Çalışma Grubunun Amacı
İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği-Bilimsel ve Kültürel etkinlikler komitesi olarak amacımız; çok çeşitli konu ve alanlarda (ekonomi, siyaset bilimi, hukuk, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, tarih, halkbilimi (folklor), kentleşme ve kent sorunları, çevre, kültür, sanat, sinema, müzik, tiyatro, dans, medya, iletişim v.b.) konuyla ilgili söyleyecek sözü olan akademisyen, bilim insanı, sanatçı, yazar, gazeteci, araştırmacı, uzman ve yetkin kişilerle söyleşi, konferans, panel, sohbet toplantısı, belgesel sunumu, film gösterimi v.b. biçimlerde derneğimiz üyeleri ve ODTÜ mezunları için faaliyetler düzenlemektir.

Çalışma Grubunun Çıktısı
Düzenlediğimiz faaliyetlerde konuk ve konuşmacılar tarafından yapılan sunumların büyük bir bölümü daha sonra derneğimizin süreli yayın organı olan Baraka dergisinde yazı olarak yayınlanmaktadır.

Çalışma Yöntemi
BKEK yürütme kurulunda alınan kararlar neticesinde tespit edilen konu, konuk ve konuşmacılarla temasa geçilmekte, görevlendirilen yürütme kurulu üyelerinin yaptığı görüşmeler sonucunda ortaya çıkan gelişmelere göre faaliyetler kesinleştirilmekte ve etkinlik koordinatörüne bildirilmektedir. Hazırlanan duyuru taslakları da yine derneğimiz etkinlik koordinatörü tarafından yayınlanmaktadır. Komitemizin kapsama alanına giren ve derneğimize gelen faaliyet önerileri de yürütme kurulunda ele alınır ve karara bağlanır.

Çalışma Süresi
Komitemiz derneğimizin aktif çalışma süresine bağlı olarak yaz ayları (Haziran, Temmuz, Ağustos) ayları dışında faaliyet yapmaktadır.

Çalışma Grubunun Olanakları
Faaliyetlerimiz, genel sekreter ve etkinlik koordinatörüyle ilişkili olarak yürütülmektedir. Derneğimizin ve üniversitemizin tanıtımına da katkı sağlamaktadır.

Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Komitesi