Çalışma Grubunun Amacı

İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği Sosyal Komite Çalışma Grubu, ODTÜMİST üyeleri arasındaki aidiyet duygusunu pekiştirmek ve derneğe yeni üyeler kazandırmak için her türlü sosyal, kültürel etkinliği düzenler.

 

Yapılan Çalışma ve Faaliyetler

Kültür ve tarih turlari, İstanbul içi ve İstanbul dışı geziler, tadım ve lezzet buluşmaları, yoga, tango, dil kursu, briç, satranç gibi hobi kursları gibi farklı temalar altında mezunlarla buluşmalar ve organizasyonlar düzenlenir.

 

Çalışma Yöntemi

Yürütme kurulunda önerilen etkinlikler ile ilgili komite üyeleri ve koordinatör kanalıyla kontak kurar, alınan teklifler doğrultusunda oluşan taslak programlar tekrar komitede değerlendirilir ve netleştirilir. Koordinatör, netleşen programlarla ilgili resmi prosedürleri tamamlar ve hazırlanan etkinlik görselleri, duyuruları sorumlu komite üyelerinin onayına sunar.  Etkinlikler, sorumlu komite üyelerinin koordinasyonunda, koordinatörün sorumluluğunda gerçekleştirilir.  Etkinliğin sonuçları ilk toplantıda değerlendirilir, Etkinlik raporu, koordinatör tarafından hazırlanır ve bir nüshası dernek merkezinde dosyalanır, bir nüshası  komite başkanına iletilir.

  • Toplantılarda alınan kararların takibi WhatsApp grubunda yapılır, değerlendirmeler ise toplantılarda yapılır
  • Sosyal Komite kendi karar verdiği günlerde toplanır, 3 ay toplantıya katılmayan arkadaşların üyeliği askıya alınır
  • Komite ilgi alanında gelen tüm faaliyet önerilerini Yürütme Kurulunda ele alır ve karara bağlar
  • Kararlar oy çokluğuyla alınsa da ikna önemlidir
  • Komite üyeleri sorumlu oldukları etkinliklere ücretsiz katılırlar

 

Çalışma Süresi

Sosyal Komite 12 ay esasına göre program yapar. 2 yılda bir yapılan dernek genel kuruluna bağlı olarak kendi arasında görev dağılımı yapar.

 

Çalışma Grubu Katılımcıları

Mezunlarımızın Sosyal Komiteye üye olabilmesi için, derneğimize üye olmaları ve aidat borcu olmaması gerekir.  Belli projelerde uzmanlık alanına göre destek alınan üyelerin Sosyal Komitede bulunması söz konusu olsa da, oy hakları yoktur.