ODTUMİST-İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

Sinerji Çalışma Grubu (SÇG)

Sinerji Çalışma Grubu; üyelerin, dernek hedeflerine yönelik çalışmalarda etkin bir biçimde yer almalarını kolaylaştıracak yol, yöntem ve araçlar geliştirmeyi amaçlar.
Bu doğrultuda; üyelerimizin, ilgilendikleri konularda çalışma grubu oluşturmalarını özendirerek başvuru ve kuruluş hazırlıkları için yardımcı olur. Üyelerin etkin katılımını özendirici ve destekleyici ortamlar oluşturur; Sinerji İşlikleri, Örgütlenme Temalı Söyleşiler ve Etkinlik Takımları düzenler.
Bu çalışmalar, üyelerin;
– yeni çalışma grupları oluşturmasını
– var olan çalışma gruplarına katılmasını
– bir etkinlik düzenlenmesinde yer almasını
– kendilerine uygun düşen etkinliklere katılmasını
hedefler.

SÇG 3 ayda bir ilgililerin (SÇG yürütme kurulu üyeleri ve diğer ÇG yürütme kurulu üyelerinden dileyenlerin) katılımıyla toplanır. SÇG yürütme kurulu gerek duyduğunda ara toplantılar da düzenleyebilir.

SÇG’una katılmak için daha önce Dernek Kurularından birinde ya da bir çalışma grubunun yürütmesinde görev almış olmak gerekiyor. Öte yandan SÇG’nin etkinliklerine (işlik, toplantı, vb) tüm mezunlarımız katılabilir.

Sinerji Çalışma Grubu hakkında daha fazla bilgi almak için sinerji@odtumist.org adresine yazabilirsiniz.