1961 yılının Kasım’ında resmen kurularak ODTÜ’nün en köklü toplulukları arasında yerini alan ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu,  insana dair tüm değerleri halk bilimi çerçevesinde incelemeyi, yorumlamayı ve bu doğrultuda çeşitli etkinlikler üretmeyi amaçlamaktadır. İlk günden bu yana gönüllük esaslı çalışmalarımız ve etkinliklerimizde yüzlerce üyemizin emeklerinin yanı sıra binlerce mezunumuzun katkıları ile THBT ailemiz her geçen gün büyümekte ve bir ağaç gibi köklenmektedir.

‘Türkü okuduk, sevda dokuduk.’  diyerek bilgi birikimlerine içten bir bakış açısını da işleyen topluluğumuz, halk bilimiyle teorik ve pratik olmak üzere birçok farklı alanda ilgilenmekte olup çalışmalar sonucu elde edilen bulguları çeşitli etkinliklerle yakın çevreye ve halk bilimi camiasına ulaştırmayı hedeflemektedir.

 

Dört ana koldan ve destekleyici birimler yardımıyla çalışmalarına devam ederek yeniliklere açık bir pencereden halk bilimini ilmek ilmek işlemekteyiz. Halk müziği, halk oyunları, halk tiyatrosu ve yöre araştırmalarını kapsayan ana birimlerde etkinlik göstererek halk kültürü ögelerini  ‘aslına uygun’ öğrenme ve öğretme gayretindeyiz.  Bunlara ek olarak zengin bir halk bilimi kütüphanesi ve çok sayıda yöre kostümü içeren bir envantere ev sahipliği yapan topluluğumuz, çıkardığı Halkbilimi dergisi ile halk bilimine dair nitelikli bir kaynak sunmaktadır. Sene içerisindeki tanıtım planlaması ve sosyal medya desteği yine topluluk üyelerimiz tarafından sağlanmakta olup atölyelerle deneyimlerini pekiştirmektedirler.