Çalışma Grubunun Amacı

Yaşam değişim ivmesinin teknoloji destekli hızı içinde kaldığımız son yıllarda,  ülkemizde Felsefeye ilgi arttı.   Bunun sonucu olarak pek çok kurum, kuruluşlar ve oluşumlarda Felsefe incelemeleri yeni bir eğilim olarak kültürel yaşamda yükselişe geçince İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği çatısı altında bir Felsefe Kulübü kurma ihtiyacı oluştu.  Düşünce sanatı olarak da bilinen Felsefe, özde Bilim Sevgisi anlamına gelir ve bu komitemizin temel amacıdır.

 

Yapılan Çalışma ve Faaliyetler

Amaca yönelik olarak Komite üyelerince belirlenen temel başlıklar kapsamında akademisyenlerin konuşmacı olarak katıldığı toplantılar dernek çatısı altında Ekim 2017 ve Mart 2020 döneminde etkinlikler düzenlenmiş ama yeni koşullar altında bu toplantılar askıya alınmış, internet üzerinden devam etmiştir. 2021 yılı Kasım ayında Dünya Felsefe Günü etkinliği olarak ODTÜPARK’ta yeniden yüz yüze toplantı düzenlenmiş ve takip eden aylarda akademisyen desteği alarak sunum ve panellere devam edilmiştir.  Planlanan bu faaliyetlerin her ay devam etmesidir.

 

Çalışma Yöntemi

Zoom’daki Felsefe toplantılarımız Salı ve Cuma günleri metin okumaları ve üzerine tartışmaları olarak devam etmektedir.  Her 15 günde bir Salı toplantıları Felsefî film incelemelerine ayrılmıştır. Çalışma Grubu üyeleri, belirli aralıklarla toplanarak, üzerinde çalışılacak konuları ve okunacak kitapları belirler.  Grup içinde ayrıca film seçimi için de bir komite mevcuttur.  Okuma için seçilen kitap ve seyredilip felsefi açıdan yorumlanacak film ve film üzerine yayımlanmış inceleme ve makaleler tüm üyelerle e-posta ve Whatsapp üzerinden paylaşılır.  Salı ve Cuma günleri toplantı ile ilgili detaylar da günlük olarak üyelere iletilir.

Çalışma Süresi

Çalışma Grubumuz çalışmalarını, yaz ayları dışındaki derneğin aktif faaliyet gösterdiği aylarda sürdürür.

 

Çalışma Grubu Katılımcıları

Felsefe Çalışma Grubuna katılmak isteyen, varlık, gerçek, erdemler, adalet, doğruluk, sanat, bilgi gibi konularla ilgilenen kişiler üyelerimizi oluşturmaktadır.  Herhangi bir önkoşul yoktur.  Tüm üyeler her iki duyuru grubumuzda yer almaktadır.