ODTUMİST-İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

Fotoğraf Çalışma Grubu

Fotoğraf herşeyden önce, insana ve çevreye bitmeyen bir merak ve ilgiyle yaklaşmak ve onu paylaşmak anlamına gelmektedir. Görsel ve duygusal dünyamızı zenginleştirerek, hayat ve etrafımız hakkında daha çok ve farklı şekillerde düşünmemize yol açabilmektedir.

FÇG (Fotoğraf Çalışma Grubu), bu ilgiyi, çevreye, canlılara saygı duyan, farkındalık geliştirmeyi şiar edinen ODTÜ ruhu ile kaynaştırma hedefi ile 2001 yılında oluşturuldu.

O günden bu yana, tanıklıklarını fotoğraf haline getirerek anları muhafaza altına alırken, paylaşılan dostluklarla ve düzenlenen fotoğraf eğitimleriyle ana başka anlamlar katmakta, yeni bilgiler ve deneyimleri biriktirmekteler.

Dört Mevzim Boğaz, O An, Adalar, Onu Unutmak İstemiyoruz Mario Benedetti, Arboretum, Hanlar, Sözcüklerle İstanbul, İlk Işık ve Yol Hikayeleri adlı projelerle, bir yandan çevreyi kayıt altına alırken, diğer yandan fotoğrafla anlamak ve anlatmaya giriştikleri çalışmalarla, üyelerin fotoğrafa bakışları etkileşimlerle ilerlemekte.

Sergi, gösteri, fotoğraf şenliği, proje gibi etkinliklerle fotoğraf dünyası ve meraklılarıyla yakın temas kurmanın yanı sıra, 2007 yılından itibaren hazırladıkları takvimlerin satışından elde edilen geliri İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği’nin Burs Fonu’na aktarıyorlar.

Sanat aracılığıyla dostluklar kuruyorlar ve bu sevgiyi sizlerle çoğaltmak istiyorlar….