6 Şubat Depremleri sonrasında toplumun büyük bir kesiminde yaşanan hareketlenme afetlere hazırlık ve afet sonrası çalışmalarına yönelik bir seferberliğe dönüştü. Çok sayıda kişi ve kurum bu doğrultuda girişimlerde bulundu. Bu sayede yaşanan felaketin etkileri azaltılmaya çalışıldı, sonrakiler için de deneyimleri değerlendiren hazırlıklar başladı.

Bu seferberlikte ODTÜ evreninde yürütülen ve geliştirilen çalışmalar da çok etkili oldu, giderek güçlenmesi de bekleniyor. Biz de hem bu çalışmalar konusunda bilgilenmek hem de güçlerimizi daha etkili olarak kullanabilmek üzere işbirliği zeminini belirleyecek bir çalışma yürütmeye karar verdik:

Başta deprem olmak üzere afetlere hazırlık ve sonrası için yürütülen ve tasarlanan ODTÜ evrenindeki çalışmaların bir derlemesini oluşturacağız. 

Bunun için çok hızlı doldurulacak bir form hazırladık. Bu formu kullanarak yaptığınız çalışmaları geniş bir kesimin duymasını ve bu çalışmaların geliştirilmesine, desteklenmesine ve örnek olarak kullanılmasına yardımcı olabilirsiniz.

Bu formu bundan sonra geliştirilecek çalışmaları da ekleyebilecek biçimde 31 Temmuz 2023’e kadar açık tutacağız.

Topladığımız bilgileri kurum yetkililerinden ve çalışmaların sorumlularından aldığımız onaya bağlı olarak ayrı bir sayfada paylaşıyor ve bu sayfayı bize ulaşan çalışmalarla düzenli olarak güncelliyoruz.

ODTÜMİST Deprem Çalışmaları Grubu

Bu çalışmanın 

  • Yürütülen çalışmalar hakkında bilgilenilmesi
  • İşbirliği olanaklarının görünür olması
  • Bazı çalışmaların birleştirilmesi olanağı
  • Örnek oluşturması
  • Birbirinden öğrenme
  • Akademik birikimin uygulama ortamlarında değerlendirilmesi
  • Var olan araç, uygulama ve diğer olanaklardan yararlanma

fırsatlarını sağlayacağına inanıyoruz.