1986- 1990

İstanbul’daki ODTÜ mezunlarının 1984-1985 yıllarında başlayan çabaları sonucu, 1986 yılı başında ODTÜ Mezunlar Derneği İstanbul Şubesi olarak tescil edilip faaliyete başladı.

Şubenin ilk başkanlığını Altan Lostar (ME’64) üstlendi. Kurucu yönetim kurulu; Dr. Atom Damalı (ME’70), Ahmet Güney (ME’63), Ayhan Ünal (ARCH’78), Ege Cansen (MAN’60), Ensar Zümre (METE’79), İbrahim Canbulat (ARCH’72), İskender Odabaşoğlu (CE’71), Mine Buldam (ECON’70), Oktay Bora Yağız’dan (MAN’68) oluştu.

ODTÜ mezun dernekleri arasında ilk süreli yayın, 1986 yılında şubemiz tarafından başlatıldı. Önce “Çağrı” daha sonra “Baraka News” isimli 2 sayfalık sürekli yayınlar olarak devam etti.

1987 yılında Eymir Kültür Vakfı ile beraber Levent’te kiralanan ve “Baraka” ismini verdiğimiz lokal binası faaliyete geçti.

1990 yılında Vasfiye İpekçi (ADM’70) ikinci şube başkanı olarak görev aldı.

1991-1995

Aylık sürekli ve düzenli toplantılar, söyleşiler, sektör toplantıları, üyelerin kaynaşmasını sağlamaya yönelik kokteyller, gezi ve balolar bu dönemde şubemizce başlatıldı.

İlk çalışma grupları da yine bu dönemde şube tarafından oluşturuldu. Şube döneminde faaliyete geçen çalışma grupları; Sosyal Komite, Burs komitesi, Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler komitesi, Örgütlenme komitesi.

ODTÜ öğrencilerine burs verilmeye ilk defa 1991 yılında şube tarafından başlandı. İlk kuruluş yıllarında burslar Şube ve Vakıf birlikte ortaklaşa veriliyordu.

“ODTÜ Mezunlar Bülten İstanbul” adındaki 8 sayfalık sarı renkli gazete, 1991 yılında yayınlanmaya ve dağıtılmaya başladı. Bu gazetenin yayımı 1995 yılı ortalarına kadar sürdü.

İsmini, ODTÜ’nün kuruluş yıllarında eğitimin başladığı Meclis arkasındaki barakalardan alan “BARAKA” dergisi 2010 yılına kadar aylık olarak, 2010 yılından itibaren 4 ayda bir olarak yayımlandı. 2019 yılından itibaren dijital olarak yayımlanmaya devam etmektedir.

ODTÜ’lüler için büyük önem taşıyan Bilim Ağacı’nın, Hazırlık okulu sahasındaki yerinde, ağaçlar arasında zamanla adeta kaybolması üzerine, herkes tarafından görünebilir bir yere nakledilmesi için mezunlarımızdan rahmetli Recep Aktaş’ın uyarıları ve şubemizin ODTÜ Rektörlüğü’ne yaptığı ısrarlı başvurular sonucunda,1991 yılında Bilim Ağacı’mız şu anda bulunduğu yere taşındı.

1993 yılında Dernek ve Eymir Kültür Vakfı birlikte ODTÜ’ye tahsis edilen Ulus’daki araziye taşındı, oradaki 2 barakada kalındı.

1993 yılında, ODTÜ öğrencilerinin forum düzenleyerek sorunları geniş kitleler önünde tartışma geleneğinin Mezun derneğimizde de devam ettirilmesi amacıyla “ODTÜ Ruhu ve Misyonu” adıyla forum düzenlendi, bunu Eylül 1994 de “Taraf olalım, Tavır koyalım” başlığı ile yapılan forum izledi. Her iki foruma Yeni Türkü, Suavi, Tolga Çandar, Ahmet Kanneci gibi ODTÜ’lü sanatçılar müzikleriyle renk kattı. Bu gelenek sonraki yıllarda da sürdürüldü.

Yine 1993’te yapılan ilk Forum öncesi , özellikle 1970 öncesi ODTÜ öğrencileri tarafından servis aracı olarak kullanılan, çok büyük anıları olan, öğrencilerce “Et Arabası” ismi verilen kırmızı servis otobüslerinden de bir tane bulup İstanbul’daki Foruma getirelim düşüncesiyle Vakıf ve Şube olarak bunların peşine düşüldü, ODTÜ ile yaptığımız görüşmelerde bunlardan Ankara'da hiç kalmadığı, hepsinin hurdaya gittiği, belki 1-2 tanesinin Mersin ODTÜ Erdemli tesisinde bulunabileceği öğrenildi, son dakika bu son otobüs de hurdaya gitmeden kurtarıldı. Otobüs kendi başına yola gidecek halde olmadığından bir üyemizin desteği ile vinçlerle Mersin’den TIR’a yüklenip yine vinçlerle Forum günü Enka tesislerine indirildi ve Forum sonrası ise yine aynı yöntemle Ulus'daki tesisimize yerleştirildi.

