Çalışma Grubunun Amacı

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği bünyesindeki ODTÜlüleri ve ODTÜ Dostlarını fotoğraf paydası altında birleştirerek fotoğrafa dair farklı etkinlikleri ve projeleri gerçekleştirmek.

 

Yapılan Çalışma ve Faaliyetler

Gösteriler, çevrimiçi sürdürülen haftalık buluşmalar, projeler, bastırılarak satışa sunulan ve elde edilen gelirle burs desteği sağlanan takvimlerimiz, dönem ve projelere ait kitap basımı, şartların uygun olması durumunda düzenlenen geziler ve diğer fotoğraf dernekleriyle ortak çalışmalarda bulunmak.

 

Çalışma Yöntemi

Çalışma Grubu üyeleri, düzenli olarak aylık toplantılarda buluşarak o dönemin ve senenin planlarını, kararlarını saptarlar. Grup Yürütme Kurulu’nda FÇG’den 3 üye yer alır ve dernekle toplantılara katılırlar.

 

Çalışma Süresi

Çalışma Grubumuz haftalık çalışmalarını, yaz aylarında iki ay ara vererek yıl boyunca düzenli olarak sürdürür.

 

Çalışma Grubu Katılımcıları

Çalışma Grubuna katılmak isteyen üyelerin fotoğrafa ilgi duyması yeterlidir Bir ön koşul aranmaz. Grup etkinliklerinin duyurulduğu gruba herkes üye olabilir.