Çalışma Grubunun Amacı

Ülkemizde ve dünyada yaşanan gerek sosyal gerek politik önemli gelişmelerle ilgili üyelerimizi aydınlatmak amacıyla uzman kişilerce hazırlanan makaleleri, derneğimizde ve üniversitemizdeki etkinlikler ve gelişmelerle ilgili haberleri, gerek iş dünyasında gerekse de değişik bir iş yaparak başarılı olmuş ODTÜ’lüleri tanıtan söyleşileri yayınlamak, çeşitli konuları tartışmak, fikir geliştirmek ve üyelerimizi bu konularda bilinçlendirmek, sorunlu görünen ya da dikkat çekilmesi gereken konularda ses yükseltmek ve farkındalık yaratmak, sorunların yanı sıra, ülkemiz ve dünya için iyi ve güzel projelerin de paylaşımını ve tanıtımını yapmak üzere BARAKA dergisini yayına hazırlamaktır.

 

Yapılan Çalışma ve Faaliyetler

Amaca yönelik olarak BARAKA dergisi yayınlanmadan önce yayınlanacak konuların ve bu konuda makale istenecek kişilerin, söyleşi yapılacak kişilerin, dernek ve üniversite konusunda yayınlanacak haberlerin kısaca dergide yayınlanacak yazıların tespit edilmesi, seçilmesi ve yayına hazır hale getirilmesi.

 

Çalışma Yöntemi

Çalışma Grubu üyeleri, belirli aralıklarla toplanarak, derginin yayınlanacağı periyodu saptar, yayınlanacak ve üzerinde çalışılacak konuları belirler, seçilen konuların ne tür bir yazı ile dergide paylaşılacağına karar verdikten sonra, konu hakkında uzman olan kişi/kişiler belirlenerek iletişime geçilir ve yayın için gerekli organizasyon yapılır.

 

Çalışma Süresi

Çalışma Grubumuz çalışmalarını BARAKA dergisini 3 ayda bir dijital ortamda yayınlanacak şekilde planlar.

 

Çalışma Grubu Katılımcıları

Çalışma Grubuna katılmak isteyen üyelerde çeşitli ülke ve dünya sorunlarına ve bunların yayın konusuna ilgi duyan, bu konuda çalışacak kişiler olmak dışında her hangi bir ön koşul aranmaz.