1994 yılında, ODTÜ Rektörlüğü tarafından birçok ilki gerçekleştirmemiz ve başarılarımız nedeniyle şube başkanı Vasfiye İpekçi’ye ODTÜ Senatosu Takdir Ödülü verildi.

1994’te kurulan Kentsel Yasam Çalışma Grubumuz çevre konusunda ilk ses ve sonuç getirici çalışmasını 1995 yılında gerçekleştirilerek, İstanbul’da kirliliğe sebep olan kalitesiz kömür dağıtımı ve kullanımına karşı ortak çalışma için ilgili STK’lara çağrı yaptı. İstanbul Tabipler Odası, Makine Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odaları, DİSK gibi kuruluşların katılımıyla oluşturulan “Çevre platformu” bir dizi çalışma yaparak, soruna çözüm önerileri geliştirildi. Başkanlığı şubemizce yapılan bu platform yazılı basın ve televizyonlarda yaptığı açık oturumlar ve söyleşilerde önerilerini kamuyla paylaştı, İstanbul Belediye Başkanlığı ve İstanbul Valiliği ile yapılan toplantılar sonucunda bazı tedbirlerin alınması sağlandı. Belediyede Beyaz Masa uygulaması ilk kez bu çalışmalar sonucunda kurulmuş, linyit kömür dağıtımına denetimler getirilmiş, egzoz gazı ölçüm istasyonları kurulmuş ve doğal gaz kullanımının yaygınlık kazanması için çalışmalar hızlandırılmıştır.

1995 yılında şube başkanlığına İlhan Çetinkaya (GEOE’70) seçildi.

1996-2000

1995-1996 yıllarında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin İstanbul Küçük Armutlu’da çeşitli ilkokullarda başlattığı eğitim projesine, üyemiz olan ODTÜ mezunlarının gönüllü öğretmenlik yapmasına aracı olundu ve bu okullarda 23 Nisan çocuk şenliği düzenlendi.

1997 yılında şube başkanlığına Uğur Ayken (ME’76) seçildi.

1997 yılında öğrencilere düzenli olarak burs desteği sağlamak amacıyla, üyelerimizden Murat Argon (MAN’70), Rasim Türkay (MAN’71), Serdar S. Haybat (ARCH’73), Nur Bekata (ECON’70) öncülüğünde Burs Havuzu Çalışma Grubu; 4 öğrenciye destek sağlayarak çalışmalarına başladı.

Haziran 1999’da Ulus’taki Üniversitemize ait arazide lokalimizin açılışı yapıldı.

1999 da yaşanan deprem felaketi sonrası derneğimiz ve Eymir Kültür Vakfı ortak bir kampanya başlattı ve yaralarımızın bir parça dahi olsa sarılabilmesi amacıyla felaketzedelere yardım çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda Değirmendere’de ve İzmit’de Baraka Kentler kurulması sağlandı.

2000 yılı sonunda mezun derneklerimizde alınan karara uygun olarak şube yapısından bağımsız dernek yapısına geçme başvurusu yapıldı, dernekler masasının onayı alındı ve Şubat 2001’de yapılan olağanüstü genel kurulda İstanbul Şube feshedilerek, İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜMİST resmen kuruldu.

2001-2005

2001 yılında dernek merkezi ve lokal Baltalimanı’na taşındı. Baltalimanı’ndaki lokalde restoran hizmeti de verildi ve birçok etkinlik düzenlendi.

2002 yılında dernek merkezi Beşiktaş’ta kiralanan bir binaya taşındı. Çalışma grupları ve komiteler çeşitlendirildi. Dernek lokalimizde bölüm ve sınıf buluşmaları başladı.

Edebiyat kulübümüz, eşzamanlı olarak okudukları kitaplar üzerine çeşitli yazarlarla sohbet toplantıları düzenlemeye başladı ve bu aktiviteler günümüzde de kesintisiz olarak sürdürmekte.

2003 yılında, Ali Poyrazoğlu tiyatrosu İş Sanat Salonu’nda, tüm gelirinin Burs Havuzuna bağışlandığı “Ödünç Yaşamlar” oyununu sergiledi.

2003 yılında dernek başkanlığına Orhan Kurmuş (ECON’68) seçildi.

