Burs Çalışma Grubumuzun 2020 yılı bülteni çıktı. Bu bülten de 2020 yılında yapılan etkinlikler, yurt dıiından burs haberleri, köprü grubumuzun yaptığı etkinlikler, finansal tablolar vb başlıklar bulabilirsiniz.

BÇG YILLIK BÜLTEN 2020