ODTUMİST-İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

Enerji Komisyonu

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu; yakıt ve enerji teknolojileri, sürdürülebilir enerji, enerji piyasası, enerji politika ve stratejileri … vb konularını konuşmak için Dernek Merkezi’nde her ayın 2. ve 4. Pazartesi günü saat 19.30’da toplanır.

Komisyonun amacı, sektörde bulunan ve sektöre ilgi duyan bireyleri aynı platformda toplayarak tecrübe ve bilgi aktarımını daha hızlı ve verimli sağlamak, beraber yeni girişimlerde bulunmaktır. Bu bağlamda, kamu ve özel sektörde konusunda uzman kişiler, birikimlerini katılımcılara aktarmakta, güncel konular ile bağlantı kurmakta ve tartışmalarla konular derinleşmektedir.

Toplantılarımıza İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği üyelerinin yanı sıra, misafirler de katılmaktadır. “Chatham House Kuralı”nın uygulandığı toplantılarımızda, tartışılan konular hakkında herkesin görüşünün bildirme hakkı serbest ve eşittir. Bu kural bağlamında görüşler ve kişiler, komisyon dışında açıklanamaz.

Sorularınız için; lacinirem@gmail.com (Laçin İrem Salgırtay, Ch.E’10)