Çalışma Grubunun Amacı

Enerji başlığı altında, her türlü elektrik üretim tesisleri, elektrik dağıtım, elektrikli araçlar, enerji piyasasındaki dönüşümler, yeşil mutabakat, enerjide sürdürülebilirlik ve enerji finansmanı gibi konular üzerinde uzman kişiler vasıtasıyla tüm üyelere sunumlar yapmak ve konularla ilgili fikir alışverişinde bulunarak üyelerimizin bilgi ve farkındalıklarını arttırmak.

 

Yapılan Çalışma ve Faaliyetler

Seçilen konularda dernek içinden veya dışından uzmanların konuşmacı olarak katıldığı panel, sunum, eğitim, toplantı veya benzeri etkinliklerin düzenlenmesi.

 

Çalışma Yöntemi

Çalışma Grubu üyeleri, belirli aralıklarla toplanarak, üzerinde çalışılacak konuları belirler ve önceliklendirir. Seçilen konu hakkında uzman olan kişi/kişiler belirlenerek iletişime geçilir ve gerekli organizasyon yapılır.

 

Çalışma Süresi

Çalışma Grubumuz çalışmalarını, yaz ayları dışındaki derneğin aktif faaliyet gösterdiği aylarda sürdürür. İlkesel olarak her ayın 1. ve 3. Pazartesi günleri ayda iki kez olmak üzere etkinlik düzenlenir.

 

Çalışma Grubu Katılımcıları

Çalışma Grubuna katılmak isteyen üyelerde enerji sektörüyle ilgili olmak, bu sektörde çalışmak, yapılan faaliyetlerden fayda sağlayacak ve katkıda bulunabilecek kişiler olmak dışında her hangi bir ön koşul aranmaz.