Kültürel Değişimin katkıları:

Toplumu meydana getiren bireylerin öğrendikleri, paylaştıkları ve o topluma ait olan tüm değerlere Kültür denir. Toplumdaki bireylerin oluşturduğu bir bütün olan kültür, toplumun olmazsa olmaz temel taşıdır. Çünkü insanlar kültürü kendileri oluşturur ve kültür de insanların yaşamasını sağlar.

Kültür nesilden nesle aktarılır ancak kültür nesilden nesle aktarılsa da kültür sürekli değişir. Çünkü kültürü devralan her nesil kültür üzerinde yenilikler yapar ve böylece kültürde değişmeler meydana gelir. Bu değişim kültürün üzerine birçok yeniliğin katılmasıyla ve bazı hususların kültürden çıkarılmasıyla meydana gelir ve böylece Kültürel değişim meydana gelir.

Kültürel Değişimin katkıları:

İletişim:

Kültürel değişimin meydana gelebilmesi için bireylerin ortak bir dilde iletişime geçebiliyor olması gerekir. Toplumlar ve bireyler arasındaki temas, toplumların kültürünü “kültürel yayılma” ve “kültürleşme” süreci yoluyla açıkça değiştirecektir.  Ortak bir iletişim dili kültürleşmeyi hızlandırır. İngilizce uluslararası bir etkinlikte etkin bir iletişim dilidir. Dünya çapında birçok insanla iletişimin kolay bir yoludur. Bu sayede kültür değişimleri ile artan iletişim sosyalleşmeyi üst seviyelere taşır. Uluslararası arkadaşlıklar edinmesine yardımcı olur. İletişimi kolaylaştırıp, kültür değişimlerini olanak veren ve sosyal ortam oluşturan araç dildir.

Teknoloji Gelişimi:

Ülkedeki herhangi bir teknolojik evrim, kültürlerini de değiştirecek. Örneğin, üretim teknolojisindeki değişiklikler, iletişim araçlarındaki değişiklikler, nakliye araçlarındaki değişiklikler vb. Kültürel değişim boyunca bireyler ya da toplumlar arsında teknolojik değişimler de gerçekleşir. Böylece teknoloji gelişimi de kültürel değişimler esnasında meydana gelebilir. Bu duruma kültür transferi ile birlikte teknoloji transferi de diyebiliriz.

Coğrafi ve ekolojik faktör:

Coğrafi ve ekolojik faktör, doğal veya fiziksel bir faktördür. İklim veya yağış, yer tutumu, denize yakınlık, insanların kültür ve yaşam biçimlerine karar verir. Fiziksel özelliklerde meydana gelen herhangi bir değişiklik, kültürlerinde, alışkanlıklarında ve yaşam tarzlarında otomatik olarak bir değişikliğe yol açacaktır.

Yabancı Dili Hızlı Bir Şekilde Geliştirme Olanağı

Kültürlerarası değişim programları, öğrencilere çok uluslu ortamlarda eğitim alma olanağı sağlayan programlar olarak öne çıkarlar. Bu bağlamda uluslararası değişim programları avantajları arasında en önemli faktörlerden biri; bu programlarının, öğrencinin yabancı dilini geliştirmesine olanak vermesidir. Bunun yanı sıra, uluslararası değişim programlarına katılan öğrenciler farklı kültürlerden insanlarla etkileşim kurma şansı bulduklarından dolayı yabancı dil konuşma becerisi de kazanırlar.

Farklı Bir Kültürel Ortamı Tanıma İmkânı

Uluslararası değişim programlarının diğer bir avantajı, farklı bir kültürler iç içe geçme şansına sahip olmalarıdır. Bu şansları sayesinde öğrenciler farklı bir kültürü yakından tanıyabilir ve bu kültürü oluşturan değerleri, örfleri ve adetleri düşünsel olarak veya felsefi olarak inceleme şansı edinebilir. Tüm bunlara ek olarak farklı bir ülkede eğitim görme şansı, öğrenciye empati yeteneği kazandırarak karşı kültürü daha detaylı bir şekilde anlamasını sağlar.

Networking

Kültürel, uluslararası projelerde farklı kültür ve coğrafyalardan bir araya gelmiş olan katılımcılar arasında global bir bağlantı kurulur.  Bu türde oluşmuş olan bağlantılar katılımcıların gelecekte kuracakları işler ya da hayatları için önemli yer tutmaktadır. Örnek vermek gerekirse; bağlantısı olan kişi yabancı arkadaşının ülkesine gittiğinde tüm sorularını sorabileceği yerli bir arkadaşa sahip olacak ve bu oradaki yaşayacağı birçok sorunu ortadan kaldıracak. Uluslararası organizasyonlar sonrasında da işlevselliğini koruyarak sürekli bir insan bağlantısını sağlar.

 

Kültürel değişimin projenizdeki yeri ve önemi:

Farklı kültür ve farklı dillerden insanların bir araya gelerek gerçekleştirdiği projemizde gözle görülebilir kültürel değişimler ve paylaşımlar oldu. Katılımcı olan bu insanlar sahip oldukları kültürleri de beraberinde getirerek, diğer kültürlerle etkileşerek yayılmasını sağladı ve tanıtımını yaptı. Projemizde baskın olarak yabancı dil, kültürel değerler, iletişim ve network alanlarında değişim ve birey bazında katkısı açıkça görüldü. Proje boyunca elde edilen bu kazanımlar her bir katılımcıyı sonraki hayatında daha başarılı olabilmesi için birer basamak haline dönüştü. Son olarak, proje sonunda anlaşıldığı üzere katılımcıların bu süreçte edindiği kazanımlar yalnızca öğrendiği kültür ya da topluma değil bilgi sahibi olmadığı kültür ve toplumlara olan bakış açısını da olumlu yönde değiştirdiğini gösteriyor.

 

Mustafa ÇANDIR

Problem Solver

Kültürel Değişimin katkıları:

Kültürel değişimin projenizdeki yeri ve önemi:

Farklı kültür ve farklı dillerden insanların bir araya gelerek gerçekleştirdiği projemizde gözle görülebilir kültürel değişimler ve paylaşımlar oldu. Katılımcı olan bu insanlar sahip oldukları kültürleri de beraberinde getirerek, diğer kültürlerle etkileşerek yayılmasını sağladı ve tanıtımını yaptı. Projemizde baskın olarak yabancı dil, kültürel değerler, iletişim ve network alanlarında değişim ve birey bazında katkısı açıkça görüldü. Proje boyunca elde edilen bu kazanımlar her bir katılımcıyı sonraki hayatında daha başarılı olabilmesi için birer basamak haline dönüştü. Son olarak, proje sonunda anlaşıldığı üzere katılımcıların bu süreçte edindiği kazanımlar yalnızca öğrendiği kültür ya da topluma değil bilgi sahibi olmadığı kültür ve toplumlara olan bakış açısını da olumlu yönde değiştirdiğini gösteriyor.

Mustafa ÇANDIR

Problem Solver

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Burada yer alan içerik yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve bu görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz