Burs Çalışma Grubunun (BÇG) Amacı

ODTÜ’de eğitim gören ve maddi desteğe gereksinim duyan lisans öğrencilerine Burs Yönetmeliğinde belirlenen koşullarla burs verilmesini sağlamak, burs alan öğrencilerin kişisel ve toplumsal duyarlılık gelişimine katkıda bulunacak projeler yürütmek veya bursiyer öğrenciler tarafından yürütülmesini teşvik etmek, tüm bunların koordinasyonunu sağlamaktır.

 

Çalışma Yöntemi

Faaliyetlerimiz “Burs Yönergesi” ve “Burs İşleyiş Belgesi”nde belirlenmiş ilkeler ve kurallar çerçevesinde sürdürülmektedir.

Burs Çalışma Grubunun faaliyetleri; iki yıllığına seçilen “Burs Dönem Koordinatörü”nün öncülüğünde yürütülür.

Bu amaç çerçevesinde derneğimiz bünyesinde oluşturulan “Maraton Çalışma Grubu” ile finansal katkı, “Mentorluk Grubu”nun katkılarıyla da bursiyerlerimizin bireysel ve sosyal gelişimlerine ve iş hayatına uyum sağlamalarına ilişkin destekler verilmektedir.

Burs Çalışma Grubumuz bu faaliyetlerini Burs Dönem Koordinatörünün koordinasyonunda, BÇG içinde mezunlarımızın oluşturduğu Finansallar/Bütçe Sorumlusu, İletişim ve Tanıtma Sorumlusu, Fon Yaratma ve Yeni Projeler Sorumlusu , Mentorluk Projeleri Çalışma Grubu Temsilcisi, Maraton Çalışma Grubu temsilcisi ile Dernek Genel Sekreteri ve Dernek Yönetim Kurulundan bir üye ile birlikte Burs Çalışma Grubu Dernek Çalışanımızdan oluşan “Yürütme Kurulu” ile sürdürmektedir.

Burs Çalışma Grubu bursiyerlerle iletişimini ve paylaşımını, “Köprü” olarak tanımlamış olduğu dernek bursiyerleri, gönüllü öğrenciler ve ODTÜMİST Burs Gönüllüsü Mezunlarımızdan oluşan büyük grup ile yürütür. Köprü Grubunda yer alan bursiyerler her dönem kendi aralarında bir “Köprü Koordinatörü” seçerek, Dernek ve BÇG ile iletişimden sorumlu kişiyi belirlerler.

 

Çalışma Süresi

Yürütme Kurulumuz her ayın ikinci ve dördüncü Perşembe günleri sürekli toplanır. İlk toplantının ana gündem maddesi finansal durum, ikinci toplantının ana gündem maddesi ise fon yaratma olarak belirlenir. Diğer gündem maddeleri yürütme kurulu üyelerince ilave edilir. Temmuz ve Ağustos aylarında önemli bir gündem maddesi olmadığı sürece toplantılara ara verilebilir.

 

Çalışma Grubu Katılımcıları

ODTÜMİST Üyesi Burs Gönüllüleri.

 

Yapılan Çalışma ve Faaliyetler

BÇG’nin temel faaliyeti bursiyerlerimiz için finansal kaynak yaratmaktır. Bu çerçevede her sene Maraton Çalışma Grubu ile yakın iletişim içinde maraton çalışmalarının hazırlıklarında yer alır, katkı sağlar. Bursiyerlerimizin bireysel ve sosyal gelişimi amacı doğrultusunda Mentörlük Projeleri Grubu ile de işbirliği içindedir.

Burs desteği dışında, Köprü grubundaki bursiyerlerimizin çeşitli Sosyal Sorumluluk Projeler yaparak, hem topluma olan sorumluluk bilincinin gelişimine hem de proje yönetimi anlamında kendilerinin teknik ve sosyal gelişimine destek verilmektedir. Bu çerçevede bursiyerlerimizin yapmakta olduğu; Anadolu’nun çeşitli okullarından her yıl için iki okulu seçerek kütüphane kurmaları (Kütüphane Projesi), Giysi Projeleri çerçevesinde fakir öğrencileri giydirmeleri, Erasmus/Avrupa Birliği projelerine katılmaları, yapılan faaliyetlere ilişkin bazı örnekler olarak verilebilir.

Diğer taraftan “Mekansız Kütüphane” olarak tanımlanan bir oluşum ile bursiyerlerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kültürel gelişimlerine katkı vermek amaçlanmıştır. Öncesinde ODTÜ Yurtlarında bursiyerlerimizin aralarında paylaşarak okumakta olduğu kitaplar, pandemi döneminde sanal ortamda oluşturulan grubun eldeki kitap listesi üzerinden talep edilen kitapları isteyenlere iletmek ve aynı zamanda önerilen bir kitap üzerine yine sanal ortamda paylaşımlar yapmak şeklinde sürdürülmektedir.