Derneğimizin sunduğu geniş kültürel ve sosyal paylaşım olanaklarının yanında, üyelerimizin iş ve özel hayatında yaşadığı sorunlara dayanışma yoluyla yanıt verebilmek için bir yıl önce #odtülüyalnızdeğilsin çalışmasını başlatmıştık. Ocak 2020’de bu çalışmayı daha düzenli ve verimli sürdürebilmek için bir çalışma grubu kuruldu.

#odtülüyalnızdeğilsin (#oyd) çalışması, her ODTÜlünün yaşadığı ve dayanışma ihtiyacı hissettiği herhangi bir probleme çözüm bulabilmek için dernek içindeki kaynakları seferber edebilecek, bunları gerekirse gündem yapabilecek, gerekirse de mezunumuzu ilgili başka bir mezunla buluşturabilecek şekilde yapılandı. Öncelikle hayatımızın odağına yerleşen pandemi döneminde üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçları anket yolu ile öğrenilerek çevrimiçi sohbet toplantıları düzenlendi, ihtiyacı olanlarla bunlara destek olabileceklerin birbirleri ile iletişime girmesi sağlandı. Bundan sonrasında özellikle emek ve günlük yaşam eksenindeki eğitimler ve seminerler, etkinlikler,  hukuki tavsiyeler ve danışmanlık bu çalışmanın destekleyici unsurları olacaktır. Amacımız bu yolla İstanbul’daki ODTÜ Mezunları arasındaki dayanışmayı artırmak, Derneğimizin daha çok mezunumuza, hayatlarına dokunacak ve olumlu etki yapacak şekilde ulaşmasını sağlamaktır.