Aynı yıl Burgazada ormanlarındaki yangın sonrası, Burgazada’nın ağaçlandırılmasına katıldık. Çatalca’daki Aziz Nesin Vakfı’nı kalabalık bir katılımla ziyaret edildi.

Aralık 2004’te gerçekleşen Güney Asya depremi ve tsunami felaketzedelerine destek amaçlı Kızılay projelerine; 2005 yılında derneğimizin koordinasyonunda, Türk Tabipler Odası, TMMOB, Eczacılar Odası, Barış Girişimi, Veterinerler Odası iş birliğinde destek verildi. Farklı meslek gruplarından oluşan gönüllü bir ekip Kızılay için Endonezya ve Sri Lanka’daki felaket bölgelerini ziyaret etti. Sonrasında Kızılay’ın bölgedeki konut projeleri üyelerimizden rahmetli Fatih Uğurlaş’ın (ART,81) danışmanlığında gerçekleştirildi.

2004 yılında dernek başkanlığına Feyzan Aliefendioğlu (CHE’78) seçildi.

Bursiyerlerimizin kurduğu “Köprü” grubu, 2005 yılında Kardeş Köy Projesi kapsamında çalışma yaptıkları Seyranbağları kız yetiştirme yurdu ve Dikmen erkek yetiştirme öğrenci yurdu öğrencileri ile Kırıkkale Büyükavşar köyüne gittiler. 40 gün süreyle tiyatro, halk oyunları, gitar, bağlama, dans, resim etkinlikleri ile oradaki öğrenci ve aileleri ile birlikte oldular. Kardeş Köy Projesi, Avrupa Birliği Gençlik Programları kapsamında 2005 yılının en başarılı Eylem 3 projesi olarak ödüllendirildi.

Haziran 2005’te, Derneğimiz Esentepe’deki 5 katlı dernek merkezine taşındı.

Daha sonraki yıllarda katledilen gazeteci yazar Hrant Dink ile dernek lokalimizde “Aydın Olabilmek ve Aydın Sorumluluğu” üzerine sohbet toplantısı yapıldı.

Derneğimizin burs verdiği bursiyer sayısı 500’e ulaştı.

2006-2010

2006 yılında ODTÜ’nün kuruluşunun 50.yılı nedeni ile Derneğimiz tarafından “50 yılda ODTÜ’nün ülkemizde bilimsel ve ekonomik yaşama etkisi” konulu bir forum düzenlendi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin tarihi mekânı Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen foruma 400’ün üstünde mezunumuz ve birçok davetli katıldı. Orhan Kurmuş hocamızın kolaylaştırıcılığında 20’den fazla konuşmacı arasında Kampüs’ün ünlü mimarı Behruz Çinici’de vardı. Forum sonunda ODTÜ ‘lü sanatçılar konser verdi. Sonuç bildirgesinde; “Emperyalist güçlerin Afganistan, Irak ve Lübnan işgallerini kınıyor, protesto ediyoruz” denildi.

ODTÜ, kuruluşunun 50.yılını “Bilim ve Toplum” yılı ilan ederek dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim adamlarını üniversiteye davet etti ve tüm yıl boyunca süren çeşitli etkinlikler düzenledi. Ankara’da “Barakadan Kampüse” koşusuna, İlk metrelerine efsanevi Rektörümüz Kemal Kurdaş ve Rektörümüz Ural Akbulut’un da dahil olduğu çok sayıda mezunumuz katıldı.

2007 yılında İstanbul’daki ODTÜ’lüleri buluşturma amacı ile İSTANBULUŞMA toplantıları düzenlendi.

Yine aynı yıl içinde ’68 kuşağının en önemli teorisyenlerinden Michael Albert ile dernek merkezimizde “Katılımcı Ekonomi” konulu, üzerinde çok konuşulan teori üzerine bir sohbet toplantısı yapıldı.

Dernek lokalimizde Fotoğraf Çalışma Grubunun düzenlediği fotoğraf şenliği yapıldı. İki ayrı salonda gün boyu fotoğraf gösterileri, sohbetler ve atölye çalışmaları yapıldı. 2007

Mezun ve Öğrencilerimizin başlattığı “Okula Yüz Verin” kampanyası kapsamında Leman Sam konseri, İş Sanat Salonu’nda gerçekleşti. 2007

Amacı deneyimli ve konularında yetkin mezunlarımız ile konuya ilgi duyan yeni mezunları bir araya getirmek olan “Deneyimler” toplantıları başlatıldı.  2 yıl boyunca farklı 6-7 alanda toplantılar gerçekleştirildi.

