hem toplumsal hayatta, hem iş hayatında, gerek ODTÜ’lülere, gerek topluma yol gösterici değerler sistemi olarak yerleşmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak üzere disiplinli ve planlı olarak çalışmaktır.

Üniversitemiz ve öğrencilerine destek sağlamak, üyelerinin sosyal birlikteliklerini ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak, duyarlılıklarımız doğrultusunda bir çatı oluşturmak, topluma karşı duyarlı olmak.

Misyon İçin Strateji

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği, bu amaca, ODTÜ’lülük ruhuna uygun düzenli ve sürekli geniş katılımlı etkinlik ve projelerle, bunlara ilişkin iletişim programlarıyla ulaşacaktır. Bu etkinlik ve projeler, toplumsal gelişme ve yaşam kalitesi, bilim ve eğitim, kültür ve sanat alanlarını kapsayacaktır.

Diğer Mezun derneklerimizle koordineli bir çalışma içerisinde Üniversitemizin projelerine katkı vererek, öğrencilere burs sağlamanın yanı sıra rehberlik  hizmetleri ile destek sağlanacaktır.