Çalışma Grubunun Amacı

Başta Anadolu Arkeolojisi olmak üzere Arkeoloji bilimini tanımak ve tanıtmak, sevdirmek, toplumda arkeolojik değerlere kültürel mirasımıza  verilen önemi artırmak

 

Yapılan Çalışma ve Faaliyetler

Amaca yönelik olarak seçilen konularda topluluk içinden  veya dışından Arkeologların , Akademisyenleri konuşmacı olarak katıldığı panel, sunum, eğitim, toplantı, müze, ören yeri gezileri benzeri etkinliklerin düzenlenmesi ve gerektiğinde konuyla ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılması.

 

Çalışma Yöntemi

Çalışma Grubu üyeleri, belirli aralıklarla toplanarak, üzerinde çalışılacak konuları belirler ve önceliklendirilir, seçilen konunun ne tür bir etkinlikle üyelerle paylaşılacağına karar verdikten sonra, konu hakkında uzman olan kişi/kişiler belirlenerek iletişime geçilir ve gerekli organizasyon yapılır.

 

Çalışma Süresi

Çalışma Grubumuz çalışmalarını, yaz ayları dışındaki derneğin aktif faaliyet gösterdiği aylarda sürdürür. İlkesel olarak ayda en az bir etkinlik düzenlenir, çalışma grubu bazı durumlarda etkinlik sayısı ayda iki olarak düzenleyebilir.

 

Çalışma Grubu Katılımcıları

Çalışma Grubuna katılmak isteyen  arkeolojiyi seven ilgi duyan tüm üyelere kapımız açıktır.