2010 yılında Burcu Küçükbabacık (CHE’00) dernek başkanı seçildi.

2004-2010 yılları arasında dernek başkanlığını yürüten Feyzan Aliefendioğlu’na 2010 yılında ODTÜ Senatosu tarafından Takdir Ödülü verildi.

2011 -2015

2011 yılında, üye sayımız 4600’e ve burs sağladığımız öğrenci sayımız 525 e ulaştı.

2011 yılında dernek başkanlığına Savaş Deringöl (CE’76) seçildi.

İş dünyasının ODTÜ’lüleri buluşması kapsamında 40 civarında profesyonelin bir araya geldiği tanışma yemeği, mezunlarımızın deneyimlerini paylaştığı bir sohbete sahne oldu.

Bursiyerlerimiz “Bir Tuğla Bir Kitap” ismini verdikleri projeleri ile Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde belediyeye ait atıl bir binada baştan aşağı yaptıkları tadilat ile, iki kütüphane, bir çalışma odası ve bir bilgisayar odası oluşturdu.

2011’de dernek merkezimiz Etiler’de kiralanan yeni yerine taşındı.

Enerji komisyonu oluşturuldu. Çalışma prensiplerinin tartışıldığı ve tanışılan toplantı sonrası ilk buluşma, mezunumuz Genel Enerji şirket başkanı Mehmet Sepil ile yapıldı.

23 Ekim 2011 de yaşanan Van depreminden sonra, Eymir Kültür Vakfı tarafından Van’lı kardeşlerimize destek amaçlı, ODTÜ Van grubu oluşturuldu ve dernek üyelerimizin de destekleriyle çalışmalara başlandı. Bu çalışmalar sonucu Kasım 2012’de Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde yapılan “Eymir Kültür Vakfı-ODTÜ” Kız öğrenci yurdu ve öğrenim binası açıldı.

2012 yılında dernek başkanlığına Mehmet Rastgelener (ECON’70) seçildi.

Sinema kulübümüz kuruldu ve çalışmalarına başladı. (2012)

Bursiyerlerimizin oluşturduğu Köprü grubunun, Anadolu’nun çeşitli köy okullarında kurdukları Kütüphane projeleri sürerken, bu kez Bingöl, Konya ve Diyarbakır’da köy okullarına giyecek ve kırtasiye yardımı yaptılar.

Ocak 2013’te “Demokratik Üniversite Demokratik Toplum” konulu forum gerçekleştirildi.

2013 yılındaki genel kurulda Feyzan Aliefendioğlu (CHE’78) tekrar dernek başkanlığı görevine seçildi.

Derneğimiz, Haziran 2013’deki Taksim Gezi Parkı direnişine destek vererek forum geleneğini Gezi Parkına taşıdı. “Haksızlık için Ayakta, Özgürlük için Gezi’deyiz” sloganı ile gezi parkı içerisinde yapılan forum büyük katılım sağladı. Duruma ilişkin yapılan fikir alışverişi ve değerlendirmeler sonucunda gençlere karışmama, sadece sorarlarsa tecrübe ve görüşlerimizi paylaşma kararı alındı.

Dernek merkezi, Eylül 2013’de Taksim Gezi parkı karşısında kiralanan bir binaya taşındı.

Mezunlar gününde “Welcome to Jungle” programı derneğimiz tarafından üçlü amfide yapıldı. Amacı o yıl mezun olup İstanbul’a gelmeyi planlayan öğrencilere İstanbul’un iş ve sosyal yaşamı konusunda bilgi vermek olan program oldukça ilgi gördü.

Derneğimizin organizasyonunda mezunlarımız dernek burs havuzuna burs desteği sağlamak üzere ilk kez Kasım 2013’de Avrasya Maratonunda yer aldı. Sonraki yıllar bu katılım ve bağışlar artarak devam etti.

Soma Maden faciasında yitirdiğimiz 301 madenci anısına çeşitli etkinlikler yapıldı. İş kazalarının önlenebilmesi için uzman görüşlerinin tartışıldığı sohbetler ile Baraka da görüşler iletildi.

2014 yılında Mehmet Ali Acartürk (MAN’78) dernek başkanlığı görevine seçildi.

Ocak 2015’de ODTÜMİST koşu kulübü kuruldu.

Bursiyerlerimize mentorluk yapmaya gönüllü olan mezunlarımıza gerekli eğitimleri sağlamak ve sonrasına bursiyerlerimizle eşleştirerek iletişim yürütmelerini sağlamak üzere 2015 yılında Mentorluk çalışma grubu oluşturuldu.

2016-2020

2016 yılında dernek başkanı Mehmet Ali Acartürk’e ODTÜ Senatosu tarafından Takdir Ödülü verildi.

