Dernek Tüzüğümüzün STİM (İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü) tarafından incelenmesi sonucu gönderilen noksanlık yazısına göre Tüzüğümüzün ilgili maddelerinin değiştirilmesi gerekliliği doğmuştur. 26 Haziran 2022 Pazar günü Saat 11:00’de Tüzük gündemli Olağanüstü Genel Kurul, ODTÜPARK-Ulus Mah. Adnan Saygun Cad. Budak Sok. No:17 Ulus/Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Tüzükte STİM’in belirttiği maddeler, oy çoğunluğu ile değiştirilmiştir.