2016 yılı Mart ayında Yener Aydın (EE’76) dernek başkanlığına seçildi.

2016 yılında ODTÜ’nün kuruluşunun 60.yıldönümü nedeniyle tüm yıl sürecek etkinlikler gerçekleştirildi. ODTÜ günü Ulus ODTÜPARK’ta geniş bir mezun katılımı ile kutlandı.

Mart 2016’da Ankara’daki terör saldırısında yaşamını yitiren iki öğrencimiz Ozan Can Akkuş ve Berkay Baş anısına aynı yıl içinde ODTÜMİST olarak Kilyos’ta fidanlık oluşturuldu. Aynı yerde heykeltıraş Ali Abayoğlu’nun “Feryat” adlı anıtı açıldı.

Dernek merkezi 2017 yılı başlarında yine Taksim Gezi Parkı karşısında daha geniş bir daireye taşındı. 2017 yılında bursiyer sayımız 600’ü aştı.

Felsefe kulübü kuruldu ve felsefe sohbetleri toplantıları geniş bir katılımla başladı.

“Feryat” anıtı 2017 yılında Emirgan Reşitpaşa girişinde BORSA’nın karşısındaki parka konuldu.

2017 yılında ODTÜ rektörlüğü ile Ankara Belediyesi arasında imzalanan ODTÜ’nün orman arazisinden yol geçirme sözleşmesine itiraz için Ankara Mezunlar Derneği ve başka STK’larla birlikte oluşturulan platforma dernek olarak katılındı.

2018 yılı sonbahar aylarında başlayan ekonomik kriz nedeniyle İstanbul’da çalışan mezunlarımıza destek olmak amacıyla “ODTÜ’lü Yalnız Değilsin” platformu oluşturuldu ve iş hukuku üzerine bilgilendirme toplantıları yapıldı.

2019’da Arkeoloji Topluluğu kuruldu.

2020 yılı Mart ayında başlayan Covid-19 salgını nedeniyle dernek çalışma gruplarının etkinlikleri ve toplantılar sanal ortamda gerçekleştirilmeye başlandı. Nisan ayı içinde ODTÜlü Yalnız Değilsin grubumuzca dernek üyelerimize, Mayıs ayında da Burs Çalışma grubumuzca uzaktan eğitime geçen bursiyerlerimize yönelik sıkıntı ve dernekten beklentilerini anlamak amacıyla anket çalışmaları gerçekleştirildi. Uzaktan Eğitim anketinin sonuçları hem üyelerimizle hem de ODTÜ’nin ilgili birimleriyle paylaşıldı.

ODTÜ’nün Haziran ayındaki mezunlar günü iptal edilince derneğimizin öncülüğü ve koordinasyonu ile dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ODTÜ’lülerin 27 Haziran 2020’de sanal bir platform üzerinde “Bi’Dünya ODTÜ’lü” buluşması gerçekleştirildi. 28 ayrı oturumun yer aldığı buluşmada farklı ülke ve mesleklerden 975 ODTÜ’lü toplantılara katıldılar, sınıf / bölüm arkadaşları ile buluştular. Etkinliğe katılanların yaptığı bağışlar ODTÜ Geliştirme Vakfı’na bağışlandı.

Haziran ayında “Eski Tüfeklerle ODTÜ Tarihi” dizi söyleşileri sanal ortamda başladı ve yıl içinde ODTÜ’nün farklı dönemlerine tanıklık eden mezunlarımızın katılımıyla devam etti.

Fotoğraf Çalışma grubumuz pandemi günlerine ilişkin ödüllü bir fotoğraf yarışması düzenledi ve dereceye giren fotoğrafların yer aldığı bir kitap basıldı.

Ulus’daki ODTÜPARK yerleşkesinin bahçe ve tesislerindeki sorunlu alanlar dernek üyelerimizin de verdiği destekle 2020 yılında onarıldı ve yenilendi. Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) olarak okulumuzun ve üyelerimizin kullanıma uygun hale getirildi.

2020 yılında 8.kez katılacağımız İstanbul Avrasya maratonu pandemi nedeniyle sadece 42 km ile sınırlandırılınca, tüm dünyaya yayılmış ODTÜ’lüler ve ODTÜ dostlarını burs amacı ile birlikte yürüyüp koşmaya davet ettiğimiz “Bir Günde Dünyayı Koşuyoruz” etkinliği 3.468 katılımcı ile 8 Kasım 2020’de gerçekleştirildi.

ODTÜMİST kuruluşundan bu yana üye sayısını arttırarak faaliyetlerini sürdürüyor.